Debates - multivide

Pirmdiena, 2020. gada 9. marts

17:06 - 17:06

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:23

Sākums

17:06:25

Beigas

17:06:48

17:06 - 17:07 Sesijas atsākšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:49

Sākums

17:06:40

Beigas

17:07:29

17:07 - 17:08 Sēdes atklāšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:47

Sākums

17:07:17

Beigas

17:08:04

17:07 - 17:08 Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:26

Sākums

17:07:52

Beigas

17:08:18

17:08 - 17:08 Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:59

Sākums

17:08:10

Beigas

17:09:09

17:09 - 17:09 Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:36

Sākums

17:08:55

Beigas

17:09:31

17:09 - 17:10 Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 6. punkts) (sk. protokolu)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:54

Sākums

17:09:21

Beigas

17:10:15

17:10 - 17:10 Darba kārtība

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:06:19

Sākums

17:10:02

Beigas

17:16:21

17:16 - 17:16 Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:40

Sākums

17:15:56

Beigas

17:16:36

17:16 - 17:16 Sēdes slēgšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:11

Sākums

17:16:25

Beigas

17:16:36

17:16 - 17:16 Gadskārtējās sesijas slēgšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:11

Sākums

17:16:30

Beigas

17:16:41

Juridisks paziņojums

Iepriekšējās debates

Tekstus publicē tikai pēc tam, kad par stenogrammām atbildīgais dienests ir veicis to apstrādi. Tehnisku iemeslu dēļ teksti ne vienmēr tiek publicēti tādā secībā, kādā notikusi runātāju uzstāšanās plenārsēdē.