Debates - multivide

Ceturtdiena, 2020. gada 26. marts

10:00 - 10:01

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:01:01

Sākums

10:00:04

Beigas

10:01:05

10:00 - 10:01 Sesijas atsākšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:00:51

Beigas

10:01:02

10:00 - 10:01 Sēdes atklāšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:19

Sākums

10:00:56

Beigas

10:01:15

10:01 - 10:01 Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

10:01 - 10:03 Sesiju datumi

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:01:57

Sākums

10:01:24

Beigas

10:03:21

10:03 - 10:03 Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:43

Sākums

10:02:56

Beigas

10:03:39

10:03 - 10:03 Pieprasījums atcelt imunitāti (sk. protokolu)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:35

Sākums

10:03:28

Beigas

10:04:03

10:03 - 10:04 Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants) (sk. protokolu)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:29

Sākums

10:03:53

Beigas

10:04:22

10:04 - 10:04 Darba kārtība (sk. protokolu)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:41

Sākums

10:04:13

Beigas

10:04:54

10:04 - 10:10 Balsošana par pieprasījumiem rīkot steidzamu apspriešanu (Reglamenta 163. pants)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:06:26

Sākums

10:04:43

Beigas

10:11:09

10:29 - 10:33

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:04:46

Sākums

10:29:11

Beigas

10:33:57

10:33 - 10:33 Sēdes atsākšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:18

Sākums

10:33:32

Beigas

10:33:50

10:33 - 10:37 Priekšsēdētāja paziņojums

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:04:12

Sākums

10:33:43

Beigas

10:37:55

10:37 - 12:43 Koordinēta Eiropas rīcība saistībā ar COVID-19 uzliesmojumu (debates)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:54

Sākums

10:37:30

Beigas

10:38:24

Ursula von der Leyen

Uzdevumi : Komisijas priekšsēdētāja

Ilgums

00:19:48

Sākums

10:38:16

Beigas

10:58:04

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:01:05

Sākums

10:57:55

Beigas

10:59:00

Esteban González Pons

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:05:23

Sākums

10:58:48

Beigas

11:04:11

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

11:04:02

Beigas

11:04:17

Javier Moreno Sánchez

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:04:58

Sākums

11:04:09

Beigas

11:09:07

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:18

Sākums

11:08:41

Beigas

11:08:59

Dominique Riquet

Uzdevumi : au nom du groupe Renew

Ilgums

00:02:40

Sākums

11:08:50

Beigas

11:11:30

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:11:02

Beigas

11:11:18

Nicolas Bay

Uzdevumi : au nom du groupe ID

Ilgums

00:04:01

Sākums

11:11:06

Beigas

11:15:07

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:23

Sākums

11:14:41

Beigas

11:15:04

Ska Keller

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:07:22

Sākums

11:14:52

Beigas

11:22:14

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:17

Sākums

11:21:48

Beigas

11:22:05

Derk Jan Eppink

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:02:13

Sākums

11:22:03

Beigas

11:24:16

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

11:24:10

Beigas

11:24:22

Manon Aubry

Uzdevumi : GUE/NGL grupas vārdā

Ilgums

00:04:30

Sākums

11:24:15

Beigas

11:28:45

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:25

Sākums

11:28:19

Beigas

11:28:44

Esther de Lange

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:04:05

Sākums

11:28:39

Beigas

11:32:44

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:24

Sākums

11:32:34

Beigas

11:32:58

Brando Benifei

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:04:51

Sākums

11:32:49

Beigas

11:37:40

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

11:37:14

Beigas

11:37:26

Frédérique Ries

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:03:28

Sākums

11:37:19

Beigas

11:40:47

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:40:21

Beigas

11:40:37

Marco Campomenosi

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:03:49

Sākums

11:40:29

Beigas

11:44:18

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

11:43:50

Beigas

11:44:02

Angel Dzhambazki

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:03:12

Sākums

11:43:54

Beigas

11:47:06

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

11:46:40

Beigas

11:46:52

Marc Botenga

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:41

Sākums

11:46:44

Beigas

11:48:25

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:18

Sākums

11:47:59

Beigas

11:48:17

Siegfried Mureşan

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:03:30

Sākums

11:48:14

Beigas

11:51:44

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:21

Sākums

11:51:38

Beigas

11:51:59

Pedro Marques

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:03:34

Sākums

11:51:51

Beigas

11:55:25

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

11:54:59

Beigas

11:55:12

Dragoș Pîslaru

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:03:03

Sākums

11:55:04

Beigas

11:58:07

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

11:57:40

Beigas

11:57:55

Laura Huhtasaari

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:02:49

Sākums

11:57:47

Beigas

12:00:36

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:11

Sākums

12:00:11

Beigas

12:00:22

Johan Van Overtveldt

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:02:41

Sākums

12:00:15

Beigas

12:02:56

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

12:02:30

Beigas

12:02:43

Mick Wallace

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:35

Sākums

12:02:40

Beigas

12:04:15

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

12:04:09

Beigas

12:04:25

Daniel Caspary

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:38

Sākums

12:04:17

Beigas

12:06:55

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

12:06:28

Beigas

12:06:43

Tonino Picula

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:03:37

Sākums

12:06:35

Beigas

12:10:12

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:17

Sākums

12:09:46

Beigas

12:10:03

Sophia in 't Veld

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:02:34

Sākums

12:09:53

Beigas

12:12:27

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

12:12:01

Beigas

12:12:15

Maximilian Krah

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:02:53

Sākums

12:12:07

Beigas

12:15:00

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:11

Sākums

12:14:32

Beigas

12:14:43

Helmut Geuking

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:02:41

Sākums

12:14:36

Beigas

12:17:17

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:10

Sākums

12:16:51

Beigas

12:17:01

Herbert Dorfmann

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:42

Sākums

12:16:54

Beigas

12:19:36

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

12:19:10

Beigas

12:19:22

Alessandra Moretti

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:03:47

Sākums

12:19:15

Beigas

12:23:02

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

12:22:37

Beigas

12:22:51

Jordi Cañas

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:04:04

Sākums

12:22:43

Beigas

12:26:47

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

12:26:21

Beigas

12:26:37

Jessica Stegrud

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:46

Sākums

12:26:27

Beigas

12:28:13

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:11

Sākums

12:27:47

Beigas

12:27:58

Andreas Schwab

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:19

Sākums

12:27:52

Beigas

12:30:11

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

12:29:45

Beigas

12:29:59

Jan-Christoph Oetjen

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:02:31

Sākums

12:29:52

Beigas

12:32:23

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:21

Sākums

12:31:57

Beigas

12:32:18

Maroš Šefčovič

Uzdevumi : Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Ilgums

00:11:14

Sākums

12:32:09

Beigas

12:43:23

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:19

Sākums

12:43:16

Beigas

12:43:35

12:43 - 12:48 Balsošanas par pieprasījumiem attiecībā uz steidzamības procedūru rezultātu paziņošana (Reglamenta 163. pants)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:04:49

Sākums

12:43:40

Beigas

12:48:29

17:33 - 17:33 Sēdes atsākšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:29

Sākums

17:33:00

Beigas

17:33:29

17:33 - 17:37 Balsošana par grozījumiem

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:01:06

Sākums

17:33:20

Beigas

17:34:26

Maximilian Krah

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:01:58

Sākums

17:34:10

Beigas

17:36:08

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:02:02

Sākums

17:35:41

Beigas

17:37:43

20:08 - 20:08 Sēdes atsākšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

20:08:29

Beigas

20:08:42

20:08 - 20:08 Balsošanas par grozījumiem rezultātu paziņošana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:01:26

Sākums

20:08:37

Beigas

20:10:03

20:09 - 20:10 Galīgā balsošana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:45

Sākums

20:09:43

Beigas

20:10:28

22:32 - 22:33 Sēdes atsākšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:20

Sākums

22:32:44

Beigas

22:33:04

22:33 - 22:35 Galīgās balsošanas rezultātu paziņošana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:02:29

Sākums

22:32:56

Beigas

22:35:25

22:35 - 22:35 Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:58

Sākums

22:35:01

Beigas

22:35:59

22:35 - 22:36 Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

22:35:46

Beigas

22:36:01

22:35 - 22:36 Sēdes slēgšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:09

Sākums

22:35:56

Beigas

22:36:05

22:36 - 22:36 Sesijas pārtraukšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:08

Sākums

22:36:11

Beigas

22:36:19

Juridisks paziņojums

Iepriekšējās debates

Tekstus publicē tikai pēc tam, kad par stenogrammām atbildīgais dienests ir veicis to apstrādi. Tehnisku iemeslu dēļ teksti ne vienmēr tiek publicēti tādā secībā, kādā notikusi runātāju uzstāšanās plenārsēdē.