Debates - multivide

Ceturtdiena, 2020. gada 14. maijs

09:01 - 09:01

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:17

Sākums

09:01:16

Beigas

09:01:33

09:01 - 09:02 Sēdes atklāšana

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:01:04

Sākums

09:01:26

Beigas

09:02:30

09:02 - 09:03 Darba kārtības grozījumi (sk. protokolu)

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:01:11

Sākums

09:02:15

Beigas

09:03:26

09:03 - 09:09 Balsošanas rezultātu paziņošana

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:06:49

Sākums

09:03:10

Beigas

09:09:59

09:09 - 09:30 Ārkārtas tiesību akta pieņemšana Ungārijā un tā ietekme uz tiesiskumu un pamattiesībām (debates)

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:24

Sākums

09:09:34

Beigas

09:09:58

Nikolina Brnjac

Uzdevumi : Présidente en exercice du Conseil

Ilgums

00:03:58

Sākums

09:09:55

Beigas

09:13:53

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:13:47

Beigas

09:14:00

Věra Jourová

Uzdevumi : Komisijas priekšsēdētāja vietniece

Ilgums

00:07:37

Sākums

09:13:56

Beigas

09:21:33