Debates - multivide

Otrdiena, 2021. gada 8. jūnijs

09:00 - 09:00

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:00:15

Beigas

09:00:28

09:00 - 09:00 Sēdes atklāšana

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:08

Sākums

09:00:29

Beigas

09:00:37

09:00 - 09:02 Balsošanas rezultātu paziņošana (sk. protokolu)

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:02:05

Sākums

09:00:38

Beigas

09:02:43

09:02 - 23:59 ES digitālais Covid sertifikāts: Savienības pilsoņi - ES digitālais Covid sertifikāts: trešo valstu valstspiederīgie

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:43

Sākums

09:02:44

Beigas

09:03:27

Juan Fernando López Aguilar

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:07:09

Sākums

09:03:27

Beigas

09:10:36

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:21

Sākums

09:10:35

Beigas

09:10:56

Didier Reynders

Uzdevumi : komisārs

Ilgums

00:09:36

Sākums

09:10:54

Beigas

09:20:30

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:19

Sākums

09:20:29

Beigas

09:20:48

Jeroen Lenaers

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:02:16

Sākums

09:20:47

Beigas

09:23:03

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:23:04

Beigas

09:23:17

Birgit Sippel

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:01:26

Sākums

09:23:17

Beigas

09:24:43

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

09:24:43

Beigas

09:24:55

Sophia in 't Veld

Uzdevumi : au nom du groupe Renew

Ilgums

00:02:15

Sākums

09:24:51

Beigas

09:27:06

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:27:04

Beigas

09:27:17

Tineke Strik

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:02:14

Sākums

09:27:18

Beigas

09:29:32

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:08

Sākums

09:29:29

Beigas

09:29:37

Christine Anderson

Uzdevumi : au nom du groupe ID

Ilgums

00:02:32

Sākums

09:29:36

Beigas

09:32:08

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:01:17

Sākums

09:32:03

Beigas

09:33:20

Joachim Stanisław Brudziński

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Ilgums

00:01:20

Sākums

09:33:18

Beigas

09:34:38

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:34:34

Beigas

09:34:50

Cornelia Ernst

Uzdevumi : au nom du groupe The Left

Ilgums

00:01:41

Sākums

09:34:49

Beigas

09:36:30

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:36:28

Beigas

09:36:44

Mislav Kolakušić

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:21

Sākums

09:36:39

Beigas

09:38:00

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:39

Sākums

09:38:00

Beigas

09:39:39

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:05

Sākums

09:39:40

Beigas

09:39:45

Simona Bonafè

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:42

Sākums

09:39:45

Beigas

09:41:27

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

09:41:24

Beigas

09:41:36

José Ramón Bauzá Díaz

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:48

Sākums

09:41:36

Beigas

09:43:24

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:43:20

Beigas

09:43:33

Tilly Metz

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:09

Sākums

09:43:32

Beigas

09:44:41

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:10

Sākums

09:44:39

Beigas

09:44:49

Simona Baldassarre

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:01:33

Sākums

09:44:47

Beigas

09:46:20

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:17

Sākums

09:46:16

Beigas

09:46:33

Jorge Buxadé Villalba

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:18

Sākums

09:46:31

Beigas

09:47:49

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:18

Sākums

09:47:41

Beigas

09:47:59

Silvia Modig

Uzdevumi : The Left

Ilgums

00:01:11

Sākums

09:47:59

Beigas

09:49:10

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:49:03

Beigas

09:49:18

Kostas Papadakis

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:15

Sākums

09:49:17

Beigas

09:50:32

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:50:26

Beigas

09:50:41

Paulo Rangel

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:48

Sākums

09:50:39

Beigas

09:52:27

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

09:52:24

Beigas

09:52:38

Heléne Fritzon

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:19

Sākums

09:52:37

Beigas

09:53:56

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:18

Sākums

09:53:42

Beigas

09:54:00

Véronique Trillet-Lenoir

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:28

Sākums

09:53:55

Beigas

09:55:23

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:18

Sākums

09:55:18

Beigas

09:55:36

Michèle Rivasi

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:32

Sākums

09:55:34

Beigas

09:57:06

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:17

Sākums

09:57:02

Beigas

09:57:19

Joëlle Mélin

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:01:46

Sākums

09:57:17

Beigas

09:59:03

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:23

Sākums

09:59:02

Beigas

09:59:25

Assita Kanko

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:07

Sākums

09:59:13

Beigas

10:00:20

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

10:00:12

Beigas

10:00:25

Kateřina Konečná

Uzdevumi : The Left

Ilgums

00:01:14

Sākums

10:00:24

Beigas

10:01:38

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

10:01:36

Beigas

10:01:51

Márton Gyöngyösi

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:11

Sākums

10:01:49

Beigas

10:03:00

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

10:02:58

Beigas

10:03:11

Cristian-Silviu Buşoi

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:39

Sākums

10:03:09

Beigas

10:04:48

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:08

Sākums

10:04:47

Beigas

10:04:55

Jytte Guteland

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:03

Sākums

10:04:54

Beigas

10:05:57

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:05:53

Beigas

10:06:04

Dita Charanzová

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:04

Sākums

10:06:02

Beigas

10:07:06

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:28

Sākums

10:07:05

Beigas

10:07:33

Marcel Kolaja

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:08

Sākums

10:07:19

Beigas

10:08:27

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:08:22

Beigas

10:08:34

Roman Haider

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:01:44

Sākums

10:08:32

Beigas

10:10:16

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:10:15

Beigas

10:10:27

Michiel Hoogeveen

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:08

Sākums

10:10:26

Beigas

10:11:34

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:11:32

Beigas

10:11:44

Balázs Hidvéghi

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:22

Sākums

10:11:40

Beigas

10:13:02

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:26

Sākums

10:12:52

Beigas

10:13:18

Lena Düpont

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:40

Sākums

10:13:16

Beigas

10:14:56

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:19

Sākums

10:14:55

Beigas

10:15:14

Javier Moreno Sánchez

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:19

Sākums

10:15:11

Beigas

10:16:30

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

10:16:25

Beigas

10:16:41

Dragoş Tudorache

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:14

Sākums

10:16:39

Beigas

10:17:53

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:18

Sākums

10:17:50

Beigas

10:18:08

Cristian Terheş

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:19

Sākums

10:18:06

Beigas

10:19:25

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:18

Sākums

10:19:23

Beigas

10:19:41

Seán Kelly

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:44

Sākums

10:19:40

Beigas

10:21:24

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:23

Sākums

10:21:21

Beigas

10:21:44

Christel Schaldemose

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:11

Sākums

10:21:39

Beigas

10:22:50

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:25:44

Beigas

10:25:56

Dolors Montserrat

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:20

Sākums

10:25:55

Beigas

10:27:15

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:07

Sākums

10:27:17

Beigas

10:27:24

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:05

Sākums

10:27:22

Beigas

10:28:27

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:32

Sākums

10:36:26

Beigas

10:36:58

Isabel Wiseler-Lima

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:12

Sākums

10:36:53

Beigas

10:38:05

Othmar Karas

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:19

Sākums

10:38:03

Beigas

10:38:22

Vladimír Bilčík

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:21

Sākums

10:38:21

Beigas

10:39:42

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

10:39:40

Beigas

10:39:55

Karlo Ressler

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:11

Sākums

10:39:53

Beigas

10:41:04

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

10:41:04

Beigas

10:41:18

Massimiliano Salini

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:19

Sākums

10:41:17

Beigas

10:42:36

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:10

Sākums

10:42:32

Beigas

10:42:42

Daniel Buda

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:21

Sākums

10:42:40

Beigas

10:44:01

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:18

Sākums

10:43:59

Beigas

10:44:17

Didier Reynders

Uzdevumi : komisārs

Ilgums

00:11:06

Sākums

10:44:15

Beigas

10:55:21

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:07

Sākums

10:55:19

Beigas

10:55:26

10:55 - 23:59 Stāvoklis pašu resursu ceļveža īstenošanā

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:48

Sākums

10:55:26

Beigas

10:56:14

Johannes Hahn

Uzdevumi : Komisijas loceklis

Ilgums

00:03:52

Sākums

10:56:14

Beigas

11:00:06

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:26

Sākums

11:00:04

Beigas

11:00:30

José Manuel Fernandes

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:02:31

Sākums

11:00:29

Beigas

11:03:00

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

11:02:59

Beigas

11:03:14

Eider Gardiazabal Rubial

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:01:46

Sākums

11:03:14

Beigas

11:05:00

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:19

Sākums

11:04:59

Beigas

11:05:18

Valérie Hayer

Uzdevumi : au nom du groupe Renew

Ilgums

00:01:30

Sākums

11:05:17

Beigas

11:06:47

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:22

Sākums

11:06:46

Beigas

11:07:08

David Cormand

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:01:47

Sākums

11:07:06

Beigas

11:08:53

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:08:51

Beigas

11:09:07

Joachim Kuhs

Uzdevumi : au nom du groupe ID

Ilgums

00:02:09

Sākums

11:09:06

Beigas

11:11:15

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:18

Sākums

11:11:14

Beigas

11:11:32

Bogdan Rzońca

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:11

Sākums

11:11:32

Beigas

11:12:43

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

11:12:42

Beigas

11:12:57

Dimitrios Papadimoulis

Uzdevumi : au nom du groupe The Left

Ilgums

00:00:52

Sākums

11:12:57

Beigas

11:13:49

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:01:29

Sākums

11:16:00

Beigas

11:17:29

Dimitrios Papadimoulis

Uzdevumi : The Left

Ilgums

00:01:15

Sākums

11:17:30

Beigas

11:18:45

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:30

Sākums

11:18:45

Beigas

11:19:15

Siegfried Mureşan

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:14

Sākums

11:19:01

Beigas

11:21:15

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

11:21:14

Beigas

11:21:27

Margarida Marques

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:14

Sākums

11:21:27

Beigas

11:22:41

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:50

Sākums

11:22:40

Beigas

11:23:30

11:51 - 11:51 Sēdes atsākšana

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:11

Sākums

11:51:02

Beigas

11:51:13

11:51 - 12:13 Stāvoklis pašu resursu ceļveža īstenošanā (debašu turpināšana)

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:24

Sākums

11:51:13

Beigas

11:51:37

Luis Garicano

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:45

Sākums

11:52:24

Beigas

11:54:09

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

11:54:10

Beigas

11:54:24

Rasmus Andresen

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:10

Sākums

11:54:23

Beigas

11:55:33

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

11:55:31

Beigas

11:55:43

Antonio Maria Rinaldi

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:01:20

Sākums

11:55:39

Beigas

11:56:59

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

11:56:49

Beigas

11:57:02

Michiel Hoogeveen

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:02

Sākums

11:57:02

Beigas

11:58:04

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:10

Sākums

11:58:03

Beigas

11:58:13

João Ferreira

Uzdevumi : The Left

Ilgums

00:01:13

Sākums

11:58:12

Beigas

11:59:25

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:37

Sākums

11:59:22

Beigas

11:59:59

Karlo Ressler

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:16

Sākums

11:59:57

Beigas

12:01:13

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:23

Sākums

12:01:12

Beigas

12:01:35

Pierre Larrouturou

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:20

Sākums

12:01:33

Beigas

12:02:53

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:18

Sākums

12:02:52

Beigas

12:03:10

Jérôme Rivière

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:01:38

Sākums

12:03:09

Beigas

12:04:47

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

12:04:45

Beigas

12:04:58

Paul Tang

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:23

Sākums

12:04:57

Beigas

12:06:20

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

12:06:18

Beigas

12:06:34

Jonás Fernández

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:48

Sākums

12:06:33

Beigas

12:08:21

12:14 - 13:00 Eiropas Parlamenta pārbaude attiecībā uz Komisijas un Padomes pašlaik īstenoto nacionālo atveseļošanas un noturības plānu novērtēšanu

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:25

Sākums

12:14:03

Beigas

12:14:28

Ana Paula Zacarias

Uzdevumi : Présidente en exercice du Conseil

Ilgums

00:03:52

Sākums

12:14:26

Beigas

12:18:18

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:20

Sākums

12:18:16

Beigas

12:18:36

Ursula von der Leyen

Uzdevumi : Pt Commission

Ilgums

00:09:08

Sākums

12:18:35

Beigas

12:27:43

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:20

Sākums

12:27:42

Beigas

12:28:02

Siegfried Mureşan

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:02:51

Sākums

12:28:00

Beigas

12:30:51

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:17

Sākums

12:30:50

Beigas

12:31:07

Iratxe García Pérez

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:03:02

Sākums

12:31:06

Beigas

12:34:08

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

12:34:07

Beigas

12:34:23

Luis Garicano

Uzdevumi : au nom du groupe Renew

Ilgums

00:02:11

Sākums

12:34:22

Beigas

12:36:33

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

12:36:32

Beigas

12:36:45

Damian Boeselager

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:01:40

Sākums

12:36:41

Beigas

12:38:21

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:10

Sākums

12:38:17

Beigas

12:38:27

Gunnar Beck

Uzdevumi : au nom du groupe ID

Ilgums

00:02:18

Sākums

12:38:26

Beigas

12:40:44

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

12:40:43

Beigas

12:40:57

Johan Van Overtveldt

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Ilgums

00:02:10

Sākums

12:40:52

Beigas

12:43:02

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:09

Sākums

12:43:00

Beigas

12:43:09

Dimitrios Papadimoulis

Uzdevumi : au nom du groupe The Left

Ilgums

00:01:36

Sākums

12:43:08

Beigas

12:44:44

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:17

Sākums

12:44:43

Beigas

12:45:00

Tamás Deutsch

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:22

Sākums

12:44:55

Beigas

12:46:17

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:11

Sākums

12:46:14

Beigas

12:46:25

Markus Ferber

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:42

Sākums

12:46:24

Beigas

12:48:06

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

12:48:05

Beigas

12:48:19

Eider Gardiazabal Rubial

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:02:23

Sākums

12:48:17

Beigas

12:50:40

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:21

Sākums

12:50:39

Beigas

12:51:00

Valérie Hayer

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:02:20

Sākums

12:50:58

Beigas

12:53:18

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:18

Sākums

12:53:17

Beigas

12:53:35

Ernest Urtasun

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:56

Sākums

12:53:27

Beigas

12:55:23

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:19

Sākums

12:55:18

Beigas

12:55:37

Antonio Maria Rinaldi

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:01:50

Sākums

12:55:35

Beigas

12:57:25

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:39

Sākums

12:57:23

Beigas

12:58:02

Eugen Jurzyca

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:18

Sākums

12:57:37

Beigas

12:58:55

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

12:58:50

Beigas

12:59:04

José Gusmão

Uzdevumi : The Left

Ilgums

00:01:34

Sākums

12:59:02

Beigas

13:00:36

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

13:00:33

Beigas

13:00:46

13:01 - 13:38 Eiropas Parlamenta pārbaude attiecībā uz Komisijas un Padomes pašlaik īstenoto nacionālo atveseļošanas un noturības plānu novērtēšanu (debašu turpināšana)

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:19

Sākums

13:07:14

Beigas

13:07:33

Dragoş Pîslaru

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:45

Sākums

13:07:31

Beigas

13:09:16

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

13:09:15

Beigas

13:09:31

Alexandra Geese

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:19

Sākums

13:09:27

Beigas

13:10:46

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:22

Sākums

13:10:42

Beigas

13:11:04

Elżbieta Kruk

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:21

Sākums

13:11:01

Beigas

13:12:22

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

13:12:15

Beigas

13:12:30

Younous Omarjee

Uzdevumi : The Left

Ilgums

00:01:28

Sākums

13:12:28

Beigas

13:13:56

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

13:13:55

Beigas

13:14:10

Krzysztof Hetman

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:45

Sākums

13:14:08

Beigas

13:15:53

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:23

Sākums

13:15:52

Beigas

13:16:15

Agnes Jongerius

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:29

Sākums

13:16:05

Beigas

13:17:34

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:18

Sākums

13:17:26

Beigas

13:17:44

Linea Søgaard-Lidell

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:39

Sākums

13:17:42

Beigas

13:19:21

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

13:19:18

Beigas

13:19:30

Bas Eickhout

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:24

Sākums

13:19:25

Beigas

13:20:49

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

13:20:47

Beigas

13:21:02

Vangelis Meimarakis

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:31

Sākums

13:20:58

Beigas

13:22:29

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:11

Sākums

13:22:26

Beigas

13:22:37

Costas Mavrides

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:42

Sākums

13:22:36

Beigas

13:24:18

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

13:24:17

Beigas

13:24:32

Jordi Solé

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:25

Sākums

13:24:30

Beigas

13:25:55

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:17

Sākums

13:25:53

Beigas

13:26:10

Victor Negrescu

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:45

Sākums

13:26:05

Beigas

13:27:50

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:36

Sākums

13:27:46

Beigas

13:28:22

Piernicola Pedicini

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:24

Sākums

13:28:15

Beigas

13:29:39

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:18

Sākums

13:29:34

Beigas

13:29:52

Margarida Marques

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:59

Sākums

13:29:49

Beigas

13:31:48

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:35

Sākums

13:31:45

Beigas

13:32:20

Valdis Dombrovskis

Uzdevumi : Executive Vice-President of the Commission

Ilgums

00:03:02

Sākums

13:32:15

Beigas

13:35:17

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

13:35:15

Beigas

13:35:30

Ana Paula Zacarias

Uzdevumi : CouncilMember

Ilgums

00:02:10

Sākums

13:35:28

Beigas

13:37:38

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:44

Sākums

13:37:31

Beigas

13:38:15

15:08 - 15:08

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:03

Sākums

15:08:51

Beigas

15:08:54

15:08 - 15:09 Sēdes atsākšana

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:16

Sākums

15:08:54

Beigas

15:09:10

15:09 - 23:59 Sistemātiskās represijas Baltkrievijā un to sekas attiecībā uz Eiropas drošību pēc nolaupīšanas no Baltkrievijas iestāžu pārtvertās ES civilās lidmašīnas

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:47

Sākums

15:09:10

Beigas

15:09:57

Josep Borrell Fontelles

Uzdevumi : VPC/HR

Ilgums

00:06:04

Sākums

15:09:55

Beigas

15:15:59

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:31

Sākums

15:15:58

Beigas

15:16:29

Andrzej Halicki

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:01:44

Sākums

15:16:20

Beigas

15:18:04

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:15

Sākums

15:17:59

Beigas

15:18:14

Robert Biedroń

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:01:46

Sākums

15:18:13

Beigas

15:19:59

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:13

Sākums

15:19:58

Beigas

15:20:11

Petras Auštrevičius

Uzdevumi : au nom du groupe Renew

Ilgums

00:01:48

Sākums

15:20:09

Beigas

15:21:57

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:21

Sākums

15:21:56

Beigas

15:22:17

Viola Von Cramon-Taubadel

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:03:22

Sākums

15:22:16

Beigas

15:25:38

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:28

Sākums

15:25:31

Beigas

15:25:59

Susanna Ceccardi

Uzdevumi : au nom du groupe ID

Ilgums

00:02:01

Sākums

15:25:46

Beigas

15:27:47

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:21

Sākums

15:27:45

Beigas

15:28:06

Anna Fotyga

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:02:34

Sākums

15:28:05

Beigas

15:30:39

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:13

Sākums

15:30:36

Beigas

15:30:49

Helmut Scholz

Uzdevumi : au nom du groupe The Left

Ilgums

00:01:29

Sākums

15:30:47

Beigas

15:32:16

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:17

Sākums

15:32:13

Beigas

15:32:30

Fabio Massimo Castaldo

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:18

Sākums

15:32:28

Beigas

15:33:46

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:13

Sākums

15:33:42

Beigas

15:33:55

Andrius Kubilius

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:45

Sākums

15:33:53

Beigas

15:35:38

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:16

Sākums

15:35:35

Beigas

15:35:51

Pedro Marques

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:09

Sākums

15:35:48

Beigas

15:36:57

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:19

Sākums

15:36:56

Beigas

15:37:15

Karin Karlsbro

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:26

Sākums

15:37:13

Beigas

15:38:39

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:17

Sākums

15:38:34

Beigas

15:38:51

Markéta Gregorová

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:09

Sākums

15:38:49

Beigas

15:39:58

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:16

Sākums

15:39:56

Beigas

15:40:12

Witold Jan Waszczykowski

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:22

Sākums

15:40:11

Beigas

15:41:33

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:18

Sākums

15:41:32

Beigas

15:41:50

Márton Gyöngyösi

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:05

Sākums

15:41:48

Beigas

15:42:53

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:14

Sākums

15:42:51

Beigas

15:43:05

Siegfried Mureşan

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:16

Sākums

15:43:04

Beigas

15:44:20

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:11

Sākums

15:44:19

Beigas

15:44:30

Maria Arena

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:00:59

Sākums

15:44:29

Beigas

15:45:28

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:16

Sākums

15:45:26

Beigas

15:45:42

Michal Šimečka

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:06

Sākums

15:45:40

Beigas

15:46:46

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:12

Sākums

15:46:46

Beigas

15:46:58

Patryk Jaki

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:20

Sākums

15:46:57

Beigas

15:48:17

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:23

Sākums

15:48:15

Beigas

15:48:38

Paulo Rangel

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:31

Sākums

15:48:37

Beigas

15:50:08

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:11

Sākums

15:50:05

Beigas

15:50:16

Tonino Picula

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:05

Sākums

15:50:14

Beigas

15:51:19

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:13

Sākums

15:51:18

Beigas

15:51:31

Hilde Vautmans

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:18

Sākums

15:51:30

Beigas

15:52:48

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:14

Sākums

15:52:47

Beigas

15:53:01

Kinga Gál

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:18

Sākums

15:52:58

Beigas

15:54:16

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:13

Sākums

15:54:15

Beigas

15:54:28

Miriam Lexmann

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:10

Sākums

15:54:25

Beigas

15:55:35

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:15

Sākums

15:55:33

Beigas

15:55:48

Sven Mikser

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:12

Sākums

15:55:45

Beigas

15:56:57

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:12

Sākums

15:56:55

Beigas

15:57:07

Urmas Paet

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:18

Sākums

15:57:06

Beigas

15:58:24

Heidi Hautala

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:22

Sākums

15:58:23

Beigas

15:58:45

Alexander Alexandrov Yordanov

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:15

Sākums

15:58:43

Beigas

15:59:58

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:08

Sākums

15:59:54

Beigas

16:00:02

Carmen Avram

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:23

Sākums

16:00:01

Beigas

16:01:24

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:18

Sākums

16:01:21

Beigas

16:01:39

Tom Vandenkendelaere

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:16

Sākums

16:01:34

Beigas

16:02:50

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:21

Sākums

16:02:42

Beigas

16:03:03

Josep Borrell Fontelles

Uzdevumi : VPC/HR

Ilgums

00:03:01

Sākums

16:03:01

Beigas

16:06:02

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:11

Sākums

16:06:00

Beigas

16:06:11

16:06 - 16:30 Stāvoklis Afganistānā

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:09:12

Sākums

16:06:12

Beigas

16:15:24

Josep Borrell Fontelles

Uzdevumi : VPC/HR

Ilgums

00:09:01

Sākums

16:06:24

Beigas

16:15:25

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:18

Sākums

16:15:24

Beigas

16:15:42

Rasa Juknevičienė

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:01:47

Sākums

16:15:41

Beigas

16:17:28

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:27

Sākums

16:17:21

Beigas

16:17:48

Elena Yoncheva

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:01:12

Sākums

16:17:34

Beigas

16:18:46

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:11

Sākums

16:18:41

Beigas

16:18:52

Petras Auštrevičius

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:01:41

Sākums

16:18:50

Beigas

16:20:31

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:19

Sākums

16:20:28

Beigas

16:20:47

Erik Marquardt

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:01:37

Sākums

16:20:43

Beigas

16:22:20

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:12

Sākums

16:22:18

Beigas

16:22:30

Bernhard Zimniok

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:01:19

Sākums

16:22:27

Beigas

16:23:46

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:13

Sākums

16:23:43

Beigas

16:23:56

Mick Wallace

Uzdevumi : au nom du groupe The Left

Ilgums

00:01:12

Sākums

16:23:52

Beigas

16:25:04

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:09

Sākums

16:25:01

Beigas

16:25:10

Pedro Marques

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:09

Sākums

16:25:09

Beigas

16:26:18

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:11

Sākums

16:26:16

Beigas

16:26:27

María Soraya Rodríguez Ramos

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:12

Sākums

16:26:26

Beigas

16:27:38

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:10

Sākums

16:27:37

Beigas

16:27:47

Maria Arena

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:00:57

Sākums

16:27:46

Beigas

16:28:43

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:17

Sākums

16:28:41

Beigas

16:28:58

Josep Borrell Fontelles

Uzdevumi : VPC/HR

Ilgums

00:01:58

Sākums

16:28:55

Beigas

16:30:53

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:08

Sākums

16:30:51

Beigas

16:30:59

16:30 - 17:06 Cilvēktiesību un politiskais stāvoklis Kubā

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:25

Sākums

16:30:59

Beigas

16:31:24

Josep Borrell Fontelles

Uzdevumi : VPC/HR

Ilgums

00:08:52

Sākums

16:31:22

Beigas

16:40:14

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:17

Sākums

16:40:11

Beigas

16:40:28

Leopoldo López Gil

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:01:53

Sākums

16:40:25

Beigas

16:42:18

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:11

Sākums

16:42:17

Beigas

16:42:28

Javi López

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:01:20

Sākums

16:42:27

Beigas

16:43:47

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:10

Sākums

16:43:43

Beigas

16:43:53

Dita Charanzová

Uzdevumi : au nom du groupe Renew

Ilgums

00:01:39

Sākums

16:43:51

Beigas

16:45:30

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:12

Sākums

16:45:27

Beigas

16:45:39

Jordi Solé

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:01:47

Sākums

16:45:38

Beigas

16:47:25

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:11

Sākums

16:47:24

Beigas

16:47:35

Hermann Tertsch

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Ilgums

00:01:54

Sākums

16:47:32

Beigas

16:49:26

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:13

Sākums

16:49:23

Beigas

16:49:36

Manu Pineda

Uzdevumi : au nom du groupe The Left

Ilgums

00:01:22

Sākums

16:49:35

Beigas

16:50:57

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:11

Sākums

16:50:56

Beigas

16:51:07

Lefteris Nikolaou-Alavanos

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:13

Sākums

16:51:05

Beigas

16:52:18

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:10

Sākums

16:52:17

Beigas

16:52:27

Paulo Rangel

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:19

Sākums

16:52:26

Beigas

16:53:45

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:12

Sākums

16:53:42

Beigas

16:53:54

Maria-Manuel Leitão-Marques

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:12

Sākums

16:53:53

Beigas

16:55:05

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:12

Sākums

16:55:04

Beigas

16:55:16

María Soraya Rodríguez Ramos

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:14

Sākums

16:55:15

Beigas

16:56:29

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:09

Sākums

16:56:28

Beigas

16:56:37

Sandra Pereira

Uzdevumi : The Left

Ilgums

00:01:17

Sākums

16:56:35

Beigas

16:57:52

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:09

Sākums

16:57:48

Beigas

16:57:57

Gabriel Mato

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:17

Sākums

16:57:50

Beigas

16:59:07

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:12

Sākums

16:59:05

Beigas

16:59:17

Pernando Barrena Arza

Uzdevumi : The Left

Ilgums

00:01:17

Sākums

16:59:16

Beigas

17:00:33

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:16

Sākums

17:00:32

Beigas

17:00:48

Josep Borrell Fontelles

Uzdevumi : VPC/HR

Ilgums

00:05:47

Sākums

17:00:46

Beigas

17:06:33

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:13

Sākums

17:06:32

Beigas

17:06:45

17:06 - 17:07

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:33

Sākums

17:06:45

Beigas

17:07:18

17:07 - 17:43 ANO Ģenerālās asamblejas 75. un 76. sesija (debates)

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:21

Sākums

17:07:18

Beigas

17:07:39

María Soraya Rodríguez Ramos

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:06:16

Sākums

17:07:39

Beigas

17:13:55

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:15

Sākums

17:13:54

Beigas

17:14:09

Josep Borrell Fontelles

Uzdevumi : VPC/HR

Ilgums

00:01:18

Sākums

17:14:09

Beigas

17:15:27

Josep Borrell Fontelles

Uzdevumi : VPC/HR

Ilgums

00:08:50

Sākums

17:14:09

Beigas

17:22:59

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:17

Sākums

17:22:57

Beigas

17:23:14

Miriam Lexmann

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:01:31

Sākums

17:23:12

Beigas

17:24:43

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:14

Sākums

17:24:41

Beigas

17:24:55

Isabel Santos

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:01:24

Sākums

17:24:54

Beigas

17:26:18

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:09

Sākums

17:26:17

Beigas

17:26:26

Engin Eroglu

Uzdevumi : au nom du groupe Renew

Ilgums

00:01:55

Sākums

17:26:26

Beigas

17:28:21

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:17

Sākums

17:28:20

Beigas

17:28:37

Salima Yenbou

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:01:39

Sākums

17:28:36

Beigas

17:30:15

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:13

Sākums

17:30:14

Beigas

17:30:27

Silvia Sardone

Uzdevumi : au nom du groupe ID

Ilgums

00:01:14

Sākums

17:30:26

Beigas

17:31:40

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:11

Sākums

17:31:39

Beigas

17:31:50

Anna Fotyga

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Ilgums

00:01:06

Sākums

17:31:49

Beigas

17:32:55

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:09

Sākums

17:32:54

Beigas

17:33:03

Francisco José Millán Mon

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:11

Sākums

17:33:03

Beigas

17:34:14

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:12

Sākums

17:34:13

Beigas

17:34:25

Udo Bullmann

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:07

Sākums

17:34:24

Beigas

17:35:31

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:08

Sākums

17:35:25

Beigas

17:35:33

Sunčana Glavak

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:21

Sākums

17:35:32

Beigas

17:36:53

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:13

Sākums

17:36:52

Beigas

17:37:05

Evin Incir

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:16

Sākums

17:37:04

Beigas

17:38:20

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:09

Sākums

17:38:19

Beigas

17:38:28

Javi López

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:17

Sākums

17:38:27

Beigas

17:39:44

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:12

Sākums

17:39:43

Beigas

17:39:55

Jutta Urpilainen

Uzdevumi : VPC/HR

Ilgums

00:03:27

Sākums

17:39:54

Beigas

17:43:21

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:10

Sākums

17:43:20

Beigas

17:43:30

17:43 - 18:41 Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments 2021.–2027. gadam — Eiropa pasaulē

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:21

Sākums

17:43:38

Beigas

17:43:59

Michael Gahler

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:06:13

Sākums

17:43:58

Beigas

17:50:11

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:14

Sākums

17:50:11

Beigas

17:50:25

Charles Goerens

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:04:32

Sākums

17:50:24

Beigas

17:54:56

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:22

Sākums

17:54:55

Beigas

17:55:17

Rasa Juknevičienė

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:04:35

Sākums

17:55:15

Beigas

17:59:50

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:17

Sākums

17:59:49

Beigas

18:00:06

Jutta Urpilainen

Uzdevumi : komisāre

Ilgums

00:06:17

Sākums

18:00:04

Beigas

18:06:21

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:15

Sākums

18:06:20

Beigas

18:06:35

György Hölvényi

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:01:20

Sākums

18:06:34

Beigas

18:07:54

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:13

Sākums

18:07:54

Beigas

18:08:07

Pedro Marques

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:01:11

Sākums

18:08:06

Beigas

18:09:17

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:10

Sākums

18:09:17

Beigas

18:09:27

Ilhan Kyuchyuk

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:01:19

Sākums

18:09:27

Beigas

18:10:46

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:10

Sākums

18:10:45

Beigas

18:10:55

Ernest Urtasun

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:01:37

Sākums

18:10:54

Beigas

18:12:31

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:09

Sākums

18:12:30

Beigas

18:12:39

Maximilian Krah

Uzdevumi : au nom du groupe ID

Ilgums

00:01:32

Sākums

18:12:38

Beigas

18:14:10

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:12

Sākums

18:14:09

Beigas

18:14:21

Beata Kempa

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Ilgums

00:01:23

Sākums

18:14:20

Beigas

18:15:43

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:11

Sākums

18:30:29

Beigas

18:30:40

Tonino Picula

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:11

Sākums

18:30:38

Beigas

18:31:49

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:12

Sākums

18:31:48

Beigas

18:32:00

Bernhard Zimniok

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:01:26

Sākums

18:31:57

Beigas

18:33:23

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:10

Sākums

18:33:21

Beigas

18:33:31

Marc Tarabella

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:10

Sākums

18:33:30

Beigas

18:34:40

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:10

Sākums

18:34:37

Beigas

18:34:47

Maria Arena

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:03:50

Sākums

18:34:46

Beigas

18:38:36

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:12

Sākums

18:38:35

Beigas

18:38:47

Jutta Urpilainen

Uzdevumi : Komisijas loceklis

Ilgums

00:02:23

Sākums

18:38:44

Beigas

18:41:07

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:06

Sākums

18:41:06

Beigas

18:41:12

18:41 - 19:06 Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) 2021.–2027. gadam (debates)

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:18

Sākums

18:41:20

Beigas

18:41:38

David Casa

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:06:21

Sākums

18:41:38

Beigas

18:47:59

Dita Charanzová

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:17

Sākums

18:47:59

Beigas

18:48:16