Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  School meal programmes in Greece

Priority question for written answer P-003833/2021
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

01-08-2021 P-003833/2021

  The competition complaint in connection with the free movement of workers as it applies to university teachers in the EU

Priority question for written answer P-003836/2021
to the Commission
Rule 138
Othmar Karas (PPE)

30-07-2021 P-003836/2021

  Funding of the Conference on the Future of Europe

Priority question for written answer P-003795/2021
to the Commission
Rule 138
Hélène Laporte (ID)

29-07-2021 P-003795/2021

2021. gada vasaras plūdi, kas Eiropā izraisīja katastrofas

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000056/2021
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Younous Omarjee, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Constanze Krehl, Niklas Nienaß, Francesca Donato, Ondřej Knotek, Martina Michels
Reģionālās attīstības komitejas vārdā

29-07-2021 O-000056/2021

  Use of the EU digital COVID certificate by the Italian Government

Priority question for written answer P-003792/2021
to the Commission
Rule 138
Antonio Maria Rinaldi (ID)

28-07-2021 P-003792/2021

  Compliance with EU legislation of France’s draft law on managing the health crisis

Priority question for written answer P-003771/2021
to the Commission
Rule 138
Manuel Bompard (The Left)

28-07-2021 P-003771/2021

  Rule of law and access to free media in Poland

Priority question for written answer P-003769/2021
to the Commission
Rule 138
Marek Belka (S&D)

28-07-2021 P-003769/2021

  EU climate package: questions on subsidiarity and publication in official EU languages

Priority question for written answer P-003761/2021
to the Commission
Rule 138
Sylvia Limmer (ID)

27-07-2021 P-003761/2021

  Conflict between the EU and Norway over the unilateral reduction of EU fishing rights in the Svalbard Archipelago

Priority question for written answer P-003760/2021
to the Commission
Rule 138
Tiemo Wölken (S&D)

27-07-2021 P-003760/2021

  Poland’s failure to implement the provisions of Directive (EU) 2018/1808 on audiovisual media services

Priority question for written answer P-003753/2021
to the Commission
Rule 138
Łukasz Kohut (S&D)

26-07-2021 P-003753/2021

Kontakti

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (136. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (137. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (138. pants )

Paziņojums par privātumu