Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

Koordinēta rīcība mikrobu rezistences problēmas risināšanai

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000027/2023
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Pernille Weiss
PPE grupas vārdā
Tiemo Wölken
S&D grupas vārdā

22-05-2023 O-000027/2023

  Support for the resolution of the ‘European Moldova’Assembly

Priority question for written answer P-001583/2023
to the Commission
Rule 138
Victor Negrescu (S&D)

21-05-2023 P-001583/2023

  Alleged involvement of the European Commission in negotiations regarding oil transit via the Druzhba pipeline

Priority question for written answer P-001581/2023
to the Commission
Rule 138
András Gyürk (NI), Tamás Deutsch (NI), Ernő Schaller-Baross (NI), Lívia Járóka (NI), Andrea Bocskor (NI), Andor Deli (NI), Kinga Gál (NI), Enikő Győri (NI), Balázs Hidvéghi (NI), Ádám Kósa (NI), Edina Tóth (NI), László Trócsányi (NI), György Hölvényi (PPE)

19-05-2023 P-001581/2023

  The situation of the La Colada reservoir and the pollution of water intended for human consumption in the area

Priority question for written answer P-001580/2023
to the Commission
Rule 138
Sira Rego (The Left)

19-05-2023 P-001580/2023

  Agreement between Sánchez and the United States to send illegal immigrants to Spain

Question for written answer E-001578/2023
to the Commission
Rule 138
Jorge Buxadé Villalba (ECR)

18-05-2023 E-001578/2023

  Damage caused by exceptional weather in Emilia Romagna

Question for written answer E-001572/2023
to the Commission
Rule 138
Alessandra Basso (ID), Marco Campomenosi (ID)

17-05-2023 E-001572/2023

  Professional uses in the REACH Regulation

Question for written answer E-001571/2023
to the Commission
Rule 138
César Luena (S&D)

17-05-2023 E-001571/2023

  The Valencia Memorandum

Question for written answer E-001569/2023
to the Council
Rule 138
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D)

17-05-2023 E-001569/2023

  Indigenous peoples in India targeted by aerial bombing

Question for written answer E-001568/2023
to the Commission
Rule 138
Marisa Matias (The Left)

16-05-2023 E-001568/2023

  The case of Mikel Zabalza: a Member State is in breach of the EU Charter of Fundamental Rights

Question for written answer E-001567/2023
to the Commission
Rule 138
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)

16-05-2023 E-001567/2023

Kontakti

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (136. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (137. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (138. pants )

Paziņojums par privātumu