Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  Relocation of EU technical and scientific work to agencies

Priority question for written answer P-000191/2022
to the Commission
Rule 138
Cristian-Silviu Buşoi (PPE)

14-01-2022 P-000191/2022

  NRRP pension reform

Priority question for written answer P-000183/2022
to the Commission
Rule 138
Victor Negrescu (S&D)

14-01-2022 P-000183/2022

  Increase in financial resources for operation of Europol’s European Cybercrime Centre

Question for written answer E-000187/2022
to the Commission
Rule 138
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

14-01-2022 E-000187/2022

  European carriers flying empty aircraft

Question for written answer E-000185/2022
to the Commission
Rule 138
Vera Tax (S&D)

14-01-2022 E-000185/2022

  Disruption of maritime supply chains

Question for written answer E-000184/2022
to the Commission
Rule 138
Vera Tax (S&D)

14-01-2022 E-000184/2022

  EU position on loss and damage at COP26 and subsequent remarks

Question for written answer E-000180/2022
to the Commission
Rule 138
Mick Wallace (The Left)

14-01-2022 E-000180/2022

  Merger of Polish oil companies PKN Orlen and Grupa Lotos

Priority question for written answer P-000174/2022
to the Commission
Rule 138
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

13-01-2022 P-000174/2022

  Round-ups and violence against migrants in Libya

Question for written answer E-000166/2022
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Pierfrancesco Majorino (S&D)

13-01-2022 E-000166/2022

  Avoiding a VAT burden on public sector grants for project funding

Priority question for written answer P-000162/2022
to the Commission
Rule 138
Joachim Schuster (S&D)

12-01-2022 P-000162/2022

  Climate crisis and ghost flights

Priority question for written answer P-000141/2022
to the Commission
Rule 138
Laura Ferrara (NI), Mario Furore (NI)

12-01-2022 P-000141/2022

Kontakti

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (136. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (137. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (138. pants )

Paziņojums par privātumu