Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  Inconsistency between the Patients’ Rights Directive and Finnish national legislation, and direct legal effect of the Directive

Priority question for written answer P-000957/2020
to the Commission
Rule 138
Henna Virkkunen

18-02-2020 P-000957/2020

  Labelling of products from Israeli settlements

Priority question for written answer P-000918/2020
to the Commission
Rule 138
Billy Kelleher

17-02-2020 P-000918/2020

  Price increase of the national football stadium in Slovakia

Priority question for written answer P-000914/2020
to the Commission
Rule 138
Eugen Jurzyca

17-02-2020 P-000914/2020

  Romania – Assessment of programmes and 2019 performance framework for 2014-2020 programming period – Articles 21, 52 and 53 of Regulation (EU) No 1303/2013

Priority question for written answer P-000900/2020
to the Commission
Rule 138
Cristian Ghinea

14-02-2020 P-000900/2020

  Educating Catalan speakers to speak Catalan, and not Spanish, to foreigners in Catalonia

Priority question for written answer P-000886/2020
to the Commission
Rule 138
Maite Pagazaurtundúa

13-02-2020 P-000886/2020

  Migration crisis and the requisitioning of buildings in Greece

Priority question for written answer P-000875/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos

13-02-2020 P-000875/2020

  Accidents at work and occupational diseases

Priority question for written answer P-000859/2020
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli

12-02-2020 P-000859/2020

  Visa policy for human rights defenders

Priority question for written answer P-000850/2020
to the Commission
Rule 138
Hannah Neumann

12-02-2020 P-000850/2020

  Incorrect indication of country of origin on fruit and vegetables in shops from the Biedronka chain

Priority question for written answer P-000840/2020
to the Commission
Rule 138
Kosma Złotowski

12-02-2020 P-000840/2020

  Legal basis for minimum wage legislation

Priority question for written answer P-000809/2020
to the Commission
Rule 138
Kira Marie Peter-Hansen

11-02-2020 P-000809/2020

Kontakti

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (136. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (137. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (138. pants )