Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

Ilgtspējīgu ieguldījumu fondu ieguldīšanas prakse

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000052/2022
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Jonás Fernández, Paul Tang
S&D grupas vārdā

01-12-2022 O-000052/2022

Pietiekami minimālie ienākumi aktīvas iekļaušanas nodrošināšanai

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000051/2022
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Dragoş Pîslaru, Krzysztof Hetman, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sara Matthieu, Giuseppe Milazzo, Özlem Demirel
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

30-11-2022 O-000051/2022

 

Veneto coastline emergency: strong sea storms erode beaches

Priority question for written answer P-003846/2022
to the Commission
Rule 138
Rosanna Conte (ID)

28-11-2022 P-003846/2022

  Special Envoy for freedom of religion or belief

Priority question for written answer P-003837/2022
to the Commission
Rule 138
Bert-Jan Ruissen (ECR)

28-11-2022 P-003837/2022

 

European industry

Question for written answer E-003832/2022
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas (PPE)

25-11-2022 E-003832/2022

  Commission proposal on gas price cap

Question for written answer E-003830/2022
to the Commission
Rule 138
Antonio Maria Rinaldi (ID), Marco Campomenosi (ID), Paolo Borchia (ID)

25-11-2022 E-003830/2022

  District heating market irregularities

Priority question for written answer P-003826/2022
to the Commission
Rule 138
Maria Angela Danzì (NI), Tiziana Beghin (NI), Mario Furore (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Sabrina Pignedoli (NI), Laura Ferrara (NI)

24-11-2022 P-003826/2022

  Financial, logistical and coordination issues faced by European SMEs in supplying material requested by the Ukrainian authorities

Priority question for written answer P-003823/2022
to the Commission
Rule 138
Ivan Štefanec (PPE), Lukas Mandl (PPE), Riho Terras (PPE)

24-11-2022 P-003823/2022

  Endometriosis awareness

Question for written answer E-003829/2022
to the Commission
Rule 138
Sandra Pereira (The Left)

24-11-2022 E-003829/2022

  Obstacles to the transfer of pseudonymised health data

Question for written answer E-003828/2022
to the Commission
Rule 138
Miroslav Číž (S&D)

24-11-2022 E-003828/2022

Kontakti

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (136. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (137. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (138. pants )

Paziņojums par privātumu