Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  Council Decision of 13 July 2018 amending the Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage

Priority question for written answer P-001380/2024
to the Council
Rule 144
Manuela Ripa (PPE)

18-07-2024 P-001380/2024

  Censorship of speech under the Digital Services Act (DSA)

Priority question for written answer P-001375/2024
to the Commission
Rule 144
Markus Buchheit (ESN)

18-07-2024 P-001375/2024

  Guidance on waste heat from the Commission

Priority question for written answer P-001372/2024
to the Commission
Rule 144
Andreas Schwab (PPE)

17-07-2024 P-001372/2024

  Follow-up to the Minority SafePack initiative

Priority question for written answer P-001361/2024
to the Commission
Rule 144
Raquel García Hermida-Van Der Walle (Renew)

16-07-2024 P-001361/2024

  Water crisis in Sicily – assessment and request for urgent action

Priority question for written answer P-001360/2024
to the Commission
Rule 144
Giuseppe Antoci (The Left)

16-07-2024 P-001360/2024

  Unfair terms concerning early loan repayment

Priority question for written answer P-001356/2024
to the Commission
Rule 144
Giorgos Georgiou (The Left)

16-07-2024 P-001356/2024

  Antisemitism is escalating – What is the Commission doing?

Question for written answer E-001368/2024
to the Commission
Rule 144
Alice Teodorescu Måwe (PPE)

16-07-2024 E-001368/2024

Kontakti

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (142. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (143. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (144. pants )

Paziņojums par privātumu