Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  Plague of Moroccan locusts in Sardinia and similar infestations elsewhere in Italy

Priority question for written answer P-002409/2022
to the Commission
Rule 138
Ignazio Corrao (Verts/ALE)

01-07-2022 P-002409/2022

  Nicaragua: Fresh attacks on Catholic Church - Missionaries of Charity forced to leave the country

Priority question for written answer P-002400/2022
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Stefania Zambelli (ID)

01-07-2022 P-002400/2022

  Urgent EU action to support workers whose jobs at Whirlpool are at risk

Priority question for written answer P-002383/2022
to the Commission
Rule 138
Eleonora Evi (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE)

30-06-2022 P-002383/2022

  Urgent approval of CAP national strategic plans

Priority question for written answer P-002369/2022
to the Commission
Rule 138
Elsi Katainen (Renew)

30-06-2022 P-002369/2022

  Possible compensation for the four Spanish pole-and-line tuna vessels caught up in the Senegalese blockade

Priority question for written answer P-002366/2022
to the Commission
Rule 138
Clara Aguilera (S&D), Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

30-06-2022 P-002366/2022

  Commission recommendations to Member States to curb inflation

Priority question for written answer P-002360/2022
to the Commission
Rule 138
Francisco José Millán Mon (PPE)

30-06-2022 P-002360/2022

  Raising awareness of harm caused by frequent or regular use of soft drugs for recreational purposes

Question for written answer E-002378/2022
to the Commission
Rule 138
Matteo Adinolfi (ID)

30-06-2022 E-002378/2022

  Implementation of European Child Guarantee (II)

Question for written answer E-002363/2022
to the Commission
Rule 138
Sandra Pereira (The Left)

30-06-2022 E-002363/2022

  The Melilla tragedy

Question for written answer E-002358/2022
to the Commission
Rule 138
Sandra Pereira (The Left)

30-06-2022 E-002358/2022

  EU plan to promote respite homes

Question for written answer E-002356/2022
to the Commission
Rule 138
Anne Sander (PPE)

30-06-2022 E-002356/2022

Kontakti

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (136. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (137. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (138. pants )

Paziņojums par privātumu