Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  Protecting European consumers and producers of branded products from counterfeits

Priority question for written answer P-003568/2023
to the Commission
Rule 138
Ivan Štefanec (PPE)

06-12-2023 P-003568/2023

  Urgent action to combat grapevine downy mildew

Priority question for written answer P-003559/2023
to the Commission
Rule 138
Aldo Patriciello (PPE)

06-12-2023 P-003559/2023

  Mortgage subsidies and the need to consolidate public finances

Priority question for written answer P-003549/2023
to the Commission
Rule 138
Eugen Jurzyca (ECR)

04-12-2023 P-003549/2023

Sociālo piešķiršanas kritēriju loma publiskajā iepirkumā nolūkā stiprināt sociālās tiesības, labus darba apstākļus un iekļaujošus darba tirgus

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000058/2023
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Dragoş Pîslaru
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

04-12-2023 O-000058/2023

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 68. sesijā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000057/2023
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Robert Biedroń
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

04-12-2023 O-000057/2023

  Violations of fundamental EU principles and lack of an EU framework for medical cannabis is forcing patients to turn to the black market

Question for written answer E-003533/2023
to the Commission
Rule 138
Stelios Kouloglou (The Left)

02-12-2023 E-003533/2023

  Transfer of National Observatory of Athens oversight to the Ministry for Climate Crisis and Civil Protection

Question for written answer E-003532/2023
to the Commission
Rule 138
Alexis Georgoulis (NI)

01-12-2023 E-003532/2023

  Illiteracy in the digital age

Question for written answer E-003531/2023
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas (PPE)

01-12-2023 E-003531/2023

  Getting biological control products on the market more quickly

Question for written answer E-003529/2023
to the Commission
Rule 138
Annika Bruna (ID)

01-12-2023 E-003529/2023

  EU mobility programmes

Question for written answer E-003528/2023
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas (PPE)

01-12-2023 E-003528/2023

Kontakti

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (136. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (137. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (138. pants )

Paziņojums par privātumu