Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  Pournara centre

Priority question for written answer P-001089/2021
to the Commission
Rule 138
Giorgos Georgiou (The Left)

24-02-2021 P-001089/2021

  Safeguard duties on steel imports into the EU

Priority question for written answer P-001087/2021
to the Commission
Rule 138
Petri Sarvamaa (PPE)

24-02-2021 P-001087/2021

  Environmental impact, damage to fishing and sustainability of offshore wind farms — the case of offshore wind megapark off the Aegadian Islands.

Priority question for written answer P-001074/2021
to the Commission
Rule 138
Ignazio Corrao (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE)

23-02-2021 P-001074/2021

  Protecting freedom of expression on social media – spotlight on US President Trump and Poland

Priority question for written answer P-001068/2021
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson (ID)

23-02-2021 P-001068/2021

  Results of studies on the environmental impact of specific aspects of the Mobility Package

Priority question for written answer P-001049/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

23-02-2021 P-001049/2021

Ģeogrāfiskās bloķēšanas regulas izvērtēšana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000010/2021
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Anna Cavazzini
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā

23-02-2021 O-000010/2021

  Protection of the EU sugar production sector and its workers

Priority question for written answer P-001033/2021
to the Commission
Rule 138
Biljana Borzan (S&D)

22-02-2021 P-001033/2021

  Shortage of freight containers

Priority question for written answer P-001029/2021
to the Commission
Rule 138
Johan Van Overtveldt (ECR)

22-02-2021 P-001029/2021

  Situation in the Mavrovouni camp

Priority question for written answer P-001027/2021
to the Commission
Rule 138
Janina Ochojska (PPE)

22-02-2021 P-001027/2021

  Conflict of interests for Commissioner Kyriakides 

Priority question for written answer P-001024/2021
to the Commission
Rule 138
Markus Buchheit (ID)

20-02-2021 P-001024/2021

Kontakti

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (136. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (137. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (138. pants )

Paziņojums par privātumu