Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

Holistiska ES rīcība aprūpes, tostarp bērnu, vecu cilvēku un personu ar invaliditāti aprūpes, jomā — ceļā uz Eiropas Aprūpētāju stratēģiju

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000057/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
PPE grupas vārdā

15-09-2020 O-000057/2020

Pašreizējā un turpmākā situācija saistībā ar finansiālo atbalstu Euronews

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000056/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Christine Anderson, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Gunnar Beck, Bernhard Zimniok, Guido Reil, Sylvia Limmer
ID grupas vārdā

15-09-2020 O-000056/2020

  PCR (polymerase chain reaction) tests

Priority question for written answer P-005014/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR), Robert Roos (ECR)

14-09-2020 P-005014/2020

  Granting of a licence by the German Government for electric pulse fishing

Priority question for written answer P-005013/2020
to the Commission
Rule 138
Caroline Roose (Verts/ALE)

14-09-2020 P-005013/2020

  Renewed attack on the independent press by the Orbán Government

Priority question for written answer P-005003/2020
to the Commission
Rule 138
Csaba Molnár (S&D)

14-09-2020 P-005003/2020

  Operation of Market Observatory for Citrus Fruit

Priority question for written answer P-005001/2020
to the Commission
Rule 138
Inma Rodríguez-Piñero (S&D)

14-09-2020 P-005001/2020

  Shortage of medical cannabis in the EU

Priority question for written answer P-004997/2020
to the Commission
Rule 138
Miriam Dalli (S&D)

13-09-2020 P-004997/2020

  European Public Prosecutor's Office

Priority question for written answer P-004992/2020
to the Council
Rule 138
Paulo Rangel (PPE), Lídia Pereira (PPE), José Manuel Fernandes (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Álvaro Amaro (PPE), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

11-09-2020 P-004992/2020

 

On the devastating fires at the Moria reception and identification centre

Priority question for written answer P-004991/2020/rev.1
to the Commission
Rule 138
Lefteris Nikolaou-Alavanos (NI)

11-09-2020 P-004991/2020

  Product safety in the Single Market

Priority question for written answer P-004985/2020
to the Commission
Rule 138
Tomislav Sokol (PPE)

11-09-2020 P-004985/2020

Kontakti

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (136. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (137. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (138. pants )