Kontakti

Eiropas Komisijai adresēto jautājumu laiks

Eiropas Komisijai adresēto jautājumu laiks ir organizēts saskaņā ar jaunu kārtību uz izmēģinājuma periodu, sākot no 2011. gada septembra. Pēc izvērtējuma, kas tiks veikts 2012. gadā, šī jaunā kārtība varētu pakāpeniski aizstāt iepriekšējo jautājumu laika kārtību.

Jaunā kārtība ir šāda:

  • katrs jautājumu laiks ir veltīts konkrētai horizontālai tēmai, un tās pamatā ir tikai procedūra „rīcība pēc pieprasījuma” („catch the eye”). Deputātu jautājumi mijas ar komisāru atbildēm. Neviens jautājums netiek iesniegts iepriekš;
  • jautājumu laikā piedalās vismaz trīs komisāri, kuru portfeļi saistīti ar izvēlēto tēmu, un šie komisāri ir klāt visas 90 minūtes.

Attiecībā uz katru jautājumu laiku Priekšsēdētāju konference apstiprina konkrētu horizontālo tēmu. Šo tēmu publicē galīgajā darba kārtības projektā, norādot piedalošos komisāru vārdu un uzvārdu.

Jautājumu laiks, kurā piedalās Padome, Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības Augstā pārstāve un Eirogrupas priekšsēdētājs

  • Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences pieņemtajām pamatnostādnēm var noteikt īpašus jautājumu laikus, kad atbildes sniedz Padome, Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eirogrupas priekšsēdētājs.