Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  Disqualification of sole proprietorships

Priority question for written answer P-001269/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

04-03-2021 P-001269/2021

  Hazardous substance classification of synthetic amorphous silica (SAS)

Priority question for written answer P-001236/2021
to the Commission
Rule 138
Dennis Radtke (PPE)

03-03-2021 P-001236/2021

  Outbreak of equine herpes

Priority question for written answer P-001223/2021
to the Commission
Rule 138
Hilde Vautmans (Renew)

02-03-2021 P-001223/2021

  The Single Entry Point

Priority question for written answer P-001221/2021
to the Commission
Rule 138
Gheorghe-Vlad Nistor (PPE)

02-03-2021 P-001221/2021

  Hentong’s compliance with EU sanctions and its participation in the EU market

Priority question for written answer P-001213/2021
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Maria Spyraki (PPE)

02-03-2021 P-001213/2021

  Negotiations between the Commission and AstraZeneca on vaccine supply

Priority question for written answer P-001204/2021
to the Commission
Rule 138
Peter Lundgren (ECR)

02-03-2021 P-001204/2021

  Exchange of waste with non-OECD countries – change of code B3010 to B3011

Priority question for written answer P-001192/2021
to the Commission
Rule 138
Tomasz Frankowski (PPE)

01-03-2021 P-001192/2021

  EU tomato market in dire straits owing to mass imports of tomatoes from Morocco

Priority question for written answer P-001183/2021
to the Commission
Rule 138
Clara Aguilera (S&D)

01-03-2021 P-001183/2021

  Temporary Framework for State Aid

Priority question for written answer P-001175/2021
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Hetman (PPE)

01-03-2021 P-001175/2021

  Infertility

Priority question for written answer P-001142/2021
to the Commission
Rule 138
Linea Søgaard-Lidell (Renew)

25-02-2021 P-001142/2021

Kontakti

Rakstiski jautājumi

  • Jautājumus ar pieprasījumu sniegt rakstisku atbildi jebkurš deputāts, politiskā grupa vai Parlamenta komiteja var uzdot Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / ES augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos.
  • Uz jautājumiem, kas nav prioritāri, atbilde jāsniedz sešu nedēļu laikā, sākot no dienas, kad tie nosūtīti attiecīgajai iestādei.
  • Termiņš atbilžu sniegšanai uz prioritāriem jautājumiem ir trīs nedēļas, sākot no dienas, kad tie nosūtīti attiecīgajai iestādei. Jebkurš deputāts, politiskā grupa vai komiteja katru mēnesi vienu no saviem jautājumiem var noteikt par prioritāru jautājumu.

Paziņojums par privātumu