Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  Safeguarding by Facebook of the privacy of European users of WhatsApp

Priority question for written answer P-000434/2021
to the Commission
Rule 138
Stéphane Séjourné (Renew)

25-01-2021 P-000434/2021

  Reliability of antigen testing

Priority question for written answer P-000399/2021
to the Commission
Rule 138
Esther de Lange (PPE)

22-01-2021 P-000399/2021

  Abuse of dominant position on social media with regard to the Parler app

Priority question for written answer P-000397/2021
to the Commission
Rule 138
Virginie Joron (ID)

22-01-2021 P-000397/2021

  Urgent measures to ensure the supply of syringes suitable for administering the sixth dose of the Pfizer vial

Priority question for written answer P-000394/2021
to the Commission
Rule 138
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)

22-01-2021 P-000394/2021

  Screening for malnutrition in cancer patients in Europe’s Beating Cancer Plan

Priority question for written answer P-000389/2021
to the Commission
Rule 138
Antonio López-Istúriz White (PPE)

22-01-2021 P-000389/2021

  Germany acting outside the EU’s vaccine strategy

Priority question for written answer P-000388/2021
to the Commission
Rule 138
Luke Ming Flanagan (The Left)

22-01-2021 P-000388/2021

  Available data on beneficiaries of European Structural and Investment Funds for Bulgaria for the 2014-2020 programming period and contractors for related projects

Priority question for written answer P-000386/2021
to the Commission
Rule 138
Tsvetelina Penkova (S&D)

22-01-2021 P-000386/2021

  Rising costs of international sea freight from China to the EU

Priority question for written answer P-000383/2021
to the Commission
Rule 138
Massimiliano Salini (PPE)

22-01-2021 P-000383/2021

  Follow-up to Written Question P-005409/2020 on the proposed new EU–Africa Strategy

Priority question for written answer P-000375/2021
to the Commission
Rule 138
Bernhard Zimniok (ID)

21-01-2021 P-000375/2021

  Effective implementation of Directive 93/13/EEC in Cyprus

Priority question for written answer P-000374/2021
to the Commission
Rule 138
Giorgos Georgiou (The Left)

21-01-2021 P-000374/2021

Kontakti

Rakstiski jautājumi

  • Jautājumus ar pieprasījumu sniegt rakstisku atbildi jebkurš deputāts, politiskā grupa vai Parlamenta komiteja var uzdot Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / ES augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos.
  • Uz jautājumiem, kas nav prioritāri, atbilde jāsniedz sešu nedēļu laikā, sākot no dienas, kad tie nosūtīti attiecīgajai iestādei.
  • Termiņš atbilžu sniegšanai uz prioritāriem jautājumiem ir trīs nedēļas, sākot no dienas, kad tie nosūtīti attiecīgajai iestādei. Jebkurš deputāts, politiskā grupa vai komiteja katru mēnesi vienu no saviem jautājumiem var noteikt par prioritāru jautājumu.