Plenārsēde 18-11-2008

21:15:17

21:19:02Pašreiz uzstājas

  • Georgios PAPASTAMKOS
  • Eiropas Tautas Partijas (Krist\u012Bgo demokr\u0101tu) un Eiropas Demokr\u0101tu grupa
  • GrieķijaNea Dimokratia

Ilgums

00:03:45

Sākums

21:15:17

Beigas

21:19:02

Saistību atruna

Eiropas Parlamenta debašu sinhronā tulkojuma vienīgais mērķis ir vienkāršot sanāksmes dalībnieku saziņu, un tas nekādā gadījumā nav autentisks debašu ieraksts.
Tikai runas oriģināls vai rakstisks un rediģēts tās tulkojums ir autentisks.
Ja pastāv atšķirības starp sinhrono tulkojumu un runas oriģinālu (vai runas rakstisko rediģēto tulkojumu), pirmām kārtām jāņem vērā runas oriģināls (vai rakstiskais rediģētais tulkojums).
Bez Eiropas Parlamenta atļaujas ir stingri aizliegts izmantot tulkojuma ierakstu citiem mērķiem, nevis tam, kas šeit minēts.

Sēdes debašu mutvārdu tulkojums nav uzskatāms par autentisku.

21:15:17 - Runu sākums

Pašreizējās debates

21:19:02 - Runu beigas