Materjal multimedjali skont id-dibattitu

It-Tnejn, 7 ta' Settembru 2015

17:07 - 17:07

Martin Schulz

Rwol :

Tul

00:00:25

Bidu

17:07:13

Tmiem

17:07:38

17:07 - 17:07 Tkomplija tas-sessjoni