Materjal multimedjali skont id-dibattitu

Il-Ħamis, 14 ta' Mejju 2020

09:01 - 09:01

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:00:17

Bidu

09:01:16

Tmiem

09:01:33

09:01 - 09:02 Ftuħ tas-seduta

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:01:04

Bidu

09:01:26

Tmiem

09:02:30

09:02 - 09:03 Modifika fl-aġenda: ara l-Minuti

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:01:11

Bidu

09:02:15

Tmiem

09:03:26

09:03 - 09:09 Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:06:49

Bidu

09:03:10

Tmiem

09:09:59

09:09 - 09:30 Leġiżlazzjoni ta' emerġenza fl-Ungerija u l-impatt tagħha fuq l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (dibattitu)

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:00:24

Bidu

09:09:34

Tmiem

09:09:58

Nikolina Brnjac

Rwol : Présidente en exercice du Conseil

Tul

00:03:58

Bidu

09:09:55

Tmiem

09:13:53

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:00:13

Bidu

09:13:47

Tmiem

09:14:00

Věra Jourová

Rwol : Viċi President tal-Kummissjoni

Tul

00:07:37

Bidu

09:13:56

Tmiem

09:21:33