Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

L-effetti tal-falliment tal-Grupp Thomas Cook

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000033/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta’ Proċedura
José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc
f'isem il-Grupp PPE

14-10-2019 O-000033/2019

Il-funzjonament tas-suq intern

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000032/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta’ Proċedura
Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc

11-10-2019 O-000032/2019

  Eavesdropping and 5G telephony

Question for written answer P-003189/2019
to the Commission
Rule 138
Cornelia Ernst (GUE/NGL)

10-10-2019 P-003189/2019

  US tariffs on the wine sector

Question for written answer P-003181/2019
to the Commission
Rule 138
Irène Tolleret (Renew), Ulrike Müller (Renew), Jérémy Decerle (Renew), Phil Bennion (Renew)

10-10-2019 P-003181/2019

  Representation on behalf of Oughterard anglers concerning the protection of salmonid species, including trout, from predatory pike

Question for written answer P-003171/2019
to the Commission
Rule 138
Matt Carthy (GUE/NGL)

09-10-2019 P-003171/2019

  EU support for the African amendment on dental amalgam

Question for written answer P-003161/2019
to the Commission
Rule 138
Michèle Rivasi (Verts/ALE)

09-10-2019 P-003161/2019

  Possible distortion of competition through the granting of State aid in Upper Austria

Question for written answer P-003160/2019
to the Commission
Rule 138
Andreas Schieder (S&D)

09-10-2019 P-003160/2019

  Contingency measures in the US-EU trade war

Question for written answer P-003140/2019
to the Commission
Rule 138
Jordi Cañas (Renew)

08-10-2019 P-003140/2019

  Infringement case 2018/4076

Question for written answer P-003135/2019
to the Commission
Rule 138
Michal Wiezik (PPE)

07-10-2019 P-003135/2019

  Investigation in Bibbiano and illicit business relating to children

Question for written answer P-003130/2019
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli (ID)

07-10-2019 P-003130/2019

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 136)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 137)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 138)