Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Compensation for manufacturers of COVID-19 vaccines

Priority question for written answer P-000192/2021
to the Commission
Rule 138
Jean-Paul Garraud (ID)

14-01-2021 P-000192/2021

  Purchase of Covid-19 vaccine

Priority question for written answer P-000179/2021
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Hetman (PPE)

13-01-2021 P-000179/2021

Strateġija ġdida għall-SMEs Ewropej

Mistoqsija prijoritarja għal tweġiba bil-miktub P-000147/2021
lill-Kummissjoni
Artikolu 138 tar-Regoli ta’ Proċedura
Josianne Cutajar (S&D)

13-01-2021 P-000147/2021

  Humanitarian situation in Lipa camp

Priority question for written answer P-000144/2021
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Janina Ochojska (PPE)

12-01-2021 P-000144/2021

  Protection of designation of origin of Macedonian products

Priority question for written answer P-000143/2021
to the Commission
Rule 138
Maria Spyraki (PPE)

12-01-2021 P-000143/2021

  Transparency and management of the EU vaccination campaign

Priority question for written answer P-000142/2021
to the Commission
Rule 138
Jean-Lin Lacapelle (ID)

12-01-2021 P-000142/2021

  Has the Commission received an enquiry from the Danish Government in connection with the preparation of a vaccine strategy and the purchase of vaccines?

Priority question for written answer P-000134/2021
to the Commission
Rule 138
Morten Løkkegaard (Renew)

12-01-2021 P-000134/2021

  Outermost regions – health – vaccination and transport

Priority question for written answer P-000129/2021
to the Commission
Rule 138
Sara Cerdas (S&D)

12-01-2021 P-000129/2021

  Censorship and restriction of freedom of speech

Priority question for written answer P-000128/2021
to the Commission
Rule 138
Angel Dzhambazki (ECR)

12-01-2021 P-000128/2021

  Change to conditions of use for WhatsApp

Priority question for written answer P-000127/2021
to the Commission
Rule 138
Engin Eroglu (Renew)

12-01-2021 P-000127/2021

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 136)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 137)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 138)