Appoġġ Ewropew għall-G5 tas-Saħel u l-operazzjoni Franċiża Barkhane

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000003/2021
lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Dominique Bilde
f'isem il-Grupp ID

11-01-2021 O-000003/2021

Appoġġ finanzjarju Ewropew għall-Afganistan fid-dawl tan-negozjati ta' Doha u l-kontroll tal-migrazzjoni

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000002/2021
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Dominique Bilde
f'isem il-Grupp ID

11-01-2021 O-000002/2021

Spjegazzjoni dwar ċerti deċiżjonijiet rigward it-tilqim kontra l-COVID-19 fi ħdan l-istrateġija tal-UE dwar it-tilqim

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000001/2021
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Marco Zanni, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière
f'isem il-Grupp ID

11-01-2021 O-000001/2021

Pjanijiet u azzjonijiet miftiehma ta' tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' annimali fl-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000084/2020
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Tilly Metz (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Martin Buschmann (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Caroline Roose (Verts/ALE), Clare Daly (GUE/NGL), Emil Radev (PPE), Günther Sidl (S&D), Heidi Hautala (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Annika Bruna (ID), Manuel Bompard (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), Michal Wiezik (PPE), Mick Wallace (GUE/NGL), Niels Fuglsang (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Ville Niinistö (Verts/ALE)

18-12-2020 O-000084/2020

Wegħda tal-UE għall-Afganistan fil-Konferenza ta' Ġinevra 2020

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000083/2020
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Johan Van Overtveldt
f'isem il-Kumitat għall-Baġits

17-12-2020 O-000083/2020

Ir-riforma tal-lista ta' rifuġji fiskali tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000082/2020
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Irene Tinagli, Paul Tang
f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

11-12-2020 O-000082/2020

Ir-riforma tal-lista ta' rifuġji fiskali tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000081/2020
lill-Kunsill
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Irene Tinagli, Paul Tang
f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

11-12-2020 O-000081/2020

Ir-rispons għall-mard li ma jitteħidx matul u wara l-kriżi tal-COVID-19

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000080/2020
lill-Kunsill
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Véronique Trillet-Lenoir
f'isem il-Grupp Renew

09-12-2020 O-000080/2020

Sfidi loġistiċi u ta' trasport qabel id-distribuzzjoni tal-vaċċin kontra l-COVID-19

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000079/2020
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
José Ramón Bauzá Díaz, Vlad Gheorghe
f'isem il-Grupp Renew

09-12-2020 O-000079/2020

Implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000078/2020
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

07-12-2020 O-000078/2020

Kuntatt

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b’dibattitu

Mistoqsijiet jistgħu jitressqu minn kumitat, grupp politiku jew tal-anqas 5% tal-Membri li jikkomponu l-Parlament (36) lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà. Il-Konferenza tal-Presidenti jiddeċiedi jekk il-mistoqsijiet jitqegħdux fl-abbozz ta' aġenda finali ta' seduta, u f'liema ordni jitqiegħdu.

L-Artikolu 123(2) sa (5) li jikkonċerna t-tqegħid fur il-Mejda u l-votazzjoni ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet għandu japplika mutatis mutandis.