Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Temporary Framework for State Aid

Priority question for written answer P-001175/2021
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Hetman (PPE)

01-03-2021 P-001175/2021

  Infertility

Priority question for written answer P-001142/2021
to the Commission
Rule 138
Linea Søgaard-Lidell (Renew)

25-02-2021 P-001142/2021

It-twettiq tal-prinċipju tal-multilingwiżmu permezz tal-għodod diġitali

Mistoqsija prijoritarja għal tweġiba bil-miktub P-001092/2021
lill-Kummissjoni
Artikolu 138 tar-Regoli ta’ Proċedura
Josianne Cutajar (S&D)

24-02-2021 P-001092/2021

  Pournara centre

Priority question for written answer P-001089/2021
to the Commission
Rule 138
Giorgos Georgiou (The Left)

24-02-2021 P-001089/2021

  Safeguard duties on steel imports into the EU

Priority question for written answer P-001087/2021
to the Commission
Rule 138
Petri Sarvamaa (PPE)

24-02-2021 P-001087/2021

  Environmental impact, damage to fishing and sustainability of offshore wind farms — the case of offshore wind megapark off the Aegadian Islands.

Priority question for written answer P-001074/2021
to the Commission
Rule 138
Ignazio Corrao (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE)

23-02-2021 P-001074/2021

  Protecting freedom of expression on social media – spotlight on US President Trump and Poland

Priority question for written answer P-001068/2021
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson (ID)

23-02-2021 P-001068/2021

  Results of studies on the environmental impact of specific aspects of the Mobility Package

Priority question for written answer P-001049/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

23-02-2021 P-001049/2021

  Protection of the EU sugar production sector and its workers

Priority question for written answer P-001033/2021
to the Commission
Rule 138
Biljana Borzan (S&D)

22-02-2021 P-001033/2021

  Shortage of freight containers

Priority question for written answer P-001029/2021
to the Commission
Rule 138
Johan Van Overtveldt (ECR)

22-02-2021 P-001029/2021

Kuntatt

Mistoqsijiet bil-miktub

  • Mistoqsijiet b'talba għal tweġiba bil-miktub jistgħu jitressqu minn kwalunkwe Membru, grupp politiku jew kumitat parlamentari lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.
  • Mistoqsijiet mhux prijoritarji għandhom jingħataw tweġiba fi żmien sitt ġimgħat minn meta jkunu ġew innotifikati lill-Istituzzjoni kkonċernata.
  • L-iskadenza għat-tweġib ta' mistoqsijiet prijoritarji hija tliet ġimgħat minn meta jkunu ġew innotifikati lill-Istituzzjoni kkonċernata. Kull Membru, grupp politiku jew kumitat jista' jagħżel waħda mill-mistoqsijiet tiegħu bħala "mistoqsija prijoritarja".

Stqarrija ta' Privatezza