Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Steel shot and forestry

Priority question for written answer P-006892/2020
to the Commission
Rule 138
Teuvo Hakkarainen (ID)

16-12-2020 P-006892/2020

  Fulfilment of the requirements governing the Telefónica/E-Plus merger

Priority question for written answer P-006835/2020
to the Commission
Rule 138
Ralf Seekatz (PPE)

14-12-2020 P-006835/2020

  Lack of objectivity in the assessment of judicial reforms in Poland and France

Priority question for written answer P-006654/2020
to the Commission
Rule 138
Kosma Złotowski (ECR)

07-12-2020 P-006654/2020

  Volume of monthly EU imports of citrus fruits from South Africa in 2019 and between January and November 2020

Priority question for written answer P-006653/2020
to the Commission
Rule 138
Inma Rodríguez-Piñero (S&D)

07-12-2020 P-006653/2020

  Europe's Beating Cancer Plan – policies to reduce behavioural risks

Priority question for written answer P-006563/2020
to the Commission
Rule 138
Marian-Jean Marinescu (PPE)

02-12-2020 P-006563/2020

  EU election observation mission in Peru for the April 2021 presidential elections 

Question for written answer E-006576/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Jordi Cañas (Renew)

02-12-2020 E-006576/2020

  VAT fraud on e-commerce platforms

Priority question for written answer P-006541/2020
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont (PPE), Benoît Lutgen (PPE)

01-12-2020 P-006541/2020

  National tax increases for online betting that risk hitting local operators unduly because of EU rules on illegal state aid

Priority question for written answer P-006532/2020
to the Commission
Rule 138
Niels Fuglsang (S&D)

01-12-2020 P-006532/2020

  Repression against Cuban civil society - The San Isidro Movement

Question for written answer E-006531/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Leopoldo López Gil (PPE), Gabriel Mato (PPE), Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE), Isabel Benjumea Benjumea (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE), Pablo Arias Echeverría (PPE), Esteban González Pons (PPE)

01-12-2020 E-006531/2020

  Animal welfare and minimum standards for turkeys

Priority question for written answer P-006505/2020
to the Commission
Rule 138
Sarah Wiener (Verts/ALE)

30-11-2020 P-006505/2020

Kuntatt

Mistoqsijiet bil-miktub

  • Mistoqsijiet b'talba għal tweġiba bil-miktub jistgħu jitressqu minn kwalunkwe Membru, grupp politiku jew kumitat parlamentari lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.
  • Mistoqsijiet mhux prijoritarji għandhom jingħataw tweġiba fi żmien sitt ġimgħat minn meta jkunu ġew innotifikati lill-Istituzzjoni kkonċernata.
  • L-iskadenza għat-tweġib ta' mistoqsijiet prijoritarji hija tliet ġimgħat minn meta jkunu ġew innotifikati lill-Istituzzjoni kkonċernata. Kull Membru, grupp politiku jew kumitat jista' jagħżel waħda mill-mistoqsijiet tiegħu bħala "mistoqsija prijoritarja".