It-Tnejn, 18 ta' Jannar 2021 - Il-Ħamis, 21 ta' Jannar 2021

Brussell

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

DELEGATED_ACTS

TAX

  MOTION FOR A RESOLUTION on reforming the EU list of tax havens

13-01-2021 B9-0052/2021

Tfittxija

Kuntatt

Informazzjoni u dokumenti prijoritarji

Lista tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni u l-emendi

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li dwarhom issir votazzjoni fil-plenarja

L-aġenda tas-sessjoni parzjali tindika jekk id-dikjarazzjonijiet mill-Kunsill, mill-Kummissjoni jew mill-Kunsill Ewropew (Artikolu 132, u mistoqsijiet orali lill-Kunsill u lill-Kummissjoni (Artikolu 136, ikunux segwiti b'votazzjoni dwar mozzjoni għal riżoluzzjoni. Dibattiti dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt (Artikolu 144, fost oħrajn, jistgħu jingħalqu b'riżoluzzjoni. Dawn it-testi ġeneralment jitressqu minn kumitat, grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħaq tal-anqas il-limitu baxx.