Multimedia per debat

Maandag 16 september 2019

17:10 - 17:11

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:55

Begin

17:10:26

Eind

17:11:21

17:10 - 17:11 Hervatting van de zitting

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:18

Begin

17:10:59

Eind

17:11:17

17:11 - 17:11 Opening van de vergadering

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:13

Begin

17:11:10

Eind

17:11:23

17:11 - 17:12 In memoriam

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:02:04

Begin

17:11:17

Eind

17:13:21

17:12 - 17:16 Verklaring van de Voorzitter

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:02:44

Begin

17:12:56

Eind

17:15:40

Kati Piri

Rol : S&D

Duur

00:01:08

Begin

17:15:10

Eind

17:16:18

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:23

Begin

17:16:01

Eind

17:16:24

17:16 - 17:18 Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:09

Begin

17:16:19

Eind

17:16:28

Demetris Papadakis

Rol : S&D

Duur

00:01:14

Begin

17:16:22

Eind

17:17:36

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:01:16

Begin

17:17:18

Eind

17:18:34

17:18 - 17:18 Samenstelling Parlement: zie notulen

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:01:55

Begin

17:18:17

Eind

17:20:12

17:18 - 17:19 Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen

17:19 - 17:20 Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen: zie notulen

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:52

Begin

17:19:48

Eind

17:20:40

17:20 - 17:20 Onderhandelingen voor de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement): zie notulen

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:38

Begin

17:20:27

Eind

17:21:05

17:21 - 17:22 Mededeling van de Voorzitter

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:01:51

Begin

17:20:55

Eind

17:22:46

17:22 - 17:42 Regeling van de werkzaamheden

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:01:55

Begin

17:22:21

Eind

17:24:16

Philippe Lamberts

Rol : namens de Groenen/EVA-Fractie

Duur

00:01:50

Begin

17:23:51

Eind

17:25:41

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:02:04

Begin

17:25:15

Eind

17:27:19

Corina Crețu

Rol : S&D

Duur

00:00:07

Begin

17:26:39

Eind

17:26:46

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:47

Begin

17:26:42

Eind

17:27:29

Nicolas Bay

Rol : au nom du groupe ID

Duur

00:01:40

Begin

17:27:15

Eind

17:28:55

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:28

Begin

17:28:28

Eind

17:28:56

Philippe Lamberts

Rol : Verts/ALE

Duur

00:02:23

Begin

17:28:44

Eind

17:31:07

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:12

Begin

17:30:42

Eind

17:30:54

Manon Aubry

Rol : namens de GUE/NGL-Fractie

Duur

00:01:46

Begin

17:30:50

Eind

17:32:36

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:01:51

Begin

17:32:10

Eind

17:34:01

Antonio Tajani

Rol : PPE

Duur

00:00:14

Begin

17:33:36

Eind

17:33:50

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:41

Begin

17:33:52

Eind

17:34:33

Udo Bullmann

Rol : S&D

Duur

00:00:43

Begin

17:34:04

Eind

17:34:47

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:01:58

Begin

17:34:36

Eind

17:36:34

Sophia in 't Veld

Rol : au nom du groupe Renew

Duur

00:00:33

Begin

17:36:03

Eind

17:36:36

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:19

Begin

17:36:24

Eind

17:36:43

Kati Piri

Rol : S&D

Duur

00:00:37

Begin

17:36:33

Eind

17:37:10

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:01:46

Begin

17:36:59

Eind

17:38:45

Michael Gahler

Rol : namens de EVP-Fractie

Duur

00:00:54

Begin

17:38:08

Eind

17:39:02

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:33

Begin

17:38:47

Eind

17:39:20

Miriam Dalli

Rol : namens de S&D-Fractie

Duur

00:00:38

Begin

17:39:09

Eind

17:39:47

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:02:52

Begin

17:39:35

Eind

17:42:27

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:14

Begin

17:42:15

Eind

17:42:29

17:42 - 19:06 De toestand van bossen in de EU (debat)

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:01:05

Begin

17:42:54

Eind

17:43:59

Miguel Arias Cañete

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:07:48

Begin

17:43:49

Eind

17:51:37

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:16

Begin

17:51:12

Eind

17:51:28

Peter Liese

Rol : namens de EVP-Fractie

Duur

00:02:35

Begin

17:51:28

Eind

17:54:03

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:14

Begin

17:53:37

Eind

17:53:51

Eric Andrieu

Rol : namens de S&D-Fractie

Duur

00:01:35

Begin

17:53:44

Eind

17:55:19

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:14

Begin

17:54:53

Eind

17:55:07

Nils Torvalds

Rol : au nom du groupe Renew

Duur

00:02:33

Begin

17:54:57

Eind

17:57:30

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:13

Begin

17:57:04

Eind

17:57:17

Bas Eickhout

Rol : Namens de fractie

Duur

00:01:11

Begin

17:57:15

Eind

17:58:26

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:26

Begin

17:58:20

Eind

17:58:46

Teuvo Hakkarainen

Rol : au nom du groupe ID

Duur

00:02:18

Begin

17:58:37

Eind

18:00:55

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:43

Begin

18:00:28

Eind

18:01:11

Robert Rowland

Rol : NI

Duur

00:01:27

Begin

18:00:42

Eind

18:02:09

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:32

Begin

18:01:44

Eind

18:02:16

Teuvo Hakkarainen

Rol : ID

Duur

00:00:23

Begin

18:01:55

Eind

18:02:18

Teuvo Hakkarainen

Rol : ID

Duur

00:00:15

Begin

18:02:19

Eind

18:02:34

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:11

Begin

18:02:28

Eind

18:02:39

Jadwiga Wiśniewska

Rol : namens de ECR-Fractie

Duur

00:02:08

Begin

18:02:34

Eind

18:04:42

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:33

Begin

18:04:16

Eind

18:04:49

João Ferreira

Rol : namens de GUE/NGL-Fractie

Duur

00:01:47

Begin

18:04:38

Eind

18:06:25

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:15

Begin

18:05:58

Eind

18:06:13

Kostas Papadakis

Rol : NI

Duur

00:01:40

Begin

18:06:07

Eind

18:07:47

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:12

Begin

18:07:21

Eind

18:07:33

Herbert Dorfmann

Rol : PPE

Duur

00:02:10

Begin

18:07:27

Eind

18:09:37

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:12

Begin

18:09:11

Eind

18:09:23

Paolo De Castro

Rol : S&D

Duur

00:02:09

Begin

18:09:19

Eind

18:11:28

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:12

Begin

18:11:01

Eind

18:11:13

Nicolae Ştefănuță

Rol : Renew

Duur

00:01:35

Begin

18:11:07

Eind

18:12:42

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:16

Begin

18:12:16

Eind

18:12:32

Anna Deparnay-Grunenberg

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:46

Begin

18:12:25

Eind

18:14:11

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:12

Begin

18:13:45

Eind

18:13:57

Sylvia Limmer

Rol : ID

Duur

00:01:34

Begin

18:13:51

Eind

18:15:25

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:25

Begin

18:14:58

Eind

18:15:23

Maria Grapini

Rol : S&D

Duur

00:00:49

Begin

18:15:15

Eind

18:16:04

Sylvia Limmer

Rol : ID

Duur

00:00:32

Begin

18:15:50

Eind

18:16:22

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:14

Begin

18:16:11

Eind

18:16:25

Angel Dzhambazki

Rol : ECR

Duur

00:01:43

Begin

18:16:17

Eind

18:18:00

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:10

Begin

18:17:33

Eind

18:17:43

Matt Carthy

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:45

Begin

18:17:38

Eind

18:19:23

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:18

Begin

18:18:57

Eind

18:19:15

Jessica Polfjärd

Rol : PPE

Duur

00:01:33

Begin

18:19:09

Eind

18:20:42

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:13

Begin

18:20:16

Eind

18:20:29

Sylwia Spurek

Rol : S&D

Duur

00:01:14

Begin

18:20:25

Eind

18:21:39

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:08

Begin

18:21:21

Eind

18:21:29

Ulrike Müller

Rol : Renew

Duur

00:01:38

Begin

18:21:27

Eind

18:23:05

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:14

Begin

18:22:38

Eind

18:22:52

Michèle Rivasi

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:46

Begin

18:22:47

Eind

18:24:33

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:12

Begin

18:24:07

Eind

18:24:19

Hynek Blaško

Rol : ID

Duur

00:01:33

Begin

18:24:17

Eind

18:25:50

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:22

Begin

18:25:23

Eind

18:25:45

Michaela Šojdrová

Rol : PPE

Duur

00:00:48

Begin

18:25:39

Eind

18:26:27

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:08

Begin

18:26:14

Eind

18:26:22

Hynek Blaško

Rol : ID

Duur

00:00:52

Begin

18:26:17

Eind

18:27:09

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:09

Begin

18:26:56

Eind

18:27:05

Ruža Tomašić

Rol : ECR

Duur

00:01:28

Begin

18:27:00

Eind

18:28:28

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:10

Begin

18:28:04

Eind

18:28:14

Alexis Georgoulis

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:52

Begin

18:28:12

Eind

18:30:04

Mairead McGuinness

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:12

Begin

18:29:38

Eind

18:29:50

Juan Ignacio Zoido Álvarez

Rol : PPE

Duur

00:02:04

Begin

18:29:45

Eind

18:31:49

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:22

Begin

18:31:22

Eind

18:31:44

Nicolás González Casares

Rol : S&D

Duur

00:01:45

Begin

18:31:30

Eind

18:33:15

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:21

Begin

18:32:44

Eind

18:33:05

Martin Hojsík

Rol : Renew

Duur

00:01:40

Begin

18:32:53

Eind

18:34:33

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:16

Begin

18:34:06

Eind

18:34:22

Saskia Bricmont

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:43

Begin

18:34:13

Eind

18:35:56

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:14

Begin

18:35:30

Eind

18:35:44

Zbigniew Kuźmiuk

Rol : ECR

Duur

00:01:46

Begin

18:35:37

Eind

18:37:23

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:26

Begin

18:36:57

Eind

18:37:23

Karen Melchior

Rol : Renew

Duur

00:00:37

Begin

18:37:12

Eind

18:37:49

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:19

Begin

18:37:34

Eind

18:37:53

Zbigniew Kuźmiuk

Rol : ECR

Duur

00:00:53

Begin

18:37:43

Eind

18:38:36

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:20

Begin

18:38:20

Eind

18:38:40

Anne Sander

Rol : PPE

Duur

00:02:02

Begin

18:38:31

Eind

18:40:33

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:21

Begin

18:40:07

Eind

18:40:28

Maria Arena

Rol : S&D

Duur

00:01:34

Begin

18:40:14

Eind

18:41:48

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:20

Begin

18:41:22

Eind

18:41:42

Norbert Lins

Rol : PPE

Duur

00:02:06

Begin

18:41:28

Eind

18:43:34

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:20

Begin

18:43:08

Eind

18:43:28

Ulrike Müller

Rol : Renew

Duur

00:00:47

Begin

18:43:17

Eind

18:44:04

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:39

Begin

18:43:51

Eind

18:44:30

Norbert Lins

Rol : PPE

Duur

00:00:20

Begin

18:43:53

Eind

18:44:13

Eero Heinäluoma

Rol : S&D

Duur

00:01:39

Begin

18:44:07

Eind

18:45:46

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:19

Begin

18:45:25

Eind

18:45:44

Simone Schmiedtbauer

Rol : PPE

Duur

00:02:06

Begin

18:45:36

Eind

18:47:42

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:18

Begin

18:47:15

Eind

18:47:33

Adam Jarubas

Rol : PPE

Duur

00:02:07

Begin

18:47:24

Eind

18:49:31

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:19

Begin

18:49:05

Eind

18:49:24

Álvaro Amaro

Rol : PPE

Duur

00:02:08

Begin

18:49:12

Eind

18:51:20

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:17

Begin

18:50:54

Eind

18:51:11

Henna Virkkunen

Rol : PPE

Duur

00:01:52

Begin

18:51:02

Eind

18:52:54

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:46

Begin

18:52:33

Eind

18:53:19

Balázs Hidvéghi

Rol : PPE

Duur

00:01:34

Begin

18:53:13

Eind

18:54:47

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:34

Begin

18:54:24

Eind

18:54:58

Clotilde Armand

Rol : Renew

Duur

00:01:31

Begin

18:54:45

Eind

18:56:16

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:22

Begin

18:55:50

Eind

18:56:12

Franc Bogovič

Rol : PPE

Duur

00:01:29

Begin

18:56:00

Eind

18:57:29

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:31

Begin

18:57:03

Eind

18:57:34

Mauri Pekkarinen

Rol : Renew

Duur

00:01:48

Begin

18:57:23

Eind

18:59:11

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:54

Begin

18:58:47

Eind

18:59:41

Mick Wallace

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:38

Begin

18:59:30

Eind

19:01:08

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:12

Begin

19:00:41

Eind

19:00:53

Marlene Mortler

Rol : PPE

Duur

00:01:40

Begin

19:00:45

Eind

19:02:25

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:13

Begin

19:01:59

Eind

19:02:12

Stanislav Polčák

Rol : PPE

Duur

00:01:37

Begin

19:02:04

Eind

19:03:41

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:19

Begin

19:03:15

Eind

19:03:34

Valter Flego

Rol : Renew

Duur

00:01:32

Begin

19:03:25

Eind

19:04:57

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:12

Begin

19:04:36

Eind

19:04:48

Miguel Arias Cañete

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:02:15

Begin

19:04:41

Eind

19:06:56

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:09

Begin

19:06:36

Eind

19:06:45

19:06 - 19:46 Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (debat)

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:24

Begin

19:06:51

Eind

19:07:15

Norbert Lins

Rol : Auteur

Duur

00:03:49

Begin

19:07:10

Eind

19:10:59

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:16

Begin

19:10:34

Eind

19:10:50

Elżbieta Bieńkowska

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:03:08

Begin

19:10:39

Eind

19:13:47

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:22

Begin

19:13:21

Eind

19:13:43

Annie Schreijer-Pierik

Rol : namens de EVP-Fractie

Duur

00:02:31

Begin

19:13:32

Eind

19:16:03

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:17

Begin

19:15:36

Eind

19:15:53

Eric Andrieu

Rol : namens de S&D-Fractie

Duur

00:01:35

Begin

19:15:45

Eind

19:17:20

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:19

Begin

19:16:53

Eind

19:17:12

Jan Huitema

Rol : au nom du groupe Renew

Duur

00:02:31

Begin

19:17:01

Eind

19:19:32

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:15

Begin

19:19:06

Eind

19:19:21

Martin Häusling

Rol : namens de Groenen/EVA-Fractie

Duur

00:01:46

Begin

19:19:12

Eind

19:20:58

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:21

Begin

19:20:32

Eind

19:20:53

Ivan David

Rol : au nom du groupe ID

Duur

00:01:37

Begin

19:20:37

Eind

19:22:14

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:14

Begin

19:21:48

Eind

19:22:02

Bert-Jan Ruissen

Rol : namens de ECR-Fractie

Duur

00:01:57

Begin

19:21:53

Eind

19:23:50

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:20

Begin

19:23:23

Eind

19:23:43

Sandra Pereira

Rol : namens de GUE/NGL-Fractie

Duur

00:01:38

Begin

19:23:34

Eind

19:25:12

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:17

Begin

19:24:48

Eind

19:25:05

Daniel Buda

Rol : PPE

Duur

00:02:03

Begin

19:24:54

Eind

19:26:57

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:15

Begin

19:26:30

Eind

19:26:45

Paolo De Castro

Rol : S&D

Duur

00:01:37

Begin

19:26:37

Eind

19:28:14

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:15

Begin

19:27:50

Eind

19:28:05

Ulrike Müller

Rol : Renew

Duur

00:01:33

Begin

19:27:55

Eind

19:29:28

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:14

Begin

19:28:58

Eind

19:29:12

Benoît Biteau

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:37

Begin

19:29:03

Eind

19:30:40

Othmar Karas

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:13

Begin

19:30:17

Eind

19:30:30

Gilles Lebreton

Rol : ID

Duur

00:01:28

Begin

19:30:21

Eind

19:31:49

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:36

Begin

19:31:23

Eind

19:31:59

Mazaly Aguilar

Rol : ECR

Duur

00:01:25

Begin

19:31:44

Eind

19:33:09

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:14

Begin

19:32:43

Eind

19:32:57

Anja Hazekamp

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:37

Begin

19:32:48

Eind

19:34:25

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:15

Begin

19:33:59

Eind

19:34:14

Pina Picierno

Rol : S&D

Duur

00:02:04

Begin

19:34:04

Eind

19:36:08

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:20

Begin

19:35:40

Eind

19:36:00

Karen Melchior

Rol : Renew

Duur

00:01:32

Begin

19:35:48

Eind

19:37:20

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:18

Begin

19:36:53

Eind

19:37:11

Sarah Wiener

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:55

Begin

19:37:01

Eind

19:38:56

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:13

Begin

19:38:30

Eind

19:38:43

Marc Tarabella

Rol : S&D

Duur

00:01:25

Begin

19:38:33

Eind

19:39:58

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:20

Begin

19:39:31

Eind

19:39:51

Clara Aguilera

Rol : S&D

Duur

00:01:50

Begin

19:39:40

Eind

19:41:30

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:27

Begin

19:40:58

Eind

19:41:25

Michaela Šojdrová

Rol : PPE

Duur

00:01:34

Begin

19:41:15

Eind

19:42:49

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:14

Begin

19:42:23

Eind

19:42:37

Mick Wallace

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:25

Begin

19:42:29

Eind

19:43:54

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:21

Begin

19:43:27

Eind

19:43:48

Herbert Dorfmann

Rol : PPE

Duur

00:01:36

Begin

19:43:39

Eind

19:45:15

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:17

Begin

19:44:48

Eind

19:45:05

Elżbieta Bieńkowska

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:01:14

Begin

19:44:54

Eind

19:46:08

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:19

Begin

19:45:51

Eind

19:46:10

19:46 - 20:29 Situatie in Hong Kong (debat)

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:01:43

Begin

19:46:15

Eind

19:47:58

Elżbieta Bieńkowska

Rol : For VPC/HR

Duur

00:05:12

Begin

19:47:53

Eind

19:53:05

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:20

Begin

19:52:39

Eind

19:52:59

Michaela Šojdrová

Rol : namens de EVP-Fractie

Duur

00:02:23

Begin

19:52:47

Eind

19:55:10

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:17

Begin

19:54:45

Eind

19:55:02

Maria Arena

Rol : Namens de fractie

Duur

00:01:38

Begin

19:54:56

Eind

19:56:34

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:25

Begin

19:56:28

Eind

19:56:53

Hilde Vautmans

Rol : au nom du groupe Renew

Duur

00:02:07

Begin

19:56:43

Eind

19:58:50

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:15

Begin

19:58:24

Eind

19:58:39

Reinhard Bütikofer

Rol : namens de Groenen/EVA-Fractie

Duur

00:01:50

Begin

19:58:31

Eind

20:00:21

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:15

Begin

19:59:55

Eind

20:00:10

Jérôme Rivière

Rol : Namens de fractie

Duur

00:01:01

Begin

20:00:07

Eind

20:01:08

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:12

Begin

20:01:02

Eind

20:01:14

Anna Fotyga

Rol : namens de ECR-Fractie

Duur

00:01:26

Begin

20:01:05

Eind

20:02:31

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:20

Begin

20:02:02

Eind

20:02:22

Idoia Villanueva Ruiz

Rol : namens de GUE/NGL-Fractie

Duur

00:02:12

Begin

20:02:04

Eind

20:04:16

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:39

Begin

20:03:41

Eind

20:04:20

John David Edward Tennant

Rol : NI

Duur

00:01:11

Begin

20:04:07

Eind

20:05:18

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:17

Begin

20:05:03

Eind

20:05:20

Isabel Santos

Rol : S&D

Duur

00:01:47

Begin

20:05:08

Eind

20:06:55

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:13

Begin

20:06:29

Eind

20:06:42

Bernard Guetta

Rol : Renew

Duur

00:02:30

Begin

20:06:33

Eind

20:09:03

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:17

Begin

20:08:37

Eind

20:08:54

Catherine Rowett

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:54

Begin

20:08:40

Eind

20:10:34

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:15

Begin

20:10:07

Eind

20:10:22

Anna Bonfrisco

Rol : ID

Duur

00:01:54

Begin

20:10:13

Eind

20:12:07

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:15

Begin

20:11:41

Eind

20:11:56

Mislav Kolakušić

Rol : NI

Duur

00:01:39

Begin

20:11:49

Eind

20:13:28

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:15

Begin

20:13:02

Eind

20:13:17

Neena Gill

Rol : S&D

Duur

00:01:55

Begin

20:13:07

Eind

20:15:02

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:10

Begin

20:14:36

Eind

20:14:46

Lars Patrick Berg

Rol : ID

Duur

00:01:47

Begin

20:14:39

Eind

20:16:26

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:16

Begin

20:16:00

Eind

20:16:16

Tonino Picula

Rol : S&D

Duur

00:01:50

Begin

20:16:08

Eind

20:17:58

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:48

Begin

20:17:32

Eind

20:18:20

Tomislav Sokol

Rol : PPE

Duur

00:01:17

Begin

20:17:45

Eind

20:19:02

Tonino Picula

Rol : S&D

Duur

00:01:13

Begin

20:18:43

Eind

20:19:56

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:51

Begin

20:19:39

Eind

20:20:30

Stanislav Polčák

Rol : PPE

Duur

00:01:41

Begin

20:20:16

Eind

20:21:57

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:15

Begin

20:21:28

Eind

20:21:43

Julie Ward

Rol : S&D

Duur

00:01:52

Begin

20:21:35

Eind

20:23:27

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:11

Begin

20:23:01

Eind

20:23:12

Mick Wallace

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:32

Begin

20:23:04

Eind

20:24:36

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:19

Begin

20:24:13

Eind

20:24:32

Hermann Tertsch

Rol : ECR

Duur

00:01:46

Begin

20:24:22

Eind

20:26:08

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:16

Begin

20:25:42

Eind

20:25:58

Clare Daly

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:50

Begin

20:25:50

Eind

20:27:40

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:16

Begin

20:27:14

Eind

20:27:30

Elżbieta Bieńkowska

Rol : For VPC/HR

Duur

00:02:23

Begin

20:27:22

Eind

20:29:45

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:19

Begin

20:29:19

Eind

20:29:38

20:29 - 21:09 Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:13

Begin

20:29:37

Eind

20:29:50

Tomislav Sokol

Rol : PPE

Duur

00:02:02

Begin

20:29:44

Eind

20:31:46

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:15

Begin

20:31:19

Eind

20:31:34

Juan Fernando López Aguilar

Rol : S&D

Duur

00:01:52

Begin

20:31:26

Eind

20:33:18

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:18

Begin

20:32:51

Eind

20:33:09

Klemen Grošelj

Rol : Renew

Duur

00:01:17

Begin

20:32:59

Eind

20:34:16

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:23

Begin

20:33:57

Eind

20:34:20

François Alfonsi

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:44

Begin

20:34:10

Eind

20:35:54

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:21

Begin

20:35:28

Eind

20:35:49

Aurelia Beigneux

Rol : ID

Duur

00:01:26

Begin

20:35:40

Eind

20:37:06

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:19

Begin

20:36:42

Eind

20:37:01

Krzysztof Jurgiel

Rol : ECR

Duur

00:01:10

Begin

20:36:51

Eind

20:38:01

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:26

Begin

20:37:44

Eind

20:38:10

Henrik Overgaard Nielsen

Rol : NI

Duur

00:01:50

Begin

20:37:58

Eind

20:39:48

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:32

Begin

20:39:22

Eind

20:39:54

Stanislav Polčák

Rol : PPE

Duur

00:01:42

Begin

20:39:33

Eind

20:41:15

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:19

Begin

20:40:48

Eind

20:41:07

Rory Palmer

Rol : S&D

Duur

00:01:40

Begin

20:40:56

Eind

20:42:36

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:14

Begin

20:42:10

Eind

20:42:24

Vlad-Marius Botoş

Rol : Renew

Duur

00:01:54

Begin

20:42:13

Eind

20:44:07

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:25

Begin

20:43:40

Eind

20:44:05

Catherine Rowett

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:45

Begin

20:43:51

Eind

20:45:36

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:16

Begin

20:45:08

Eind

20:45:24

Guido Reil

Rol : ID

Duur

00:01:27

Begin

20:45:15

Eind

20:46:42

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:16

Begin

20:46:17

Eind

20:46:33

Angel Dzhambazki

Rol : ECR

Duur

00:01:47

Begin

20:46:24

Eind

20:48:11

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:23

Begin

20:47:45

Eind

20:48:08

Eugen Tomac

Rol : PPE

Duur

00:01:23

Begin

20:48:03

Eind

20:49:26

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:22

Begin

20:49:20

Eind

20:49:42

Carmen Avram

Rol : S&D

Duur

00:01:40

Begin

20:49:27

Eind

20:51:07

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:20

Begin

20:50:41

Eind

20:51:01

Nicolae Ştefănuță

Rol : Renew

Duur

00:01:50

Begin

20:50:51

Eind

20:52:41

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:16

Begin

20:52:15

Eind

20:52:31

Diana Riba i Giner

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:40

Begin

20:52:22

Eind

20:54:02

Klára Dobrev

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:39

Begin

20:53:37

Eind

20:54:16

Silvia Sardone

Rol : ID

Duur

00:02:09

Begin

20:53:56

Eind

20:56:05