Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Illegale houtkap in de EU

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000020/2022
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Dolors Montserrat
namens de Commissie verzoekschriften

23-05-2022 O-000020/2022

Een EU-benadering van het ruimteverkeersbeheer – Een bijdrage van de EU aan de aanpak van een mondiale uitdaging

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000019/2022
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Cristian-Silviu Buşoi
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

20-05-2022 O-000019/2022

  Support for the farming sector: flexibility in implementing the CAP

Priority question for written answer P-001883/2022
to the Commission
Rule 138
Anne Sander (PPE)

19-05-2022 P-001883/2022

  Call for extraordinary economic measures against the African swine fever outbreak to support EU Member States

Priority question for written answer P-001882/2022
to the Commission
Rule 138
Marco Dreosto (ID), Gianna Gancia (ID), Paolo Borchia (ID), Matteo Adinolfi (ID), Isabella Tovaglieri (ID), Stefania Zambelli (ID), Elena Lizzi (ID), Massimo Casanova (ID)

19-05-2022 P-001882/2022

  The Commission's view on the cormorant issue

Priority question for written answer P-001873/2022
to the Commission
Rule 138
Søren Gade (Renew)

19-05-2022 P-001873/2022

Een nieuw handelsinstrument om producten die met behulp van dwangarbeid zijn vervaardigd te verbieden

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000018/2022
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Bernd Lange
namens de Commissie internationale handel

19-05-2022 O-000018/2022

  Protected areas and Romania’s application of the Habitats Directive

Priority question for written answer P-001872/2022
to the Commission
Rule 138
Nicolae Ştefănuță (Renew)

18-05-2022 P-001872/2022

  Equal treatment for EU workers in the internal market

Priority question for written answer P-001871/2022
to the Commission
Rule 138
Maria Grapini (S&D)

18-05-2022 P-001871/2022

  Request for clarification from Air Corsica in relation to Article 5 of the RefuelEU Aviation proposal for a regulation

Priority question for written answer P-001833/2022
to the Commission
Rule 138
François Alfonsi (Verts/ALE)

18-05-2022 P-001833/2022

  Amendment of the Honey Directive 2001/110/EC

Priority question for written answer P-001831/2022
to the Commission
Rule 138
Juozas Olekas (S&D)

18-05-2022 P-001831/2022

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)

Privacyverklaring