Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

De EU moet Afrikaanse olifanten beschermen

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-002277/2019
aan de Raad
Artikel 130 van het Reglement
Christophe Grudler (Renew), Pascal Durand (Renew), Catherine Chabaud (Renew), Sylvie Brunet (Renew), Frédérique Ries (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Stéphane Bijoux (Renew), Olivier Chastel (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Pierre Karleskind (Renew), Jérémy Decerle (Renew), Carmen Avram (S&D), Tiziana Beghin (NI), Sophia in 't Veld (Renew), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Joachim Schuster (S&D), Judith Bunting (Renew), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Pascal Arimont (PPE), Andrus Ansip (Renew), Catherine Rowett (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Martin Buschmann (GUE/NGL), Karen Melchior (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anna Julia Donáth (Renew), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Valerie Hayer (Renew), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Naomi Long (Renew), Alexandra Louise Rosenfield Phillips (Verts/ALE), Javier Nart (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Piernicola Pedicini (NI), Johan Van Overtveldt (ECR), Romana Tomc (PPE), Demetris Papadakis (S&D), Clare Daly (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Christophe Hansen (PPE), Gina Dowding (Verts/ALE)

12-07-2019 P-002277/2019

  Implementation of the European Union Solidarity Fund

Question for written answer P-002255/2019
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

12-07-2019 P-002255/2019

  Workers' rights and the responsibilities of multinationals - New Look in Europe

Question for written answer P-002250/2019
to the Commission
Rule 130
Leila Chaibi (GUE/NGL)

12-07-2019 P-002250/2019

  New initiatives to tackle climate change

Question for written answer P-002233/2019
to the Commission
Rule 130
Stelios Kympouropoulos (PPE)

11-07-2019 P-002233/2019

  Adoption of operational programmes for the use of structural and cohesion funds under the new Multiannual Financial Framework (2021-2027)

Question for written answer P-002225/2019
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

11-07-2019 P-002225/2019

  EU steel safeguard

Question for written answer P-002220/2019
to the Commission
Rule 130
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

10-07-2019 P-002220/2019

  Calabria Regional Waste Management Plan: problems and delays

Question for written answer P-002188/2019
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (NI)

09-07-2019 P-002188/2019

  Commission assessment of progress in curbing biodiversity loss and meeting objectives and obligations under the Birds and Habitats Directives

Question for written answer P-002187/2019
to the Commission
Rule 130
Margrete Auken (Verts/ALE)

09-07-2019 P-002187/2019

  Human rights provisions in the Sustainability Impact Assessment (SIA) for the potential EU-US trade deal

Question for written answer P-002182/2019
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D), Heidi Hautala (Verts/ALE)

09-07-2019 P-002182/2019

Gewetensvrijheid van handelaars in Polen en bescherming van de rechten van minderheden

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-002171/2019
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Kathleen Van Brempt (S&D)

08-07-2019 P-002171/2019

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)