Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Distribution of so-called refugees from the Moria camp in the EU

Priority question for written answer P-005091/2020
to the Council
Rule 138
Christine Anderson (ID), Bernhard Zimniok (ID)

17-09-2020 P-005091/2020

  Veolia / Suez merger

Priority question for written answer P-005052/2020
to the Commission
Rule 138
Nora Mebarek (S&D)

16-09-2020 P-005052/2020

  Burden-sharing or common European solutions concerning an increased greenhouse-gas emissions-reduction target for 2023

Priority question for written answer P-005047/2020
to the Commission
Rule 138
Margrete Auken (Verts/ALE)

15-09-2020 P-005047/2020

  Chinese intelligence activities in Europe

Priority question for written answer P-005024/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Antonio Tajani (PPE)

15-09-2020 P-005024/2020

Holistische EU-maatregelen op het gebied van zorg, waaronder kinderopvang, ouderenzorg en gehandicaptenzorg – op weg naar een Europese strategie voor zorgverleners

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000057/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
namens de PPE-Fractie

15-09-2020 O-000057/2020

De huidige en toekomstige situatie van de financiële steun aan Euronews

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000056/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Christine Anderson, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Gunnar Beck, Bernhard Zimniok, Guido Reil, Sylvia Limmer
namens de ID-Fractie

15-09-2020 O-000056/2020

PCR-tests (polymerasekettingreactie)

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-005014/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Rob Rooken (ECR), Robert Roos (ECR)

14-09-2020 P-005014/2020

  Granting of a licence by the German Government for electric pulse fishing

Priority question for written answer P-005013/2020
to the Commission
Rule 138
Caroline Roose (Verts/ALE)

14-09-2020 P-005013/2020

  Energy Charter Treaty (ECT) and transparency

Priority question for written answer P-005004/2020
to the Commission
Rule 138
Aurore Lalucq (S&D)

14-09-2020 P-005004/2020

  Renewed attack on the independent press by the Orbán Government

Priority question for written answer P-005003/2020
to the Commission
Rule 138
Csaba Molnár (S&D)

14-09-2020 P-005003/2020

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)