Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Court of Justice of the European Union ruling on wearing visible expressions of political, philosophical or religious beliefs in the workplace

Priority question for written answer P-004187/2021
to the Commission
Rule 138
Billy Kelleher (Renew)

13-09-2021 P-004187/2021

  Dramatic increase in the price of staples in the Member States

Priority question for written answer P-004163/2021
to the Commission
Rule 138
Stelios Kouloglou (The Left)

10-09-2021 P-004163/2021

Het gebrek aan wil bij de Raad om vooruitgang te boeken met het Europees grensoverschrijdend mechanisme

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000061/2021
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Younous Omarjee
namens de Commissie regionale ontwikkeling

10-09-2021 O-000061/2021

  Chinese tech and privacy concerns

Priority question for written answer P-004161/2021
to the Commission
Rule 138
Eva Kaili (S&D)

09-09-2021 P-004161/2021

  Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council on public passenger transport services by rail and by road

Priority question for written answer P-004155/2021
to the Commission
Rule 138
Kateřina Konečná (The Left)

09-09-2021 P-004155/2021

  Worrying spread of the Nipah virus 

Priority question for written answer P-004147/2021
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli (ID)

09-09-2021 P-004147/2021

De toekomstige relaties met Afghanistan

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-004141/2021
aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
Artikel 138 van het Reglement
Assita Kanko (ECR)

09-09-2021 P-004141/2021

Desinformatie en de rol van sociale platforms

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000060/2021
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Raphaël Glucksmann
namens de Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie

09-09-2021 O-000060/2021

  Judgment of the European Court of Justice in cases C-647/19 P und C-665/19 P of 2 September 2021 on the 2014 sale of the Nürburgring.

Priority question for written answer P-004136/2021
to the Commission
Rule 138
Ralf Seekatz (PPE)

08-09-2021 P-004136/2021

  The effectiveness of over-regulation of the EU’s forestry sector

Priority question for written answer P-004134/2021
to the Commission
Rule 138
Teuvo Hakkarainen (ID)

08-09-2021 P-004134/2021

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)

Privacyverklaring