Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Belangrijkste doelstellingen van de CITES CoP19-vergadering in Panama

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000039/2022
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Lídia Pereira, César Luena, Ville Niinistö, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp, María Soraya Rodríguez Ramos
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

30-09-2022 O-000039/2022

Belangrijkste doelstellingen van de CITES CoP19-vergadering in Panama

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000038/2022
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Lídia Pereira, César Luena, Ville Niinistö, María Soraya Rodríguez Ramos, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

30-09-2022 O-000038/2022

  Mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures

Question for written answer E-003254/2022
to the Commission
Rule 138
Bartosz Arłukowicz (PPE)

30-09-2022 E-003254/2022

  Unfair criteria for rural development programmes in Croatia: hundreds of cities and municipalities (more than half) do not stand a chance of being funded

Priority question for written answer P-003246/2022
to the Commission
Rule 138
Ivan Vilibor Sinčić (NI)

29-09-2022 P-003246/2022

  High fertiliser prices and the fertiliser markets

Priority question for written answer P-003238/2022
to the Commission
Rule 138
Elsi Katainen (Renew)

29-09-2022 P-003238/2022

  Dumping of silt off Scharhörn and damage to the Wadden Sea World Heritage Site in violation of applicable EU nature conservation legislation

Priority question for written answer P-003209/2022
to the Commission
Rule 138
Tiemo Wölken (S&D)

28-09-2022 P-003209/2022

Gevolgen van de voedsel- en energieonzekerheid voor de migratiestromen naar de EU na de Russische invasie van Oekraïne

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000037/2022
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Fabienne Keller
namens de Renew-Fractie

28-09-2022 O-000037/2022

Gevolgen van de voedsel- en energieonzekerheid voor de migratiestromen naar de EU na de Russische invasie van Oekraïne

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000036/2022
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Fabienne Keller
namens de Renew-Fractie

28-09-2022 O-000036/2022

Een EU-benadering van het ruimteverkeersbeheer – Een bijdrage van de EU aan de aanpak van een mondiale uitdaging

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000035/2022
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Cristian-Silviu Buşoi
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

28-09-2022 O-000035/2022

  Improving the quality of life of people living with a rare disease

Question for written answer E-003235/2022
to the Commission
Rule 138
Stelios Kympouropoulos (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), István Ujhelyi (S&D)

28-09-2022 E-003235/2022

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)

Privacyverklaring