Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Omzeiling van sancties tegen Rusland door derde landen in houthandel

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-002700/2023
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Tom Vandenkendelaere (PPE)

19-09-2023 P-002700/2023

  Postponement by one year of a development phase by the Project 3 Mobility company

Priority question for written answer P-002698/2023
to the Commission
Rule 138
Ivan Vilibor Sinčić (NI)

19-09-2023 P-002698/2023

  Ukrainian grain exports

Priority question for written answer P-002685/2023
to the Commission
Rule 138
Karin Karlsbro (Renew)

18-09-2023 P-002685/2023

  World’s first industrial octopus farm: the EU’s role in unsustainable farming systems

Question for written answer E-002670/2023
to the Commission
Rule 138
Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

15-09-2023 E-002670/2023

  Possible infringement of EU legislation in Real Madrid Estadio S.L. being awarded the contract for two municipal car parks and over 20 000 m2 of public land

Question for written answer E-002668/2023
to the Commission
Rule 138
Manu Pineda (The Left)

15-09-2023 E-002668/2023

  Failure by ECHA to appropriately assess glyphosate’s carcinogenicity

Priority question for written answer P-002665/2023
to the Commission
Rule 138
Sarah Wiener (Verts/ALE)

14-09-2023 P-002665/2023

  Thessaly floods

Priority question for written answer P-002662/2023
to the Commission
Rule 138
Kostas Papadakis (NI), Lefteris Nikolaou-Alavanos (NI)

14-09-2023 P-002662/2023

Chinese overproductie batterijen middels staatssteun gevaar voor Europese bedrijven en strategische autonomie

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002666/2023
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Tom Berendsen (PPE)

14-09-2023 E-002666/2023

  Understandable and accessible information

Question for written answer E-002664/2023
to the Commission
Rule 138
Sarah Wiener (Verts/ALE)

14-09-2023 E-002664/2023

  Evros wildfires

Question for written answer E-002663/2023
to the Commission
Rule 138
Kostas Papadakis (NI), Lefteris Nikolaou-Alavanos (NI)

14-09-2023 E-002663/2023

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)

Privacyverklaring