Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Future management of the carp pond farming habitat

Priority question for written answer P-001964/2021
to the Commission
Rule 138
David McAllister (PPE)

13-04-2021 P-001964/2021

  Renewal of the derogation/authorisation allowing the use of sulphuryl fluoride for the fumigation of oak logs from the US

Priority question for written answer P-001957/2021
to the Commission
Rule 138
Manuel Pizarro (S&D)

13-04-2021 P-001957/2021

  Equal participation in Erasmus+ programme on a multilingual basis

Priority question for written answer P-001950/2021
to the Commission
Rule 138
Elisabetta Gualmini (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D)

12-04-2021 P-001950/2021

  EU-Africa Strategy

Priority question for written answer P-001914/2021
to the Commission
Rule 138
Gunnar Beck (ID)

09-04-2021 P-001914/2021

  Coronavirus travel restrictions for couples who are not in a ‘duly attested’ partnership or married

Priority question for written answer P-001905/2021
to the Commission
Rule 138
Bernhard Zimniok (ID)

09-04-2021 P-001905/2021

Europese respons op het sofa-incident in Ankara

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-001893/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Hilde Vautmans (Renew)

08-04-2021 P-001893/2021

  Ongoing bilateral negotiations and possible joint negotiation at EU level to diversify vaccine purchase options

Priority question for written answer P-001886/2021
to the Commission
Rule 138
João Ferreira (The Left)

08-04-2021 P-001886/2021

  Wine planting authorisations

Priority question for written answer P-001875/2021
to the Commission
Rule 138
Irène Tolleret (Renew)

07-04-2021 P-001875/2021

  Volatility of EU ETS prices – access to EU ETS market by entities not obliged to participate in the system

Priority question for written answer P-001871/2021
to the Commission
Rule 138
Adam Jarubas (PPE), Krzysztof Hetman (PPE), Jarosław Kalinowski (PPE)

07-04-2021 P-001871/2021

Vaccinatiepaspoort

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-001860/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Robert Roos (ECR)

07-04-2021 P-001860/2021

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)

Privacyverklaring