Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Tekortschietend antwoord van commissaris Breton in verband met het door Meta ingevoerde “betaal of stem toe”-model

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-000606/2024
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Paul Tang (S&D), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)

23-02-2024 P-000606/2024

Goedkeuring van de bijzondere maatregel ten behoeve van Tunesië voor 2023

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000005/2024
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Michael Gahler
namens de Commissie buitenlandse zaken
Udo Bullmann
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking

22-02-2024 O-000005/2024

  Road projects

Priority question for written answer P-000583/2024
to the Commission
Rule 138
Asger Christensen (Renew)

21-02-2024 P-000583/2024

  How Germany benefits from the EU single market

Priority question for written answer P-000577/2024
to the Commission
Rule 138
Witold Jan Waszczykowski (ECR)

21-02-2024 P-000577/2024

  Standardising health professions

Priority question for written answer P-000557/2024
to the Commission
Rule 138
Silvia Sardone (ID)

21-02-2024 P-000557/2024

  Abolition of seasonal time changes – current position of the Council

Priority question for written answer P-000555/2024
to the Council
Rule 138
Anna Cavazzini (Verts/ALE)

21-02-2024 P-000555/2024

De Europese habitatrichtlijn in Montenegro

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000567/2024
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Bas Eickhout (Verts/ALE)

21-02-2024 E-000567/2024

  Farmers’ protests across the EU

Question for written answer E-000564/2024
to the Commission
Rule 138
Theodoros Zagorakis (PPE)

21-02-2024 E-000564/2024

  Use of AI technologies in higher education

Question for written answer E-000563/2024
to the Commission
Rule 138
Theodoros Zagorakis (PPE)

21-02-2024 E-000563/2024

  Situation in Cabo Delgado

Question for written answer E-000562/2024
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Isabel Santos (S&D)

21-02-2024 E-000562/2024

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)

Privacyverklaring