Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Import of durum wheat treated with glyphosate

Question for written answer P-002726/2019
to the Commission
Rule 138
Catherine Griset (ID)

12-09-2019 P-002726/2019

Fraude met slimme tachograaf tegengaan!

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-002717/2019
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Caroline Nagtegaal (Renew)

11-09-2019 P-002717/2019

  Further question to reply to question E-002294/2019 concerning a carbon border tax

Question for written answer P-002713/2019
to the Commission
Rule 138
Jörg Meuthen (ID)

11-09-2019 P-002713/2019

  Continued operations in the Turów lignite mine

Question for written answer P-002703/2019
to the Commission
Rule 138
Stanislav Polčák (PPE)

10-09-2019 P-002703/2019

De situatie van de bossen in de EU

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000027/2019
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Herbert Dorfmann, Peter Liese
namens de PPE-Fractie

09-09-2019 O-000027/2019

Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000026/2019
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Norbert Lins
namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

09-09-2019 O-000026/2019

Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000025/2019
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

09-09-2019 O-000025/2019

Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000024/2019
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

09-09-2019 O-000024/2019

  Problems with driving schools applying VAT

Question for written answer P-002676/2019
to the Commission
Rule 138
Carlo Fidanza (ECR)

06-09-2019 P-002676/2019

  Operation Sophia

Question for written answer P-002656/2019
to the Commission
Rule 138
Miriam Dalli (S&D)

05-09-2019 P-002656/2019

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)