Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Use of the EU digital COVID certificate by the Italian Government

Priority question for written answer P-003792/2021
to the Commission
Rule 138
Antonio Maria Rinaldi (ID)

28-07-2021 P-003792/2021

  Rule of law and access to free media in Poland

Priority question for written answer P-003769/2021
to the Commission
Rule 138
Marek Belka (S&D)

28-07-2021 P-003769/2021

  EU climate package: questions on subsidiarity and publication in official EU languages

Priority question for written answer P-003761/2021
to the Commission
Rule 138
Sylvia Limmer (ID)

27-07-2021 P-003761/2021

  Conflict between the EU and Norway over the unilateral reduction of EU fishing rights in the Svalbard Archipelago

Priority question for written answer P-003760/2021
to the Commission
Rule 138
Tiemo Wölken (S&D)

27-07-2021 P-003760/2021

  Poland’s failure to implement the provisions of Directive (EU) 2018/1808 on audiovisual media services

Priority question for written answer P-003753/2021
to the Commission
Rule 138
Łukasz Kohut (S&D)

26-07-2021 P-003753/2021

Afrikaanse varkenspest en gesloten sleutelmarkt China

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-003746/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Tom Vandenkendelaere (PPE)

26-07-2021 P-003746/2021

Inmenging VS in Europese energievoorziening

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-003745/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Filip De Man (ID)

26-07-2021 P-003745/2021

Volledige toeleveringsketens verstoord door oneerlijke praktijken in de containerscheepvaart

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-003732/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Tom Berendsen (PPE), Annie Schreijer-Pierik (PPE), Henna Virkkunen (PPE)

23-07-2021 P-003732/2021

  Time to react to the extension of Turkish sovereignty over Cyprus

Priority question for written answer P-003694/2021/rev.1
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

21-07-2021 P-003694/2021

  Investment in Pori by the company Bioenergo

Priority question for written answer P-003693/2021
to the Commission
Rule 138
Laura Huhtasaari (ID)

21-07-2021 P-003693/2021

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)

Privacyverklaring