EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000075/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra, Petros Kokkalis
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

25-11-2020 O-000075/2020

De gevolgen van COVID-19 voor jongeren en sport

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000074/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Sabine Verheyen
namens de Commissie cultuur en onderwijs

20-11-2020 O-000074/2020

Het belang van het civiel recht voor het economisch herstel na COVID-19

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000073/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Adrián Vázquez Lázara
namens de Commissie juridische zaken

19-11-2020 O-000073/2020

Gecoördineerde maatregelen en gemeenschappelijke protocollen op EU-niveau inzake vervoer

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000072/2020
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Pablo Arias Echeverría
namens de PPE-Fractie

17-11-2020 O-000072/2020

Europese steun aan Pakistan en algemene handelspreferenties

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000071/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Dominique Bilde
namens de ID-Fractie

16-11-2020 O-000071/2020

Toetsing van het handelsbeleid van de EU

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000070/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Bernd Lange
namens de Commissie internationale handel

11-11-2020 O-000070/2020

Aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000069/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

29-10-2020 O-000069/2020

Aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000068/2020
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

29-10-2020 O-000068/2020

Transparantie op het gebied van voorafgaande aankoopovereenkomsten voor COVID-19-vaccins

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000067/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Nils Torvalds
namens de Renew-Fractie
Tilly Metz
namens de Verts/ALE-Fractie
Kateřina Konečná, Marc Botenga
namens de GUE/NGL-Fractie

20-10-2020 O-000067/2020

Naar een nieuwe consumentenagenda voor ná 2020

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000066/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

13-10-2020 O-000066/2020

Contact

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat

Vragen kunnen door een commissie, een fractie of ten minste vijf procent van de leden van het Parlement (36) worden voorgelegd aan de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda worden ingeschreven

Artikel 132, leden 2 tot en met 5, betreffende de indiening van en stemming over ontwerpresoluties, is van overeenkomstige toepassing.