Contact

Vragenuur met de Commissie

Tijdens elke vergaderperiode kan gedurende 90 minuten een vragenuur met de Commissie worden gehouden over een of meer specifieke horizontale thema's die een maand van tevoren door de Conferentie van voorzitters worden vastgesteld.

Dit verloopt als volgt:

  • Elk vragenuur gaat over een specifiek horizontaal thema en is uitsluitend gebaseerd op de "catch the eye"-procedure. De vragen van de Parlementsleden worden afgewisseld met de antwoorden van de commissarissen (waarbij de leden 1 minuut spreektijd krijgen om hun vraag te stellen en de commissaris 2 minuten om te antwoorden).
  • De commissarissen die worden uitgenodigd, beheren een portefeuille die verband houdt met het gekozen thema. Het aantal commissarissen wordt beperkt tot twee per vergaderperiode (eventueel een derde afhankelijk van de gekozen thema's).

Vragenuur met de Raad, de voorzitter van de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger en met de voorzitter van de Eurogroep

  • Overeenkomstig de door de Conferentie van voorzitters vastgestelde richtsnoeren kunnen specifieke vragenuren met de Raad, de voorzitter van de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de voorzitter van de Eurogroep worden gehouden.