Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  EU tomato market in dire straits owing to mass imports of tomatoes from Morocco

Priority question for written answer P-001183/2021
to the Commission
Rule 138
Clara Aguilera (S&D)

01-03-2021 P-001183/2021

  Temporary Framework for State Aid

Priority question for written answer P-001175/2021
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Hetman (PPE)

01-03-2021 P-001175/2021

  Infertility

Priority question for written answer P-001142/2021
to the Commission
Rule 138
Linea Søgaard-Lidell (Renew)

25-02-2021 P-001142/2021

  Delivering the principle of multilingualism through digital tools

Priority question for written answer P-001092/2021
to the Commission
Rule 138
Josianne Cutajar (S&D)

24-02-2021 P-001092/2021

  Pournara centre

Priority question for written answer P-001089/2021
to the Commission
Rule 138
Giorgos Georgiou (The Left)

24-02-2021 P-001089/2021

  Safeguard duties on steel imports into the EU

Priority question for written answer P-001087/2021
to the Commission
Rule 138
Petri Sarvamaa (PPE)

24-02-2021 P-001087/2021

  Environmental impact, damage to fishing and sustainability of offshore wind farms — the case of offshore wind megapark off the Aegadian Islands.

Priority question for written answer P-001074/2021
to the Commission
Rule 138
Ignazio Corrao (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE)

23-02-2021 P-001074/2021

  Protecting freedom of expression on social media – spotlight on US President Trump and Poland

Priority question for written answer P-001068/2021
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson (ID)

23-02-2021 P-001068/2021

  Application of the clause in the Doha Declaration in respect of Article 31 of the TRIPS Agreement

Priority question for written answer P-001061/2021
to the Commission
Rule 138
Simona Baldassarre (ID), Gianantonio Da Re (ID)

23-02-2021 P-001061/2021

  Results of studies on the environmental impact of specific aspects of the Mobility Package

Priority question for written answer P-001049/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

23-02-2021 P-001049/2021

Contact

Schriftelijke vragen

  • Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord kunnen door elk lid, elke fractie en elke commissie worden gesteld aan de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.
  • Vragen zonder voorrang moeten binnen zes weken nadat de vraag aan de betroffen instelling is toegezonden, worden beantwoord.
  • De termijn voor de beantwoording van vragen met voorrang bedraagt drie weken vanaf de toezending aan de betroffen instelling. Elk lid, elke fractie en elke commissie kan elke maand een vraag aanmerken als "vraag met voorrang".

Privacyverklaring