Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  EU Youth Coordinator

Priority question for written answer P-000365/2021
to the Commission
Rule 138
Petra Kammerevert (S&D)

21-01-2021 P-000365/2021

Schending van de vrije markt door Apple, Google en Amazon bij de verwijdering van de app Parler van hun App Stores en Amazon Web Servers

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-000355/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Tom Vandendriessche (ID)

20-01-2021 P-000355/2021

  European data protection regulations and legal certainty on privacy safeguards offered by WhatsApp to EU citizens

Priority question for written answer P-000347/2021
to the Commission
Rule 138
Adrián Vázquez Lázara (Renew)

20-01-2021 P-000347/2021

  Ban on hunting and fishing in strictly protected areas

Priority question for written answer P-000309/2021
to the Commission
Rule 138
Asger Christensen (Renew)

20-01-2021 P-000309/2021

  Sequencing of SARS-CoV-2 and the new mutation of the virus

Priority question for written answer P-000308/2021
to the Commission
Rule 138
Joanna Kopcińska (ECR)

20-01-2021 P-000308/2021

  Damage caused by Storm Filomena to Spain’s agricultural sector

Priority question for written answer P-000282/2021
to the Commission
Rule 138
Mazaly Aguilar (ECR)

19-01-2021 P-000282/2021

  Attack on Ghazanchetsots Cathedral in the city of Shusha

Priority question for written answer P-000279/2021
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas (PPE)

19-01-2021 P-000279/2021

  Justice and home affairs and the UK

Priority question for written answer P-000266/2021
to the Commission
Rule 138
Moritz Körner (Renew)

18-01-2021 P-000266/2021

  EU vaccination strategy

Priority question for written answer P-000257/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

18-01-2021 P-000257/2021

  Reduced distribution of Pfizer vaccines to the detriment of Europe

Priority question for written answer P-000246/2021
to the Commission
Rule 138
Rosanna Conte (ID)

18-01-2021 P-000246/2021

Contact

Schriftelijke vragen

  • Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord kunnen door elk lid, elke fractie en elke commissie worden gesteld aan de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.
  • Vragen zonder voorrang moeten binnen zes weken nadat de vraag aan de betroffen instelling is toegezonden, worden beantwoord.
  • De termijn voor de beantwoording van vragen met voorrang bedraagt drie weken vanaf de toezending aan de betroffen instelling. Elk lid, elke fractie en elke commissie kan elke maand een vraag aanmerken als "vraag met voorrang".