Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Sampling for antigen tests by non-medical personnel

Priority question for written answer P-000221/2021
to the Commission
Rule 138
Eugen Jurzyca (ECR)

15-01-2021 P-000221/2021

  European Disability Card

Priority question for written answer P-000213/2021
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli (ID)

15-01-2021 P-000213/2021

  Purchase of COVID-19 vaccines by Member States without a joint purchasing agreement

Priority question for written answer P-000210/2021
to the Commission
Rule 138
Andrzej Halicki (PPE)

14-01-2021 P-000210/2021

  Compensation for manufacturers of COVID-19 vaccines

Priority question for written answer P-000192/2021
to the Commission
Rule 138
Jean-Paul Garraud (ID)

14-01-2021 P-000192/2021

  Quota exchanges 

Priority question for written answer P-000191/2021
to the Commission
Rule 138
Nicolás González Casares (S&D)

14-01-2021 P-000191/2021

  Danube river system contribution to fish migration restoration targets

Priority question for written answer P-000187/2021
to the Commission
Rule 138
Michal Wiezik (PPE)

13-01-2021 P-000187/2021

  Purchase of Covid-19 vaccine

Priority question for written answer P-000179/2021
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Hetman (PPE)

13-01-2021 P-000179/2021

  Stakeholder consultations for national plans in the Recovery and Resilience Facility

Priority question for written answer P-000175/2021
to the Commission
Rule 138
Thomas Waitz (Verts/ALE)

13-01-2021 P-000175/2021

  A new strategy for European SMEs

Priority question for written answer P-000147/2021
to the Commission
Rule 138
Josianne Cutajar (S&D)

13-01-2021 P-000147/2021

  Humanitarian situation in Lipa camp

Priority question for written answer P-000144/2021
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Janina Ochojska (PPE)

12-01-2021 P-000144/2021

Contact

Schriftelijke vragen

  • Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord kunnen door elk lid, elke fractie en elke commissie worden gesteld aan de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.
  • Vragen zonder voorrang moeten binnen zes weken nadat de vraag aan de betroffen instelling is toegezonden, worden beantwoord.
  • De termijn voor de beantwoording van vragen met voorrang bedraagt drie weken vanaf de toezending aan de betroffen instelling. Elk lid, elke fractie en elke commissie kan elke maand een vraag aanmerken als "vraag met voorrang".