Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Water as an ingredient under the ‘primary ingredient regulation’

Priority question for written answer P-006527/2020
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber (PPE)

01-12-2020 P-006527/2020

  Timeline for appointing a new SME envoy

Priority question for written answer P-006516/2020
to the Commission
Rule 138
Jens Gieseke (PPE), Henna Virkkunen (PPE)

01-12-2020 P-006516/2020

  5G technology network and energy consumption – has the Commission prepared a comprehensive cost-benefit analysis before the new technology is introduced?

Priority question for written answer P-006513/2020
to the Commission
Rule 138
Ivan Vilibor Sinčić (NI)

30-11-2020 P-006513/2020

Vervolg op schriftelijke vraag E-004222/2020 over de gevolgen van de fusie Google-Fitbit voor privacy en gegevensbescherming

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-006509/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Sophia in 't Veld (Renew)

30-11-2020 P-006509/2020

  Animal welfare and minimum standards for turkeys

Priority question for written answer P-006505/2020
to the Commission
Rule 138
Sarah Wiener (Verts/ALE)

30-11-2020 P-006505/2020

  Customs controls in Europe after Brexit

Priority question for written answer P-006490/2020
to the Commission
Rule 138
Svenja Hahn (Renew)

27-11-2020 P-006490/2020

  Potential closure of private universities in Spain

Priority question for written answer P-006489/2020
to the Commission
Rule 138
José Ramón Bauzá Díaz (Renew)

27-11-2020 P-006489/2020

  Termination of the Commission’s catering tender on the grounds of ‘force majeure’

Priority question for written answer P-006482/2020
to the Commission
Rule 138
Isabel García Muñoz (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D)

27-11-2020 P-006482/2020

  EUR 120 million in State aid for AEGEAN and the Greek State does not become a majority shareholder

Priority question for written answer P-006474/2020
to the Commission
Rule 138
Ioannis Lagos (NI)

26-11-2020 P-006474/2020

  Authorisation for Russian vaccine in Hungary

Priority question for written answer P-006469/2020
to the Commission
Rule 138
Sándor Rónai (S&D)

26-11-2020 P-006469/2020

Contact

Schriftelijke vragen

  • Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord kunnen door elk lid, elke fractie en elke commissie worden gesteld aan de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.
  • Vragen zonder voorrang moeten binnen zes weken nadat de vraag aan de betroffen instelling is toegezonden, worden beantwoord.
  • De termijn voor de beantwoording van vragen met voorrang bedraagt drie weken vanaf de toezending aan de betroffen instelling. Elk lid, elke fractie en elke commissie kan elke maand een vraag aanmerken als "vraag met voorrang".