Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Fulfilment of the requirements governing the Telefónica/E-Plus merger

Priority question for written answer P-006835/2020
to the Commission
Rule 138
Ralf Seekatz (PPE)

14-12-2020 P-006835/2020

  Volume of monthly EU imports of citrus fruits from South Africa in 2019 and between January and November 2020

Priority question for written answer P-006653/2020
to the Commission
Rule 138
Inma Rodríguez-Piñero (S&D)

07-12-2020 P-006653/2020

  VAT fraud on e-commerce platforms

Priority question for written answer P-006541/2020
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont (PPE), Benoît Lutgen (PPE)

01-12-2020 P-006541/2020

  National tax increases for online betting that risk hitting local operators unduly because of EU rules on illegal state aid

Priority question for written answer P-006532/2020
to the Commission
Rule 138
Niels Fuglsang (S&D)

01-12-2020 P-006532/2020

  Animal welfare and minimum standards for turkeys

Priority question for written answer P-006505/2020
to the Commission
Rule 138
Sarah Wiener (Verts/ALE)

30-11-2020 P-006505/2020

  Potential closure of private universities in Spain

Priority question for written answer P-006489/2020
to the Commission
Rule 138
José Ramón Bauzá Díaz (Renew)

27-11-2020 P-006489/2020

  EUR 120 million in State aid for AEGEAN and the Greek State does not become a majority shareholder

Priority question for written answer P-006474/2020
to the Commission
Rule 138
Ioannis Lagos (NI)

26-11-2020 P-006474/2020

  Warning about the Portuguese Government’s intention to transfer competencies from the National Veterinary Authority

Priority question for written answer P-006424/2020
to the Commission
Rule 138
Nuno Melo (PPE)

25-11-2020 P-006424/2020

  State aid to mines in Upper Silesia

Question for written answer E-006411/2020
to the Commission
Rule 138
Łukasz Kohut (S&D)

24-11-2020 E-006411/2020

  Venezuelan elections

Question for written answer E-006387/2020
to the Commission
Rule 138
Sandra Pereira (GUE/NGL)

23-11-2020 E-006387/2020

Contact

Schriftelijke vragen

  • Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord kunnen door elk lid, elke fractie en elke commissie worden gesteld aan de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.
  • Vragen zonder voorrang moeten binnen zes weken nadat de vraag aan de betroffen instelling is toegezonden, worden beantwoord.
  • De termijn voor de beantwoording van vragen met voorrang bedraagt drie weken vanaf de toezending aan de betroffen instelling. Elk lid, elke fractie en elke commissie kan elke maand een vraag aanmerken als "vraag met voorrang".