SPRAWOZDANIE w sprawie równouprawnienia płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE

03-08-2020 A9-0145/2020 2019/2167(INI)
FEMM

Ernest URTASUN

SPRAWOZDANIE w sprawie europejskiej strategii leśnej – dalsze działania

11-09-2020 A9-0154/2020 2019/2157(INI)
AGRI

Petri SARVAMAA

Lista głosowań :   [init.]

Poprawki

REPORT on the proposal for a Council decision on the AIEM tax applicable in the Canary Islands

18-09-2020 A9-0157/2020 2020/0163(CNS)
REGI

Younous OMARJEE

Lista głosowań :   [*]

Poprawki

REPORT on the Council position on Draft amending budget No 7/2020 of the European Union for the financial year 2020 - Update of revenue (own resources)

24-09-2020 A9-0163/2020 2020/1999(BUD)
BUDG

Monika HOHLMEIER

Lista głosowań :   [budget]

REPORT on the establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights

29-09-2020 A9-0170/2020 2020/2072(INL)
LIBE

Michal ŠIMEČKA

Poprawki