Multimedia na debatę

Poniedziałek, 9 marca 2020 r.

17:06 - 17:06

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:23

Początek

17:06:25

Koniec

17:06:48

17:06 - 17:07 Wznowienie sesji

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:49

Początek

17:06:40

Koniec

17:07:29

17:07 - 17:08 Otwarcie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:47

Początek

17:07:17

Koniec

17:08:04

17:07 - 17:08 Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:26

Początek

17:07:52

Koniec

17:08:18

17:08 - 17:08 Skład Parlamentu: Patrz protokól

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:59

Początek

17:08:10

Koniec

17:09:09

17:09 - 17:09 Skład komisji i delegacji: Patrz protokól

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:36

Początek

17:08:55

Koniec

17:09:31

17:09 - 17:10 Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:54

Początek

17:09:21

Koniec

17:10:15

17:10 - 17:10 Porządek obrad

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:06:19

Początek

17:10:02

Koniec

17:16:21

17:16 - 17:16 Porządek dzienny następnego posiedzenia: Patrz protokól

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:40

Początek

17:15:56

Koniec

17:16:36

17:16 - 17:16 Zamknięcie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

17:16:25

Koniec

17:16:36

17:16 - 17:16 Zamknięcie sesji rocznej

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

17:16:30

Koniec

17:16:41

Informacja prawna

Poprzedzające debaty

Teksty wypowiedzi są publikowane dopiero po opracowaniu ich przez służby odpowiedzialne za protokołowanie obrad. Ze względów operacyjnych kolejność, w jakiej publikowane są teksty, niekoniecznie odpowiada kolejności, w której wypowiedzi zostały wygłoszone na posiedzeniu plenarnym.