Multimedia na debatę

Czwartek, 14 maja 2020 r.

09:01 - 09:01

Rainer Wieland

Funkcja : Puhemies

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:01:16

Koniec

09:01:33

09:01 - 09:02 Otwarcie posiedzenia

Rainer Wieland

Funkcja : Puhemies

Czas trwania

00:01:04

Początek

09:01:26

Koniec

09:02:30

09:02 - 09:03 Zmiana porządku obrad: Patrz protokól

Rainer Wieland

Funkcja : Puhemies

Czas trwania

00:01:11

Początek

09:02:15

Koniec

09:03:26

09:03 - 09:09 Ogłoszenie wyników głosowania

Rainer Wieland

Funkcja : Puhemies

Czas trwania

00:06:49

Początek

09:03:10

Koniec

09:09:59

09:09 - 09:30 Przepisy dotyczące stanu wyjątkowego na Węgrzech i ich wpływ na praworządność i prawa podstawowe (debata)

Rainer Wieland

Funkcja : Puhemies

Czas trwania

00:00:24

Początek

09:09:34

Koniec

09:09:58

Nikolina Brnjac

Funkcja : Présidente en exercice du Conseil

Czas trwania

00:03:58

Początek

09:09:55

Koniec

09:13:53

Rainer Wieland

Funkcja : Puhemies

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:13:47

Koniec

09:14:00

Věra Jourová

Funkcja : Komission varapuheenjohtaja

Czas trwania

00:07:37

Początek

09:13:56

Koniec

09:21:33