Multimedia na debatę

Wtorek, 8 czerwca 2021 r.

09:00 - 09:00

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:00:15

Koniec

09:00:28

09:00 - 09:00 Otwarcie posiedzenia

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

09:00:29

Koniec

09:00:37

09:00 - 09:02 Ogłoszenie wyników głosowania: Patrz protokól

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:02:05

Początek

09:00:38

Koniec

09:02:43

09:02 - 23:59 Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 - obywatele Unii - Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 - obywatele państw trzecich

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:43

Początek

09:02:44

Koniec

09:03:27

Juan Fernando López Aguilar

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:07:09

Początek

09:03:27

Koniec

09:10:36

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:21

Początek

09:10:35

Koniec

09:10:56

Didier Reynders

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:09:36

Początek

09:10:54

Koniec

09:20:30

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:19

Początek

09:20:29

Koniec

09:20:48

Jeroen Lenaers

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:02:16

Początek

09:20:47

Koniec

09:23:03

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:23:04

Koniec

09:23:17

Birgit Sippel

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:26

Początek

09:23:17

Koniec

09:24:43

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:24:43

Koniec

09:24:55

Sophia in 't Veld

Funkcja : au nom du groupe Renew

Czas trwania

00:02:15

Początek

09:24:51

Koniec

09:27:06

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:27:04

Koniec

09:27:17

Tineke Strik

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:02:14

Początek

09:27:18

Koniec

09:29:32

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

09:29:29

Koniec

09:29:37

Christine Anderson

Funkcja : au nom du groupe ID

Czas trwania

00:02:32

Początek

09:29:36

Koniec

09:32:08

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:01:17

Początek

09:32:03

Koniec

09:33:20

Joachim Stanisław Brudziński

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:20

Początek

09:33:18

Koniec

09:34:38

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:34:34

Koniec

09:34:50

Cornelia Ernst

Funkcja : au nom du groupe The Left

Czas trwania

00:01:41

Początek

09:34:49

Koniec

09:36:30

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:36:28

Koniec

09:36:44

Mislav Kolakušić

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:21

Początek

09:36:39

Koniec

09:38:00

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:39

Początek

09:38:00

Koniec

09:39:39

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:05

Początek

09:39:40

Koniec

09:39:45

Simona Bonafè

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:42

Początek

09:39:45

Koniec

09:41:27

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:41:24

Koniec

09:41:36

José Ramón Bauzá Díaz

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:48

Początek

09:41:36

Koniec

09:43:24

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:43:20

Koniec

09:43:33

Tilly Metz

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:09

Początek

09:43:32

Koniec

09:44:41

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

09:44:39

Koniec

09:44:49

Simona Baldassarre

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:33

Początek

09:44:47

Koniec

09:46:20

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:46:16

Koniec

09:46:33

Jorge Buxadé Villalba

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:18

Początek

09:46:31

Koniec

09:47:49

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:18

Początek

09:47:41

Koniec

09:47:59

Silvia Modig

Funkcja : The Left

Czas trwania

00:01:11

Początek

09:47:59

Koniec

09:49:10

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:49:03

Koniec

09:49:18

Kostas Papadakis

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:15

Początek

09:49:17

Koniec

09:50:32

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:50:26

Koniec

09:50:41

Paulo Rangel

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:48

Początek

09:50:39

Koniec

09:52:27

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:14

Początek

09:52:24

Koniec

09:52:38

Heléne Fritzon

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:19

Początek

09:52:37

Koniec

09:53:56

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:18

Początek

09:53:42

Koniec

09:54:00

Véronique Trillet-Lenoir

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:28

Początek

09:53:55

Koniec

09:55:23

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:18

Początek

09:55:18

Koniec

09:55:36

Michèle Rivasi

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:32

Początek

09:55:34

Koniec

09:57:06

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:57:02

Koniec

09:57:19

Joëlle Mélin

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:46

Początek

09:57:17

Koniec

09:59:03

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:23

Początek

09:59:02

Koniec

09:59:25

Assita Kanko

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:07

Początek

09:59:13

Koniec

10:00:20

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:00:12

Koniec

10:00:25

Kateřina Konečná

Funkcja : The Left

Czas trwania

00:01:14

Początek

10:00:24

Koniec

10:01:38

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:01:36

Koniec

10:01:51

Márton Gyöngyösi

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:11

Początek

10:01:49

Koniec

10:03:00

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:02:58

Koniec

10:03:11

Cristian-Silviu Buşoi

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:39

Początek

10:03:09

Koniec

10:04:48

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

10:04:47

Koniec

10:04:55

Jytte Guteland

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:03

Początek

10:04:54

Koniec

10:05:57

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

10:05:53

Koniec

10:06:04

Dita Charanzová

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:04

Początek

10:06:02

Koniec

10:07:06

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:28

Początek

10:07:05

Koniec

10:07:33

Marcel Kolaja

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:08

Początek

10:07:19

Koniec

10:08:27

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:08:22

Koniec

10:08:34

Roman Haider

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:44

Początek

10:08:32

Koniec

10:10:16

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:10:15

Koniec

10:10:27

Michiel Hoogeveen

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:08

Początek

10:10:26

Koniec

10:11:34

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:11:32

Koniec

10:11:44

Balázs Hidvéghi

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:22

Początek

10:11:40

Koniec

10:13:02

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:26

Początek

10:12:52

Koniec

10:13:18

Lena Düpont

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:40

Początek

10:13:16

Koniec

10:14:56

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:19

Początek

10:14:55

Koniec

10:15:14

Javier Moreno Sánchez

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:19

Początek

10:15:11

Koniec

10:16:30

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

10:16:25

Koniec

10:16:41

Dragoş Tudorache

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:14

Początek

10:16:39

Koniec

10:17:53

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:18

Początek

10:17:50

Koniec

10:18:08

Cristian Terheş

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:19

Początek

10:18:06

Koniec

10:19:25

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:18

Początek

10:19:23

Koniec

10:19:41

Seán Kelly

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:44

Początek

10:19:40

Koniec

10:21:24

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:23

Początek

10:21:21

Koniec

10:21:44

Christel Schaldemose

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:11

Początek

10:21:39

Koniec

10:22:50

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:25:44

Koniec

10:25:56

Dolors Montserrat

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:20

Początek

10:25:55

Koniec

10:27:15

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:07

Początek

10:27:17

Koniec

10:27:24

Sylvie Guillaume

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:05

Początek

10:27:22

Koniec

10:28:27

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:32

Początek

10:36:26

Koniec

10:36:58

Isabel Wiseler-Lima

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:12

Początek

10:36:53

Koniec

10:38:05

Othmar Karas

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:19

Początek

10:38:03

Koniec

10:38:22

Vladimír Bilčík

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:21

Początek

10:38:21

Koniec

10:39:42

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:39:40

Koniec

10:39:55

Karlo Ressler

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:11

Początek

10:39:53

Koniec

10:41:04

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:41:04

Koniec

10:41:18

Massimiliano Salini

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:19

Początek

10:41:17

Koniec

10:42:36

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

10:42:32

Koniec

10:42:42

Daniel Buda

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:21

Początek

10:42:40

Koniec

10:44:01

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:18

Początek

10:43:59

Koniec

10:44:17

Didier Reynders

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:11:06

Początek

10:44:15

Koniec

10:55:21

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:07

Początek

10:55:19

Koniec

10:55:26

10:55 - 23:59 Stan wprowadzania nowych zasobów własnych

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:48

Początek

10:55:26

Koniec

10:56:14

Johannes Hahn

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:03:52

Początek

10:56:14

Koniec

11:00:06

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:26

Początek

11:00:04

Koniec

11:00:30

José Manuel Fernandes

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:02:31

Początek

11:00:29

Koniec

11:03:00

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:02:59

Koniec

11:03:14

Eider Gardiazabal Rubial

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:46

Początek

11:03:14

Koniec

11:05:00

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:19

Początek

11:04:59

Koniec

11:05:18

Valérie Hayer

Funkcja : au nom du groupe Renew

Czas trwania

00:01:30

Początek

11:05:17

Koniec

11:06:47

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:22

Początek

11:06:46

Koniec

11:07:08

David Cormand

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:01:47

Początek

11:07:06

Koniec

11:08:53

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:08:51

Koniec

11:09:07

Joachim Kuhs

Funkcja : au nom du groupe ID

Czas trwania

00:02:09

Początek

11:09:06

Koniec

11:11:15

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:11:14

Koniec

11:11:32

Bogdan Rzońca

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:11

Początek

11:11:32

Koniec

11:12:43

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:12:42

Koniec

11:12:57

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : au nom du groupe The Left

Czas trwania

00:00:52

Początek

11:12:57

Koniec

11:13:49

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:01:29

Początek

11:16:00

Koniec

11:17:29

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : The Left

Czas trwania

00:01:15

Początek

11:17:30

Koniec

11:18:45

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:30

Początek

11:18:45

Koniec

11:19:15

Siegfried Mureşan

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:14

Początek

11:19:01

Koniec

11:21:15

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

11:21:14

Koniec

11:21:27

Margarida Marques

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:14

Początek

11:21:27

Koniec

11:22:41

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:50

Początek

11:22:40

Koniec

11:23:30

11:51 - 11:51 Wznowienie posiedzenia

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

11:51:02

Koniec

11:51:13

11:51 - 12:13 Stan wprowadzania nowych zasobów własnych (ciąg dalszy debat)

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:24

Początek

11:51:13

Koniec

11:51:37

Luis Garicano

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:45

Początek

11:52:24

Koniec

11:54:09

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:54:10

Koniec

11:54:24

Rasmus Andresen

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:10

Początek

11:54:23

Koniec

11:55:33

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

11:55:31

Koniec

11:55:43

Antonio Maria Rinaldi

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:20

Początek

11:55:39

Koniec

11:56:59

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

11:56:49

Koniec

11:57:02

Michiel Hoogeveen

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:02

Początek

11:57:02

Koniec

11:58:04

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

11:58:03

Koniec

11:58:13

João Ferreira

Funkcja : The Left

Czas trwania

00:01:13

Początek

11:58:12

Koniec

11:59:25

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:37

Początek

11:59:22

Koniec

11:59:59

Karlo Ressler

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:16

Początek

11:59:57

Koniec

12:01:13

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:23

Początek

12:01:12

Koniec

12:01:35

Pierre Larrouturou

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:20

Początek

12:01:33

Koniec

12:02:53

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:18

Początek

12:02:52

Koniec

12:03:10

Jérôme Rivière

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:38

Początek

12:03:09

Koniec

12:04:47

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

12:04:45

Koniec

12:04:58

Paul Tang

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:23

Początek

12:04:57

Koniec

12:06:20

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

12:06:18

Koniec

12:06:34

Jonás Fernández

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:48

Początek

12:06:33

Koniec

12:08:21

12:14 - 13:00 Opinia Parlamentu w sprawie prowadzonej obecnie przez Komisję i Radę oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:25

Początek

12:14:03

Koniec

12:14:28

Ana Paula Zacarias

Funkcja : Présidente en exercice du Conseil

Czas trwania

00:03:52

Początek

12:14:26

Koniec

12:18:18

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:20

Początek

12:18:16

Koniec

12:18:36

Ursula von der Leyen

Funkcja : Pt Commission

Czas trwania

00:09:08

Początek

12:18:35

Koniec

12:27:43

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:20

Początek

12:27:42

Koniec

12:28:02

Siegfried Mureşan

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:02:51

Początek

12:28:00

Koniec

12:30:51

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:17

Początek

12:30:50

Koniec

12:31:07

Iratxe García Pérez

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:03:02

Początek

12:31:06

Koniec

12:34:08

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

12:34:07

Koniec

12:34:23

Luis Garicano

Funkcja : au nom du groupe Renew

Czas trwania

00:02:11

Początek

12:34:22

Koniec

12:36:33

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

12:36:32

Koniec

12:36:45

Damian Boeselager

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:01:40

Początek

12:36:41

Koniec

12:38:21

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

12:38:17

Koniec

12:38:27

Gunnar Beck

Funkcja : au nom du groupe ID

Czas trwania

00:02:18

Początek

12:38:26

Koniec

12:40:44

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:14

Początek

12:40:43

Koniec

12:40:57

Johan Van Overtveldt

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:02:10

Początek

12:40:52

Koniec

12:43:02

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

12:43:00

Koniec

12:43:09

Dimitrios Papadimoulis

Funkcja : au nom du groupe The Left

Czas trwania

00:01:36

Początek

12:43:08

Koniec

12:44:44

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:17

Początek

12:44:43

Koniec

12:45:00

Tamás Deutsch

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:22

Początek

12:44:55

Koniec

12:46:17

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

12:46:14

Koniec

12:46:25

Markus Ferber

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:42

Początek

12:46:24

Koniec

12:48:06

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:14

Początek

12:48:05

Koniec

12:48:19

Eider Gardiazabal Rubial

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:23

Początek

12:48:17

Koniec

12:50:40

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:21

Początek

12:50:39

Koniec

12:51:00

Valérie Hayer

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:02:20

Początek

12:50:58

Koniec

12:53:18

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:18

Początek

12:53:17

Koniec

12:53:35

Ernest Urtasun

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:56

Początek

12:53:27

Koniec

12:55:23

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:19

Początek

12:55:18

Koniec

12:55:37

Antonio Maria Rinaldi

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:50

Początek

12:55:35

Koniec

12:57:25

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:39

Początek

12:57:23

Koniec

12:58:02

Eugen Jurzyca

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:18

Początek

12:57:37

Koniec

12:58:55

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:14

Początek

12:58:50

Koniec

12:59:04

José Gusmão

Funkcja : The Left

Czas trwania

00:01:34

Początek

12:59:02

Koniec

13:00:36

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

13:00:33

Koniec

13:00:46

13:01 - 13:38 Opinia Parlamentu w sprawie prowadzonej obecnie przez Komisję i Radę oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności (ciąg dalszy debat)

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:19

Początek

13:07:14

Koniec

13:07:33

Dragoş Pîslaru

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:45

Początek

13:07:31

Koniec

13:09:16

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

13:09:15

Koniec

13:09:31

Alexandra Geese

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:19

Początek

13:09:27

Koniec

13:10:46

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:22

Początek

13:10:42

Koniec

13:11:04

Elżbieta Kruk

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:21

Początek

13:11:01

Koniec

13:12:22

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

13:12:15

Koniec

13:12:30

Younous Omarjee

Funkcja : The Left

Czas trwania

00:01:28

Początek

13:12:28

Koniec

13:13:56

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

13:13:55

Koniec

13:14:10

Krzysztof Hetman

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:45

Początek

13:14:08

Koniec

13:15:53

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:23

Początek

13:15:52

Koniec

13:16:15

Agnes Jongerius

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:29

Początek

13:16:05

Koniec

13:17:34

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:18

Początek

13:17:26

Koniec

13:17:44

Linea Søgaard-Lidell

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:39

Początek

13:17:42

Koniec

13:19:21

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

13:19:18

Koniec

13:19:30

Bas Eickhout

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:24

Początek

13:19:25

Koniec

13:20:49

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

13:20:47

Koniec

13:21:02

Vangelis Meimarakis

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:31

Początek

13:20:58

Koniec

13:22:29

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

13:22:26

Koniec

13:22:37

Costas Mavrides

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:42

Początek

13:22:36

Koniec

13:24:18

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

13:24:17

Koniec

13:24:32

Jordi Solé

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:25

Początek

13:24:30

Koniec

13:25:55

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:17

Początek

13:25:53

Koniec

13:26:10

Victor Negrescu

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:45

Początek

13:26:05

Koniec

13:27:50

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:36

Początek

13:27:46

Koniec

13:28:22

Piernicola Pedicini

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:24

Początek

13:28:15

Koniec

13:29:39

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:18

Początek

13:29:34

Koniec

13:29:52

Margarida Marques

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:59

Początek

13:29:49

Koniec

13:31:48

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:35

Początek

13:31:45

Koniec

13:32:20

Valdis Dombrovskis

Funkcja : Executive Vice-President of the Commission

Czas trwania

00:03:02

Początek

13:32:15

Koniec

13:35:17

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

13:35:15

Koniec

13:35:30

Ana Paula Zacarias

Funkcja : CouncilMember

Czas trwania

00:02:10

Początek

13:35:28

Koniec

13:37:38

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:44

Początek

13:37:31

Koniec

13:38:15

15:08 - 15:08

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:03

Początek

15:08:51

Koniec

15:08:54

15:08 - 15:09 Wznowienie posiedzenia

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:16

Początek

15:08:54

Koniec

15:09:10

15:09 - 23:59 Systematyczne represje na Białorusi i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa europejskiego po uprowadzeniu kilku osób z unijnego samolotu cywilnego przechwyconego przez władze białoruskie

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:47

Początek

15:09:10

Koniec

15:09:57

Josep Borrell Fontelles

Funkcja : VPC/HR

Czas trwania

00:06:04

Początek

15:09:55

Koniec

15:15:59

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:31

Początek

15:15:58

Koniec

15:16:29

Andrzej Halicki

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:44

Początek

15:16:20

Koniec

15:18:04

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:15

Początek

15:17:59

Koniec

15:18:14

Robert Biedroń

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:46

Początek

15:18:13

Koniec

15:19:59

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:13

Początek

15:19:58

Koniec

15:20:11

Petras Auštrevičius

Funkcja : au nom du groupe Renew

Czas trwania

00:01:48

Początek

15:20:09

Koniec

15:21:57

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:21

Początek

15:21:56

Koniec

15:22:17

Viola Von Cramon-Taubadel

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:03:22

Początek

15:22:16

Koniec

15:25:38

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:28

Początek

15:25:31

Koniec

15:25:59

Susanna Ceccardi

Funkcja : au nom du groupe ID

Czas trwania

00:02:01

Początek

15:25:46

Koniec

15:27:47

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:21

Początek

15:27:45

Koniec

15:28:06

Anna Fotyga

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:02:34

Początek

15:28:05

Koniec

15:30:39

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:13

Początek

15:30:36

Koniec

15:30:49

Helmut Scholz

Funkcja : au nom du groupe The Left

Czas trwania

00:01:29

Początek

15:30:47

Koniec

15:32:16

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:17

Początek

15:32:13

Koniec

15:32:30

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:18

Początek

15:32:28

Koniec

15:33:46

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:13

Początek

15:33:42

Koniec

15:33:55

Andrius Kubilius

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:45

Początek

15:33:53

Koniec

15:35:38

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:16

Początek

15:35:35

Koniec

15:35:51

Pedro Marques

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:09

Początek

15:35:48

Koniec

15:36:57

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:19

Początek

15:36:56

Koniec

15:37:15

Karin Karlsbro

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:26

Początek

15:37:13

Koniec

15:38:39

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:17

Początek

15:38:34

Koniec

15:38:51

Markéta Gregorová

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:09

Początek

15:38:49

Koniec

15:39:58

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:16

Początek

15:39:56

Koniec

15:40:12

Witold Jan Waszczykowski

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:22

Początek

15:40:11

Koniec

15:41:33

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:18

Początek

15:41:32

Koniec

15:41:50

Márton Gyöngyösi

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:05

Początek

15:41:48

Koniec

15:42:53

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:14

Początek

15:42:51

Koniec

15:43:05

Siegfried Mureşan

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:16

Początek

15:43:04

Koniec

15:44:20

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:11

Początek

15:44:19

Koniec

15:44:30

Maria Arena

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:59

Początek

15:44:29

Koniec

15:45:28

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:16

Początek

15:45:26

Koniec

15:45:42

Michal Šimečka

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:06

Początek

15:45:40

Koniec

15:46:46

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:46:46

Koniec

15:46:58

Patryk Jaki

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:20

Początek

15:46:57

Koniec

15:48:17

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:23

Początek

15:48:15

Koniec

15:48:38

Paulo Rangel

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:31

Początek

15:48:37

Koniec

15:50:08

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:11

Początek

15:50:05

Koniec

15:50:16

Tonino Picula

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:05

Początek

15:50:14

Koniec

15:51:19

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:13

Początek

15:51:18

Koniec

15:51:31

Hilde Vautmans

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:18

Początek

15:51:30

Koniec

15:52:48

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:14

Początek

15:52:47

Koniec

15:53:01

Kinga Gál

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:18

Początek

15:52:58

Koniec

15:54:16

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:13

Początek

15:54:15

Koniec

15:54:28

Miriam Lexmann

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:10

Początek

15:54:25

Koniec

15:55:35

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:15

Początek

15:55:33

Koniec

15:55:48

Sven Mikser

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:12

Początek

15:55:45

Koniec

15:56:57

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:56:55

Koniec

15:57:07

Urmas Paet

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:18

Początek

15:57:06

Koniec

15:58:24

Heidi Hautala

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:22

Początek

15:58:23

Koniec

15:58:45

Alexander Alexandrov Yordanov

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:15

Początek

15:58:43

Koniec

15:59:58

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:08

Początek

15:59:54

Koniec

16:00:02

Carmen Avram

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:23

Początek

16:00:01

Koniec

16:01:24

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:18

Początek

16:01:21

Koniec

16:01:39

Tom Vandenkendelaere

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:16

Początek

16:01:34

Koniec

16:02:50

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:21

Początek

16:02:42

Koniec

16:03:03

Josep Borrell Fontelles

Funkcja : VPC/HR

Czas trwania

00:03:01

Początek

16:03:01

Koniec

16:06:02

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:11

Początek

16:06:00

Koniec

16:06:11

16:06 - 16:30 Sytuacja w Afganistanie

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:09:12

Początek

16:06:12

Koniec

16:15:24

Josep Borrell Fontelles

Funkcja : VPC/HR

Czas trwania

00:09:01

Początek

16:06:24

Koniec

16:15:25

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:18

Początek

16:15:24

Koniec

16:15:42

Rasa Juknevičienė

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:47

Początek

16:15:41

Koniec

16:17:28

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:27

Początek

16:17:21

Koniec

16:17:48

Elena Yoncheva

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:12

Początek

16:17:34

Koniec

16:18:46

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:11

Początek

16:18:41

Koniec

16:18:52

Petras Auštrevičius

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:01:41

Początek

16:18:50

Koniec

16:20:31

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:19

Początek

16:20:28

Koniec

16:20:47

Erik Marquardt

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:01:37

Początek

16:20:43

Koniec

16:22:20

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:12

Początek

16:22:18

Koniec

16:22:30

Bernhard Zimniok

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:01:19

Początek

16:22:27

Koniec

16:23:46

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:13

Początek

16:23:43

Koniec

16:23:56

Mick Wallace

Funkcja : au nom du groupe The Left

Czas trwania

00:01:12

Początek

16:23:52

Koniec

16:25:04

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:09

Początek

16:25:01

Koniec

16:25:10

Pedro Marques

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:09

Początek

16:25:09

Koniec

16:26:18

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:11

Początek

16:26:16

Koniec

16:26:27

María Soraya Rodríguez Ramos

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:12

Początek

16:26:26

Koniec

16:27:38

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:10

Początek

16:27:37

Koniec

16:27:47

Maria Arena

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:57

Początek

16:27:46

Koniec

16:28:43

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:17

Początek

16:28:41

Koniec

16:28:58

Josep Borrell Fontelles

Funkcja : VPC/HR

Czas trwania

00:01:58

Początek

16:28:55

Koniec

16:30:53

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:08

Początek

16:30:51

Koniec

16:30:59

16:30 - 17:06 Sytuacja w zakresie praw człowieka i sytuacja polityczna na Kubie

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:25

Początek

16:30:59

Koniec

16:31:24

Josep Borrell Fontelles

Funkcja : VPC/HR

Czas trwania

00:08:52

Początek

16:31:22

Koniec

16:40:14

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:17

Początek

16:40:11

Koniec

16:40:28

Leopoldo López Gil

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:53

Początek

16:40:25

Koniec

16:42:18

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:11

Początek

16:42:17

Koniec

16:42:28

Javi López

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:20

Początek

16:42:27

Koniec

16:43:47

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:10

Początek

16:43:43

Koniec

16:43:53

Dita Charanzová

Funkcja : au nom du groupe Renew

Czas trwania

00:01:39

Początek

16:43:51

Koniec

16:45:30

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:12

Początek

16:45:27

Koniec

16:45:39

Jordi Solé

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:01:47

Początek

16:45:38

Koniec

16:47:25

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:11

Początek

16:47:24

Koniec

16:47:35

Hermann Tertsch

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:54

Początek

16:47:32

Koniec

16:49:26

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:13

Początek

16:49:23

Koniec

16:49:36

Manu Pineda

Funkcja : au nom du groupe The Left

Czas trwania

00:01:22

Początek

16:49:35

Koniec

16:50:57

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:11

Początek

16:50:56

Koniec

16:51:07

Lefteris Nikolaou-Alavanos

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:13

Początek

16:51:05

Koniec

16:52:18

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:10

Początek

16:52:17

Koniec

16:52:27

Paulo Rangel

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:19

Początek

16:52:26

Koniec

16:53:45

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:12

Początek

16:53:42

Koniec

16:53:54

Maria-Manuel Leitão-Marques

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:12

Początek

16:53:53

Koniec

16:55:05

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:12

Początek

16:55:04

Koniec

16:55:16

María Soraya Rodríguez Ramos

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:14

Początek

16:55:15

Koniec

16:56:29

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:09

Początek

16:56:28

Koniec

16:56:37

Sandra Pereira

Funkcja : The Left

Czas trwania

00:01:17

Początek

16:56:35

Koniec

16:57:52

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:09

Początek

16:57:48

Koniec

16:57:57

Gabriel Mato

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:17

Początek

16:57:50

Koniec

16:59:07

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:12

Początek

16:59:05

Koniec

16:59:17

Pernando Barrena Arza

Funkcja : The Left

Czas trwania

00:01:17

Początek

16:59:16

Koniec

17:00:33

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:16

Początek

17:00:32

Koniec

17:00:48

Josep Borrell Fontelles

Funkcja : VPC/HR

Czas trwania

00:05:47

Początek

17:00:46

Koniec

17:06:33

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:13

Początek

17:06:32

Koniec

17:06:45

17:06 - 17:07

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:33

Początek

17:06:45

Koniec

17:07:18

17:07 - 17:43 75. i 76. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (debata)

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:21

Początek

17:07:18

Koniec

17:07:39

María Soraya Rodríguez Ramos

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:06:16

Początek

17:07:39

Koniec

17:13:55

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:15

Początek

17:13:54

Koniec

17:14:09

Josep Borrell Fontelles

Funkcja : VPC/HR

Czas trwania

00:01:18

Początek

17:14:09

Koniec

17:15:27

Josep Borrell Fontelles

Funkcja : VPC/HR

Czas trwania

00:08:50

Początek

17:14:09

Koniec

17:22:59

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:17

Początek

17:22:57

Koniec

17:23:14

Miriam Lexmann

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:31

Początek

17:23:12

Koniec

17:24:43

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:14

Początek

17:24:41

Koniec

17:24:55

Isabel Santos

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:24

Początek

17:24:54

Koniec

17:26:18

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:09

Początek

17:26:17

Koniec

17:26:26

Engin Eroglu

Funkcja : au nom du groupe Renew

Czas trwania

00:01:55

Początek

17:26:26

Koniec

17:28:21

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:17

Początek

17:28:20

Koniec

17:28:37

Salima Yenbou

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:01:39

Początek

17:28:36

Koniec

17:30:15

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:13

Początek

17:30:14

Koniec

17:30:27

Silvia Sardone

Funkcja : au nom du groupe ID

Czas trwania

00:01:14

Początek

17:30:26

Koniec

17:31:40

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:11

Początek

17:31:39

Koniec

17:31:50

Anna Fotyga

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:06

Początek

17:31:49

Koniec

17:32:55

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:09

Początek

17:32:54

Koniec

17:33:03

Francisco José Millán Mon

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:11

Początek

17:33:03

Koniec

17:34:14

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:12

Początek

17:34:13

Koniec

17:34:25

Udo Bullmann

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:07

Początek

17:34:24

Koniec

17:35:31

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:08

Początek

17:35:25

Koniec

17:35:33

Sunčana Glavak

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:21

Początek

17:35:32

Koniec

17:36:53

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:13

Początek

17:36:52

Koniec

17:37:05

Evin Incir

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:16

Początek

17:37:04

Koniec

17:38:20

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:09

Początek

17:38:19

Koniec

17:38:28

Javi López

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:17

Początek

17:38:27

Koniec

17:39:44

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:12

Początek

17:39:43

Koniec

17:39:55

Jutta Urpilainen

Funkcja : VPC/HR

Czas trwania

00:03:27

Początek

17:39:54

Koniec

17:43:21

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:10

Początek

17:43:20

Koniec

17:43:30

17:43 - 18:41 Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na lata 2021-2027 – „Globalny wymiar Europy”

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:21

Początek

17:43:38

Koniec

17:43:59

Michael Gahler

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:06:13

Początek

17:43:58

Koniec

17:50:11

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:14

Początek

17:50:11

Koniec

17:50:25

Charles Goerens

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:32

Początek

17:50:24

Koniec

17:54:56

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:22

Początek

17:54:55

Koniec

17:55:17

Rasa Juknevičienė

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:35

Początek

17:55:15

Koniec

17:59:50

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:17

Początek

17:59:49

Koniec

18:00:06

Jutta Urpilainen

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:06:17

Początek

18:00:04

Koniec

18:06:21

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:15

Początek

18:06:20

Koniec

18:06:35

György Hölvényi

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:20

Początek

18:06:34

Koniec

18:07:54

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:13

Początek

18:07:54

Koniec

18:08:07

Pedro Marques

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:01:11

Początek

18:08:06

Koniec

18:09:17

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:10

Początek

18:09:17

Koniec

18:09:27

Ilhan Kyuchyuk

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:01:19

Początek

18:09:27

Koniec

18:10:46

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:10

Początek

18:10:45

Koniec

18:10:55

Ernest Urtasun

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:01:37

Początek

18:10:54

Koniec

18:12:31

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:09

Początek

18:12:30

Koniec

18:12:39

Maximilian Krah

Funkcja : au nom du groupe ID

Czas trwania

00:01:32

Początek

18:12:38

Koniec

18:14:10

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:12

Początek

18:14:09

Koniec

18:14:21

Beata Kempa

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:23

Początek

18:14:20

Koniec

18:15:43

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:11

Początek

18:30:29

Koniec

18:30:40

Tonino Picula

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:11

Początek

18:30:38

Koniec

18:31:49

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:12

Początek

18:31:48

Koniec

18:32:00

Bernhard Zimniok

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:26

Początek

18:31:57

Koniec

18:33:23

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:10

Początek

18:33:21

Koniec

18:33:31

Marc Tarabella

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:10

Początek

18:33:30

Koniec

18:34:40

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:10

Początek

18:34:37

Koniec

18:34:47

Maria Arena

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:03:50

Początek

18:34:46

Koniec

18:38:36

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:12

Początek

18:38:35

Koniec

18:38:47

Jutta Urpilainen

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:02:23

Początek

18:38:44

Koniec

18:41:07

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:06

Początek

18:41:06

Koniec

18:41:12

18:41 - 19:06 Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) na lata 2021-2027 (debata)

Dita Charanzová

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:18

Początek

18:41:20

Koniec

18:41:38

David Casa

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:06:21

Początek

18:41:38

Koniec

18:47:59