Przewodnik po zgromadzeniu plenarnym

Czym jest przewodnik po zgromadzeniu plenarnym?

W tym przewodniku znajdują się odpowiedzi na pytania o charakterze praktycznym i organizacyjnym dotyczące wewnętrznego funkcjonowania zgromadzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego, a mianowicie informacje o:

  • roli i zadaniach każdego z organów lub osób odgrywających jakąś rolę w funkcjonowaniu zgromadzenia plenarnego
  • datach, terminach i harmonogramach prac zgromadzenia plenarnego
  • zasadach wstępu na salę obrad, na galerię i do innych miejsc, w których odbywają się spotkania
  • organizacji i przebiegu poszczególnych miesięcznych sesji plenarnych (debaty, głosowania, uroczyste posiedzenia)
  • dokumenty związane z pracami zgromadzenia plenarnego.

W stosownych przypadkach pojawiają się odesłania do Regulaminu Parlamentu Europejskiego ze wskazaniem odpowiedniego artykułu Regulaminu.

Do kogo jest skierowany?

Przewodnik ten jest skierowany do wszystkich osób w jakiś sposób związanych z pracami zgromadzenia plenarnego: posłów, asystentów, osób z innych instytucji europejskich, personelu administracyjnego Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego, dziennikarzy oraz do wszystkich obywateli zainteresowanych funkcjonowaniem zgromadzenia plenarnego.

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym