SESJA PLENARNA

12-02-2020

09:00

Strasburg : LOW - LOWHEM

12-02-2020

15:00

Strasburg : LOW - LOWHEM

SESJA PLENARNA

13-02-2020

09:00

Strasburg : LOW - LOWHEM

13-02-2020

15:00

Strasburg : LOW - LOWHEM

SESJA PLENARNA

09-03-2020

17:00

Strasburg : LOW - LOWHEM

SESJA PLENARNA

10-03-2020

09:00

Strasburg : LOW - LOWHEM

10-03-2020

15:00

Strasburg : LOW - LOWHEM

SESJA PLENARNA

11-03-2020

09:00

Strasburg : LOW - LOWHEM

11-03-2020

15:00

Strasburg : LOW - LOWHEM

SESJA PLENARNA

12-03-2020

09:00

Strasburg : LOW - LOWHEM

12-03-2020

15:00

Strasburg : LOW - LOWHEM

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Roczny kalendarz prac

Wszystkie kalendarze

Roczny kalendarz prac

Co roku Parlament na podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących przyjmuje roczny kalendarz prac Parlamentu Europejskiego.
Dzieli się on na sesje i posiedzenia. Kalendarz ten przewiduje:

  • 12 czterodniowych sesji miesięcznych w Strasburgu oraz dodatkowe dwudniowe posiedzenia plenarne w Brukseli,
  • 1 tydzień w miesiącu na posiedzenia grup politycznych,
  • 1 tydzień w miesiącu na posiedzenia grup politycznych,
  • 4 tygodnie rocznie poświęcone wyłącznie na pracę posła do PE w jego okręgu wyborczym i umożliwiające mu obecność na jego terenie.