Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Applicability of the preamble to Regulation (EC) No 1083/2006 and of the relevant provisions of the Charter

Priority question for written answer P-000320/2022
to the Commission
Rule 138
Kinga Gál (NI)

25-01-2022 P-000320/2022

  Setting maximum prices for foodstuffs in Hungary

Priority question for written answer P-000317/2022
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber (PPE)

25-01-2022 P-000317/2022

  Time for the truth on the presence of graphene in the COVID-19 vaccines

Priority question for written answer P-000303/2022
to the Commission
Rule 138
Sergio Berlato (ECR)

24-01-2022 P-000303/2022

Przestrzeganie przez Łotwę, Litwę i Polskę dorobku prawnego UE w dziedzinie azylu

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-000297/2022
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Tineke Strik (Verts/ALE), Janina Ochojska (PPE)

24-01-2022 P-000297/2022

Akt o rynkach cyfrowych i jego wpływ na MŚP

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-000289/2022
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Adam Bielan (ECR)

24-01-2022 P-000289/2022

  WIFI4EU – second phase

Priority question for written answer P-000268/2022
to the Commission
Rule 138
Carlos Zorrinho (S&D)

21-01-2022 P-000268/2022

  Alignment of EU-wide acceptance period of vaccination certificates

Priority question for written answer P-000256/2022
to the Commission
Rule 138
Herbert Dorfmann (PPE)

19-01-2022 P-000256/2022

  Use of the EU Digital COVID Certificate

Priority question for written answer P-000255/2022
to the Commission
Rule 138
Antonio Maria Rinaldi (ID), Alessandra Basso (ID), Marco Campomenosi (ID), Simona Baldassarre (ID), Massimo Casanova (ID), Mara Bizzotto (ID), Elena Lizzi (ID), Angelo Ciocca (ID), Isabella Tovaglieri (ID)

19-01-2022 P-000255/2022

  Collection of plant protection product data

Priority question for written answer P-000253/2022
to the Commission
Rule 138
Sarah Wiener (Verts/ALE)

19-01-2022 P-000253/2022

  Murder of the young environmental activist Breiner David Cucamañe López

Priority question for written answer P-000247/2022
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Massimiliano Smeriglio (S&D)

19-01-2022 P-000247/2022

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 136)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 137)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 138)

Oświadczenie o ochronie prywatności