Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Commission lifeline needed for waterlogged European shipbuilding sector!

Priority question for written answer P-005768/2020
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

23-10-2020 P-005768/2020

Europejski Zielony Ład

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-005732/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Grzegorz Tobiszowski (ECR)

21-10-2020 P-005732/2020

  Supply of German submarines to Turkey

Priority question for written answer P-005722/2020
to the Council
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

21-10-2020 P-005722/2020

  Seizure of Mazara del Vallo fishing vessels in Libya

Priority question for written answer P-005717/2020
to the Commission
Rule 138
Dino Giarrusso (NI), Pietro Bartolo (S&D)

21-10-2020 P-005717/2020

  Banned pesticides in citrus fruit from South Africa

Priority question for written answer P-005695/2020
to the Commission
Rule 138
Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Clara Aguilera (S&D)

20-10-2020 P-005695/2020

  Concrete measures to tackle unacceptable abuses on the internet

Priority question for written answer P-005692/2020
to the Commission
Rule 138
Geoffroy Didier (PPE)

20-10-2020 P-005692/2020

  SELECTION OF PARTNERS TO CARRY OUT EUROPE DIRECT ACTIVITIES (2021-2025) IN ITALY | Call ID: ED-ITALY-20 – request to reopen the call

Priority question for written answer P-005690/2020
to the Commission
Rule 138
Andrea Caroppo (NI)

20-10-2020 P-005690/2020

Przejrzystość umów zakupu z wyprzedzeniem szczepionek przeciwko COVID-19

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000067/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Nils Torvalds
w imieniu grupy Renew
Tilly Metz
w imieniu grupy Verts/ALE
Kateřina Konečná, Marc Botenga
w imieniu grupy GUE/NGL

20-10-2020 O-000067/2020

  Follow-up to the letter from the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs regarding Greece’s NGO registration law (JMD 10616/2020)

Priority question for written answer P-005656/2020
to the Commission
Rule 138
Tineke Strik (Verts/ALE)

16-10-2020 P-005656/2020

  New genetic engineering technology: tests and testing procedures

Priority question for written answer P-005642/2020
to the Commission
Rule 138
Martin Häusling (Verts/ALE)

15-10-2020 P-005642/2020

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 136)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 137)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 138)