Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Europejski Zielony Ład

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-005732/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Grzegorz Tobiszowski (ECR)

21-10-2020 P-005732/2020

  Supply of German submarines to Turkey

Priority question for written answer P-005722/2020
to the Council
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

21-10-2020 P-005722/2020

  Seizure of Mazara del Vallo fishing vessels in Libya

Priority question for written answer P-005717/2020
to the Commission
Rule 138
Dino Giarrusso (NI), Pietro Bartolo (S&D)

21-10-2020 P-005717/2020

  Concrete measures to tackle unacceptable abuses on the internet

Priority question for written answer P-005692/2020
to the Commission
Rule 138
Geoffroy Didier (PPE)

20-10-2020 P-005692/2020

  SELECTION OF PARTNERS TO CARRY OUT EUROPE DIRECT ACTIVITIES (2021-2025) IN ITALY | Call ID: ED-ITALY-20 – request to reopen the call

Priority question for written answer P-005690/2020
to the Commission
Rule 138
Andrea Caroppo (NI)

20-10-2020 P-005690/2020

Przejrzystość umów zakupu z wyprzedzeniem szczepionek przeciwko COVID-19

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000067/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Nils Torvalds
w imieniu grupy Renew
Tilly Metz
w imieniu grupy Verts/ALE
Kateřina Konečná, Marc Botenga
w imieniu grupy GUE/NGL

20-10-2020 O-000067/2020

  Follow-up to the letter from the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs regarding Greece’s NGO registration law (JMD 10616/2020)

Priority question for written answer P-005656/2020
to the Commission
Rule 138
Tineke Strik (Verts/ALE)

16-10-2020 P-005656/2020

  New genetic engineering technology: tests and testing procedures

Priority question for written answer P-005642/2020
to the Commission
Rule 138
Martin Häusling (Verts/ALE)

15-10-2020 P-005642/2020

Rzekome naruszenie zasad praworządności we Francji i Hiszpanii

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-005639/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Beata Mazurek (ECR)

15-10-2020 P-005639/2020

  Detention of 18 Sicilian fishermen by Haftar’s militia in Libya

Priority question for written answer P-005620/2020
to the Commission
Rule 138
Francesca Donato (ID), Marco Zanni (ID), Marco Campomenosi (ID), Alessandro Panza (ID), Paolo Borchia (ID), Annalisa Tardino (ID), Antonio Maria Rinaldi (ID), Stefania Zambelli (ID), Vincenzo Sofo (ID), Angelo Ciocca (ID), Gianantonio Da Re (ID)

14-10-2020 P-005620/2020

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 136)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 137)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 138)