Kontakt

Tura pytań do Komisji

Tura pytań do Komisji może odbyć się podczas każdej sesji miesięcznej i trwa maksymalnie dziewięćdziesiąt minut oraz dotyczy jednego lub większej liczby konkretnych tematów przekrojowych, co do których decyzję podejmuje Konferencja Przewodniczących na miesiąc przed sesją miesięczną.

Jej forma przedstawia się następująco:

  • Każda tura pytań poświęcona jest konkretnemu tematowi przekrojowemu i przeprowadza się ją wyłącznie w oparciu o procedurę uwag z sali, przy czym pytania posłów pojawiają się na przemian z odpowiedziami komisarzy (posłowie mają jedną minutę na zadanie pytania, a komisarz ma dwie minuty na odpowiedź).
  • Na turę pytań zaprasza się komisarzy odpowiedzialnych za dziedziny związane z wybranym tematem. Liczba komisarzy jest ograniczona do dwóch na sesję (maksymalnie trzech w zależności od wybranego tematu).

Tura pytań z udziałem Rady, przewodniczącego Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel oraz przewodniczącego Eurogrupy

  • Zgodnie z wytycznymi określonymi przez Konferencję Przewodniczących poszczególne tury pytań mogą być prowadzone z udziałem Rady, przewodniczącego Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz przewodniczącego Eurogrupy.