Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Water as an ingredient under the ‘primary ingredient regulation’

Priority question for written answer P-006527/2020
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber (PPE)

01-12-2020 P-006527/2020

  Timeline for appointing a new SME envoy

Priority question for written answer P-006516/2020
to the Commission
Rule 138
Jens Gieseke (PPE), Henna Virkkunen (PPE)

01-12-2020 P-006516/2020

  5G technology network and energy consumption – has the Commission prepared a comprehensive cost-benefit analysis before the new technology is introduced?

Priority question for written answer P-006513/2020
to the Commission
Rule 138
Ivan Vilibor Sinčić (NI)

30-11-2020 P-006513/2020

  Follow-up to Written Question E-004222/2020 on privacy and data protection implications of the Google-Fitbit merger

Priority question for written answer P-006509/2020
to the Commission
Rule 138
Sophia in 't Veld (Renew)

30-11-2020 P-006509/2020

  Animal welfare and minimum standards for turkeys

Priority question for written answer P-006505/2020
to the Commission
Rule 138
Sarah Wiener (Verts/ALE)

30-11-2020 P-006505/2020

  Customs controls in Europe after Brexit

Priority question for written answer P-006490/2020
to the Commission
Rule 138
Svenja Hahn (Renew)

27-11-2020 P-006490/2020

  Potential closure of private universities in Spain

Priority question for written answer P-006489/2020
to the Commission
Rule 138
José Ramón Bauzá Díaz (Renew)

27-11-2020 P-006489/2020

  Termination of the Commission’s catering tender on the grounds of ‘force majeure’

Priority question for written answer P-006482/2020
to the Commission
Rule 138
Isabel García Muñoz (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D)

27-11-2020 P-006482/2020

  EUR 120 million in State aid for AEGEAN and the Greek State does not become a majority shareholder

Priority question for written answer P-006474/2020
to the Commission
Rule 138
Ioannis Lagos (NI)

26-11-2020 P-006474/2020

  Authorisation for Russian vaccine in Hungary

Priority question for written answer P-006469/2020
to the Commission
Rule 138
Sándor Rónai (S&D)

26-11-2020 P-006469/2020

Kontakt

Pytania pisemne

  • Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja parlamentarna może kierować pytania wymagające odpowiedzi na piśmie do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
  • Odpowiedzi na pytania niepriorytetowe muszą być udzielane w terminie sześciu tygodni od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji.
  • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania priorytetowe wynosi trzy tygodnie od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji. Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja może złożyć jedno pytanie priorytetowe w miesiącu.