Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Safeguarding by Facebook of the privacy of European users of WhatsApp

Priority question for written answer P-000434/2021
to the Commission
Rule 138
Stéphane Séjourné (Renew)

25-01-2021 P-000434/2021

  Reliability of antigen testing

Priority question for written answer P-000399/2021
to the Commission
Rule 138
Esther de Lange (PPE)

22-01-2021 P-000399/2021

  Abuse of dominant position on social media with regard to the Parler app

Priority question for written answer P-000397/2021
to the Commission
Rule 138
Virginie Joron (ID)

22-01-2021 P-000397/2021

  Urgent measures to ensure the supply of syringes suitable for administering the sixth dose of the Pfizer vial

Priority question for written answer P-000394/2021
to the Commission
Rule 138
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)

22-01-2021 P-000394/2021

  Screening for malnutrition in cancer patients in Europe’s Beating Cancer Plan

Priority question for written answer P-000389/2021
to the Commission
Rule 138
Antonio López-Istúriz White (PPE)

22-01-2021 P-000389/2021

  Germany acting outside the EU’s vaccine strategy

Priority question for written answer P-000388/2021
to the Commission
Rule 138
Luke Ming Flanagan (The Left)

22-01-2021 P-000388/2021

  Available data on beneficiaries of European Structural and Investment Funds for Bulgaria for the 2014-2020 programming period and contractors for related projects

Priority question for written answer P-000386/2021
to the Commission
Rule 138
Tsvetelina Penkova (S&D)

22-01-2021 P-000386/2021

  Rising costs of international sea freight from China to the EU

Priority question for written answer P-000383/2021
to the Commission
Rule 138
Massimiliano Salini (PPE)

22-01-2021 P-000383/2021

  Follow-up to Written Question P-005409/2020 on the proposed new EU–Africa Strategy

Priority question for written answer P-000375/2021
to the Commission
Rule 138
Bernhard Zimniok (ID)

21-01-2021 P-000375/2021

  Effective implementation of Directive 93/13/EEC in Cyprus

Priority question for written answer P-000374/2021
to the Commission
Rule 138
Giorgos Georgiou (The Left)

21-01-2021 P-000374/2021

Kontakt

Pytania pisemne

  • Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja parlamentarna może kierować pytania wymagające odpowiedzi na piśmie do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
  • Odpowiedzi na pytania niepriorytetowe muszą być udzielane w terminie sześciu tygodni od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji.
  • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania priorytetowe wynosi trzy tygodnie od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji. Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja może złożyć jedno pytanie priorytetowe w miesiącu.