Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Compensation for manufacturers of COVID-19 vaccines

Priority question for written answer P-000192/2021
to the Commission
Rule 138
Jean-Paul Garraud (ID)

14-01-2021 P-000192/2021

Zakup szczepionek na COVID-19

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-000179/2021
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Krzysztof Hetman (PPE)

13-01-2021 P-000179/2021

  A new strategy for European SMEs

Priority question for written answer P-000147/2021
to the Commission
Rule 138
Josianne Cutajar (S&D)

13-01-2021 P-000147/2021

Sytuacja humanitarna w obozie Lipa

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-000144/2021
do wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Art. 138 Regulaminu
Janina Ochojska (PPE)

12-01-2021 P-000144/2021

  Protection of designation of origin of Macedonian products

Priority question for written answer P-000143/2021
to the Commission
Rule 138
Maria Spyraki (PPE)

12-01-2021 P-000143/2021

  Transparency and management of the EU vaccination campaign

Priority question for written answer P-000142/2021
to the Commission
Rule 138
Jean-Lin Lacapelle (ID)

12-01-2021 P-000142/2021

  Has the Commission received an enquiry from the Danish Government in connection with the preparation of a vaccine strategy and the purchase of vaccines?

Priority question for written answer P-000134/2021
to the Commission
Rule 138
Morten Løkkegaard (Renew)

12-01-2021 P-000134/2021

  Outermost regions – health – vaccination and transport

Priority question for written answer P-000129/2021
to the Commission
Rule 138
Sara Cerdas (S&D)

12-01-2021 P-000129/2021

  Censorship and restriction of freedom of speech

Priority question for written answer P-000128/2021
to the Commission
Rule 138
Angel Dzhambazki (ECR)

12-01-2021 P-000128/2021

  Change to conditions of use for WhatsApp

Priority question for written answer P-000127/2021
to the Commission
Rule 138
Engin Eroglu (Renew)

12-01-2021 P-000127/2021

Kontakt

Pytania pisemne

  • Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja parlamentarna może kierować pytania wymagające odpowiedzi na piśmie do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
  • Odpowiedzi na pytania niepriorytetowe muszą być udzielane w terminie sześciu tygodni od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji.
  • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania priorytetowe wynosi trzy tygodnie od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji. Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja może złożyć jedno pytanie priorytetowe w miesiącu.