NA ŻYWO

od 19 do 23 października 2020 // Bruksela

Poniedziałek, 19 października 2020 r. - Piątek, 23 października 2020 r.

Bruksela

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

SPRAWOZDANIE w sprawie równouprawnienia płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE

03-08-2020 A9-0145/2020 2019/2167(INI)
FEMM

Ernest URTASUN

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią

28-09-2020 A9-0166/2020 2019/2201(INI)
AFET

Dragoş TUDORACHE

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych i związanych z nim kwestii z zakresu praw podstawowych

01-10-2020 A9-0172/2020 2020/2022(INI)
LIBE

Kris PEETERS

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

SPRAWOZDANIE Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji

02-10-2020 A9-0176/2020 2020/2015(INI)
JURI

Stéphane SÉJOURNÉ

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

Wyszukiwanie

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista poprawek do sprawozdań

Sprawozdania

Sprawozdania przyjmowane są przez komisje parlamentarne na wniosek sprawozdawcy mianowanego przez właściwą komisję.
Zawarte w nich projekty rezolucji rozpatrywane są przez zgromadzenie plenarne i, jeżeli zostaną przyjęte, zamieszcza się je wśród przyjętych tekstów.