SPRAWOZDANIE w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania prezesa Europejskiego Banku Centralnego

09-09-2019 A9-0008/2019 2019/0810(NLE)
ECON

Roberto GUALTIERI

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista poprawek do sprawozdań

Sprawozdania

Sprawozdania przyjmowane są przez komisje parlamentarne na wniosek sprawozdawcy mianowanego przez właściwą komisję.
Zawarte w nich projekty rezolucji rozpatrywane są przez zgromadzenie plenarne i, jeżeli zostaną przyjęte, zamieszcza się je wśród przyjętych tekstów.