NA ŻYWO

od 18 do 21 stycznia 2021 // Bruksela

Poniedziałek, 18 stycznia 2021 r. - Czwartek, 21 stycznia 2021 r.

Bruksela

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Wsparcia Technicznego

02-10-2020 A9-0173/2020 2020/0103(COD)
ECON BUDG

Othmar KARAS , Dragoș PÎSLARU , Alexandra GEESE

Lista głosowań :  FINAL VERSION [***I]

SPRAWOZDANIE w sprawie zapewnienia długotrwałych efektów politycznych Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

04-11-2020 A9-0210/2020 2019/2194(INI)
CULT

Dace MELBĀRDE

Lista głosowań :  FINAL VERSION/2 [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie perspektywy płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym

20-11-2020 A9-0229/2020 2020/2121(INI)
FEMM

Frances FITZGERALD

Lista głosowań :  FINAL VERSION/2 [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie zniwelowania przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami: kobiety w sektorze cyfrowym

24-11-2020 A9-0232/2020 2019/2168(INI)
FEMM

Maria da Graça CARVALHO

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie europejskiej strategii na rzecz równouprawnienia płci

25-11-2020 A9-0234/2020 2019/2169(INI)
FEMM

Maria NOICHL

Lista głosowań :  FINAL VERSION/2 [init.]

Wyszukiwanie

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista poprawek do sprawozdań

Sprawozdania

Sprawozdania przyjmowane są przez komisje parlamentarne na wniosek sprawozdawcy mianowanego przez właściwą komisję.
Zawarte w nich projekty rezolucji rozpatrywane są przez zgromadzenie plenarne i, jeżeli zostaną przyjęte, zamieszcza się je wśród przyjętych tekstów.