Poniedziałek, 18 stycznia 2021 r. - Czwartek, 21 stycznia 2021 r.

Bruksela

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

CROATIA

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie łagodzenia skutków trzęsień ziemi w Chorwacji

18-01-2021 B9-0057/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie łagodzenia skutków trzęsień ziemi w Chorwacji

18-01-2021 B9-0058/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie łagodzenia skutków trzęsień ziemi w Chorwacji

18-01-2021 B9-0059/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie łagodzenia skutków trzęsień ziemi w Chorwacji

18-01-2021 B9-0061/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie łagodzenia skutków trzęsień ziemi w Chorwacji

18-01-2021 B9-0063/2021

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie łagodzenia skutków trzęsień ziemi w Chorwacji

19-01-2021 RC-B9-0057/2021

HONG_KONG

  MOTION FOR A RESOLUTION The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0066/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on the crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0067/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on the crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0068/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on the crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0069/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on the crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0070/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on the crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0071/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on the crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0087/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

RUSSIA

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie aresztowania Aleksieja Nawalnego

19-01-2021 B9-0090/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie aresztowania Aleksieja Nawalnego

19-01-2021 B9-0091/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie arbitralnego zatrzymania i aresztowania Aleksieja Nawalnego

19-01-2021 B9-0092/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie aresztowania Aleksieja Nawalnego w Moskwie

19-01-2021 B9-0093/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie aresztowania Aleksieja Nawalnego

19-01-2021 B9-0094/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie aresztowania Aleksieja Nawalnego

19-01-2021 B9-0095/2021

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie aresztowania Aleksieja Nawalnego

20-01-2021 RC-B9-0090/2021

TAX

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zmian w unijnym wykazie rajów podatkowych

13-01-2021 B9-0052/2021

TURKEY

  MOTION FOR A RESOLUTION on Human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0072/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION Human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0073/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0074/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION Human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0080/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0083/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on Human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0084/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on Human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0086/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

VENEZUELA

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie najnowszych wydarzeń w Zgromadzeniu Narodowym Wenezueli

18-01-2021 B9-0056/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie najnowszych wydarzeń w Zgromadzeniu Narodowym Wenezueli

18-01-2021 B9-0060/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie najnowszych wydarzeń w Zgromadzeniu Narodowym Wenezueli

18-01-2021 B9-0062/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie najnowszych wydarzeń w Zgromadzeniu Narodowym Wenezueli

18-01-2021 B9-0064/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie najnowszych wydarzeń w Zgromadzeniu Narodowym Wenezueli

18-01-2021 B9-0065/2021

VIETNAM

  MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Viet Nam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0075/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0076/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0077/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0078/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on: Human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0079/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0081/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on Human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0082/2021

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wyszukiwanie

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista projektów rezolucji i poprawek

Projekty rezolucji poddawane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym

W porządku obrad sesji miesięcznej podaje się informację, czy po oświadczeniach Rady, Komisji lub Rady Europejskiej (art. 132 Regulaminu oraz pytaniach ustnych do Rady i Komisji (art. 136 Regulaminu nastąpi głosowanie nad projektem rezolucji. Rezolucja może również stanowić podsumowanie debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu. Teksty takie składają przeważnie komisje, grupy polityczne lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg.