NA ŻYWO

od 23 do 26 listopada 2020 // Bruksela

Poniedziałek, 23 listopada 2020 r. - Czwartek, 26 listopada 2020 r.

Bruksela

Poniedziałek, 23 listopada 2020 r.

Sprawozdania

Requests for urgent procedure

Requests for urgent procedure

Lista głosowań : 

 

Single votes

Single votes

Lista głosowań : 

 

Appointment of a Member of the Executive Board of ECB

A9-0218/2020

TINAGLI

Sprawy Gospodarcze i Monetarne

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [appoint.]

Mobilisation of EUSF

A9-0221/2020

CHASTEL

Budżet

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [budget]

Amending budget 9/2020

A9-0223/2020

HOHLMEIER

Budżet

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [budget]

Projekty rezolucji

Appointment of Julia Laffranque

Committee on Legal Affairs

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [Rule 128]

Schengen system

B9-0362/2020

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION

Homelessness rates

B9-0363/2020

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION

Wtorek, 24 listopada 2020 r.

Sprawozdania

Media Freedom

A9-0205/2020

ADAMOWICZ

Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [init.]

Product safety

A9-0207/2020

WALSMANN

Committee on Internal Market and Consumer Protection

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [init.]

Recovery COVID-19

A9-0208/2020

FERBER

Sprawy Gospodarcze i Monetarne

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [***I]

Single market

A9-0209/2020

CORMAND

Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [init.]

European elections

A9-0211/2020

DURAND

Sprawy Konstytucyjne

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [init.]

Efficiency of aid

A9-0212/2020

TOBÉ

Rozwój

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [init.]

Quotas

A9-0216/2020

HANSEN

Handel Międzynarodowy

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [***I]

Judicial and extrajudicial documents

A9-0222/2020

ROBERTI

Committee on Legal Affairs

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [***II]

Consumer Protection

A9-0224/2020

DIDIER

Prawo

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [***II]

Taking of evidence

A9-0225/2020

RADEV

Prawo

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [***II]

Projekty rezolucji

Lead in gunshot

B9-0365/2020 , B9-0364/2020

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION

Środa, 25 listopada 2020 r.

Sprawozdania

Final votes - First voting session

Final votes - First voting session

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION

Final votes - Second voting session

Final votes - Second voting session

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION

Industrial Strategy

A9-0197/2020

CALENDA

Przemysł, Badania Naukowe i Energia

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [init.]

Foreign policy

A9-0204/2020

VAUTMANS

Sprawy Zagraniczne

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [init.]

Fundamental rights in the EU

A9-0226/2020

DALY

Committe on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION/3 [init.]

Projekty rezolucji

Varosha

B9-0359/2020 , B9-0360/2020 , B9-0357/2020 , B9-0358/2020 , RC-B9-0355/2020 , B9-0355/2020 , B9-0361/2020 , B9-0356/2020

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION

Carbendazim

B9-0366/2020

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION

Active substances

B9-0367/2020

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION

Czwartek, 26 listopada 2020 r.

Sprawozdania

Final votes - Second voting session

Final votes - Second voting session

Lista głosowań : 

 

Final vote - First voting session

Final vote - First voting session

Lista głosowań : 

 

Custom duties

A9-0217/2020

LANGE

Handel Międzynarodowy

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [***I]

Projekty rezolucji

EU Trade Policy Review

B9-0370/2020

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION

Abortion rights in Poland

B9-0373/2020 , B9-0372/2020

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION

Algeria

B9-0381/2020 , B9-0377/2020 , B9-0375/2020 , RC-B9-0375/2020 , B9-0378/2020 , B9-0379/2020 , B9-0376/2020 , B9-0380/2020

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION

Ethiopia

B9-0387/2020 , B9-0383/2020 , B9-0386/2020 , B9-0382/2020 , B9-0385/2020 , RC-B9-0383/2020 , B9-0384/2020 , B9-0388/2020

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION

Belarus

B9-0389/2020 , B9-0390/2020 , RC-B9-0389/2020 , B9-0393/2020 , B9-0391/2020 , B9-0392/2020

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION

Export dual-use items

C9-0345/2020

LANGE

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [***I]

COVID-19

C9-0352/2020

Lista głosowań : 

 FINAL VERSION [*]

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym