Lista propunerilor de rezoluții și a amendamentelor