Multimedia pentru o dezbatere

Miercuri, 27 aprilie 2016

15:05 - 15:06

Martin Schulz

Rol :

Durata

00:00:52

Început

15:05:25

Sfârșit

15:06:17

15:05 - 15:06 Reluarea sesiunii

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:00:35

Început

15:05:40

Sfârșit

15:06:15

15:06 - 15:11 Declarația Președinției

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:05:14

Început

15:06:05

Sfârșit

15:11:19

15:10 - 15:18 Urări de bun venit

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:01:38

Început

15:10:55

Sfârșit

15:12:33

Manfred Weber

Rol : PPE

Durata

00:02:05

Început

15:12:08

Sfârșit

15:14:13

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:02:44

Început

15:13:42

Sfârșit

15:16:26

Gabriele Zimmer

Rol : GUE/NGL

Durata

00:00:53

Început

15:15:59

Sfârșit

15:16:52

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:02:01

Început

15:16:38

Sfârșit

15:18:39

15:17 - 15:18 Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal

15:18 - 15:18 Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal

15:18 - 15:18 Cerere de ridicare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal

15:18 - 15:19 Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal

15:19 - 15:19 Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:00:17

Început

15:19:07

Sfârșit

15:19:24

15:19 - 15:20 Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal

15:19 - 15:41 Ordinea lucrărilor

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:00:14

Început

15:19:58

Sfârșit

15:20:12

Gianni Pittella

Rol : S&D

Durata

00:01:42

Început

15:20:05

Sfârșit

15:21:47

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:00:22

Început

15:21:17

Sfârșit

15:21:39

David Borrelli

Rol : EFDD

Durata

00:00:38

Început

15:21:30

Sfârșit

15:22:08

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:00:20

Început

15:21:54

Sfârșit

15:22:14

Daniel Caspary

Rol : PPE

Durata

00:01:47

Început

15:22:04

Sfârșit

15:23:51

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:00:19

Început

15:23:25

Sfârșit

15:23:44

Philippe Lamberts

Rol : Verts/ALE

Durata

00:00:59

Început

15:23:35

Sfârșit

15:24:34

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:00:17

Început

15:24:19

Sfârșit

15:24:36

Gianni Pittella

Rol : S&D

Durata

00:00:52

Început

15:24:29

Sfârșit

15:25:21

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:00:12

Început

15:25:02

Sfârșit

15:25:14

David Borrelli

Rol : EFDD

Durata

00:00:21

Început

15:25:07

Sfârșit

15:25:28

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:00:13

Început

15:25:19

Sfârșit

15:25:32

Manfred Weber

Rol : PPE

Durata

00:00:42

Început

15:25:22

Sfârșit

15:26:04

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:00:31

Început

15:25:51

Sfârșit

15:26:22

Gianni Pittella

Rol : S&D

Durata

00:00:22

Început

15:26:12

Sfârșit

15:26:34

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:01:31

Început

15:26:24

Sfârșit

15:27:55

Gianni Pittella

Rol : S&D

Durata

00:00:20

Început

15:27:29

Sfârșit

15:27:49

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:00:57

Început

15:27:43

Sfârșit

15:28:40

Gianni Pittella

Rol : S&D

Durata

00:00:23

Început

15:28:19

Sfârșit

15:28:42

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:02:21

Început

15:28:33

Sfârșit

15:30:54

Enrique Guerrero Salom

Rol : S&D

Durata

00:01:45

Început

15:30:28

Sfârșit

15:32:13

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:00:22

Început

15:31:47

Sfârșit

15:32:09

Malin Björk

Rol : GUE/NGL

Durata

00:00:58

Început

15:32:00

Sfârșit

15:32:58

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:00:23

Început

15:32:43

Sfârșit

15:33:06

Ryszard Antoni Legutko

Rol : ECR

Durata

00:01:31

Început

15:32:56

Sfârșit

15:34:27

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:00:48

Început

15:34:00

Sfârșit

15:34:48

Sophia in 't Veld

Rol : ALDE

Durata

00:00:31

Început

15:34:40

Sfârșit

15:35:11

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:00:12

Început

15:35:04

Sfârșit

15:35:16

Esteban González Pons

Rol : PPE

Durata

00:01:31

Început

15:35:09

Sfârșit

15:36:40

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:00:18

Început

15:36:13

Sfârșit

15:36:31

Enrique Guerrero Salom

Rol : S&D

Durata

00:01:11

Început

15:36:23

Sfârșit

15:37:34

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:01:47

Început

15:37:16

Sfârșit

15:39:03

Fabio Massimo Castaldo

Rol : EFDD

Durata

00:01:51

Început

15:38:37

Sfârșit

15:40:28

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:01:14

Început

15:39:59

Sfârșit

15:41:13

15:41 - 17:17 Banca Europeană de Investiții - Raportul anual pentru 2014 (dezbatere)

Martin Schulz

Rol : President

Durata

00:00:17

Început

15:40:57

Sfârșit

15:41:14

Georgi Pirinski

Rol : Raportor

Durata

00:04:17

Început

15:41:21

Sfârșit

15:45:38

Antonio Tajani

Rol : președinte

Durata

00:00:23

Început

15:45:25

Sfârșit

15:45:48

Werner Hoyer

Rol : EIB

Durata

00:07:27

Început

15:45:42

Sfârșit

15:53:09

Antonio Tajani

Rol : președinte

Durata

00:00:18

Început

15:53:03

Sfârșit

15:53:21

Pierre Moscovici

Rol : comisar

Durata

00:08:00

Început

15:53:12

Sfârșit

16:01:12

Antonio Tajani

Rol : președinte

Durata

00:00:15

Început

16:00:46

Sfârșit

16:01:01

Daniele Viotti

Rol : BUDG

Durata

00:01:59

Început

16:00:53

Sfârșit

16:02:52

Antonio Tajani

Rol : președinte

Durata

00:00:17

Început

16:02:25

Sfârșit

16:02:42

Dimitrios Papadimoulis

Rol : ECON

Durata

00:02:06

Început

16:02:33

Sfârșit

16:04:39

Antonio Tajani

Rol : președinte

Durata

00:00:20

Început

16:04:12

Sfârșit

16:04:32

Ivan Jakovčić

Rol : REGI

Durata

00:01:34

Început

16:04:22

Sfârșit

16:05:56

Antonio Tajani

Rol : președinte

Durata

00:00:28

Început

16:05:30

Sfârșit

16:05:58

Maria Grapini

Rol : S&D

Durata

00:00:45

Început

16:05:45

Sfârșit

16:06:30

Antonio Tajani

Rol : președinte

Durata

00:00:35

Început

16:06:17

Sfârșit

16:06:52

Ivan Jakovčić

Rol : Răspuns prezentat în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”

Durata

00:00:33

Început

16:06:29

Sfârșit

16:07:02

Antonio Tajani

Rol : președinte

Durata

00:00:15

Început

16:06:53

Sfârșit

16:07:08

Brian Hayes

Rol : în numele grupului

Durata

00:02:19

Început

16:07:05

Sfârșit

16:09:24

Antonio Tajani

Rol : președinte

Durata

00:00:31

Început

16:09:18

Sfârșit

16:09:49

Doru-Claudian Frunzulică

Rol : Întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”

Durata

00:00:25

Început

16:09:43

Sfârșit

16:10:08

Antonio Tajani

Rol : președinte

Durata

00:00:11

Început

16:10:00

Sfârșit

16:10:11

Brian Hayes

Rol : Răspuns prezentat în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”

Durata

00:00:42

Început

16:10:09

Sfârșit

16:10:51

Antonio Tajani

Rol : președinte

Durata

00:00:12

Început

16:10:46

Sfârșit

16:10:58

Liadh Ní Riada

Rol : GUE/NGL

Durata

00:00:48

Început

16:10:49

Sfârșit

16:11:37

Antonio Tajani

Rol : președinte

Durata

00:00:13

Început

16:11:24

Sfârșit

16:11:37

Brian Hayes

Rol : Răspuns prezentat în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”

Durata

00:01:02

Început

16:11:33

Sfârșit

16:12:35

Antonio Tajani

Rol : președinte

Durata

00:00:17

Început

16:12:28

Sfârșit

16:12:45

Bill Etheridge

Rol : Întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”

Durata

00:00:38

Început

16:12:42

Sfârșit

16:13:20

Antonio Tajani

Rol : președinte

Durata

00:00:09

Început

16:13:13

Sfârșit

16:13:22

Brian Hayes

Rol : Răspuns prezentat în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”

Durata

00:00:50

Început

16:13:19

Sfârșit

16:14:09

Antonio Tajani

Rol : președinte

Durata

00:00:22

Început

16:14:04

Sfârșit

16:14:26

Inés Ayala Sender

Rol : S&D

Durata

00:03:19

Început

16:14:17

Sfârșit

16:17:36

Antonio Tajani

Rol : președinte

Durata

00:00:22

Început

16:17:10

Sfârșit

16:17:32

Edouard Ferrand

Rol : ENF

Durata

00:00:32

Început

16:17:23

Sfârșit

16:17:55

Inés Ayala Sender

Rol : S&D

Durata

00:01:27

Început

16:17:45

Sfârșit

16:19:12

Antonio Tajani

Rol : președinte

Durata

00:00:30

Început

16:17:47

Sfârșit

16:18:17

Antonio Tajani

Rol : președinte

Durata

00:00:31

Început

16:18:30

Sfârșit

16:19:01

Ryszard Czarnecki

Rol : în numele grupului

Durata

00:01:14

Început

16:18:56

Sfârșit

16:20:10

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:35

Început

16:20:01

Sfârșit

16:20:36

Maria Grapini

Rol : S&D

Durata

00:00:48

Început

16:20:24

Sfârșit

16:21:12

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:11

Început

16:20:59

Sfârșit

16:21:10

Ryszard Czarnecki

Rol : ECR

Durata

00:00:54

Început

16:21:04

Sfârșit

16:21:58

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:15

Început

16:21:42

Sfârșit

16:21:57

Miguel Viegas

Rol : GUE/NGL

Durata

00:01:32

Început

16:21:49

Sfârșit

16:23:21

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:12

Început

16:22:52

Sfârșit

16:23:04

Bart Staes

Rol : Verts/ALE

Durata

00:01:32

Început

16:22:57

Sfârșit

16:24:29

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:15

Început

16:24:02

Sfârșit

16:24:17

Jane Collins

Rol : în numele grupului

Durata

00:02:18

Început

16:24:13

Sfârșit

16:26:31

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:13

Început

16:26:25

Sfârșit

16:26:38

Barbara Kappel

Rol : ENF

Durata

00:01:57

Început

16:26:29

Sfârșit

16:28:26

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:25

Început

16:27:52

Sfârșit

16:28:17

Zoltán Balczó

Rol : NI

Durata

00:02:03

Început

16:28:06

Sfârșit

16:30:09

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:13

Început

16:29:43

Sfârșit

16:29:56

Petri Sarvamaa

Rol : PPE

Durata

00:01:43

Început

16:29:53

Sfârșit

16:31:36

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:13

Început

16:31:29

Sfârșit

16:31:42

Isabelle Thomas

Rol : S&D

Durata

00:02:59

Început

16:31:34

Sfârșit

16:34:33

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:14

Început

16:34:07

Sfârșit

16:34:21

Sander Loones

Rol : ECR

Durata

00:01:40

Început

16:34:12

Sfârșit

16:35:52

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:12

Început

16:35:24

Sfârșit

16:35:36

Luke Ming Flanagan

Rol : GUE/NGL

Durata

00:01:17

Început

16:35:34

Sfârșit

16:36:51

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:14

Început

16:36:45

Sfârșit

16:36:59

Molly Scott Cato

Rol : Verts/ALE

Durata

00:01:07

Început

16:36:54

Sfârșit

16:38:01

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:14

Început

16:37:55

Sfârșit

16:38:09

Bernard Monot

Rol : ENF

Durata

00:01:13

Început

16:38:00

Sfârșit

16:39:13

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:15

Început

16:38:56

Sfârșit

16:39:11

Ingeborg Gräßle

Rol : PPE

Durata

00:02:13

Început

16:39:03

Sfârșit

16:41:16

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:15

Început

16:40:50

Sfârșit

16:41:05

Bogusław Liberadzki

Rol : S&D

Durata

00:02:34

Început

16:40:55

Sfârșit

16:43:29

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:15

Început

16:43:03

Sfârșit

16:43:18

Notis Marias

Rol : ECR

Durata

00:01:37

Început

16:43:10

Sfârșit

16:44:47

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:13

Început

16:44:21

Sfârșit

16:44:34

Liadh Ní Riada

Rol : GUE/NGL

Durata

00:01:36

Început

16:44:27

Sfârșit

16:46:03

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:17

Început

16:45:37

Sfârșit

16:45:54

Ernest Urtasun

Rol : Verts/ALE

Durata

00:01:35

Început

16:45:46

Sfârșit

16:47:21

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:25

Început

16:46:55

Sfârșit

16:47:20

Inés Ayala Sender

Rol : S&D

Durata

00:00:35

Început

16:47:10

Sfârșit

16:47:45

Ernest Urtasun

Rol : Verts/ALE

Durata

00:00:22

Început

16:47:33

Sfârșit

16:47:55

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:12

Început

16:47:43

Sfârșit

16:47:55

Laurenţiu Rebega

Rol : ENF

Durata

00:01:34

Început

16:47:49

Sfârșit

16:49:23

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:14

Început

16:48:57

Sfârșit

16:49:11

Maria Spyraki

Rol : PPE

Durata

00:02:03

Început

16:49:03

Sfârșit

16:51:06

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:23

Început

16:50:40

Sfârșit

16:51:03

Ivana Maletić

Rol : PPE

Durata

00:01:32

Început

16:50:54

Sfârșit

16:52:26

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:11

Început

16:52:00

Sfârșit

16:52:11

Nicola Caputo

Rol : S&D

Durata

00:01:33

Început

16:52:05

Sfârșit

16:53:38

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:17

Început

16:53:11

Sfârșit

16:53:28

Igor Šoltes

Rol : Verts/ALE

Durata

00:01:40

Început

16:53:20

Sfârșit

16:55:00

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:19

Început

16:54:34

Sfârșit

16:54:53

Rosa D'Amato

Rol : EFDD

Durata

00:01:44

Început

16:54:45

Sfârșit

16:56:29

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:16

Început

16:55:59

Sfârșit

16:56:15

Marco Valli

Rol : EFDD

Durata

00:01:44

Început

16:56:07

Sfârșit

16:57:51

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:20

Început

16:57:25

Sfârșit

16:57:45

Pierre Moscovici

Rol : comisar

Durata

00:07:23

Început

16:57:35

Sfârșit

17:04:58

Adina-Ioana Vălean

Rol : președintă

Durata

00:00:20

Început

17:04:32

Sfârșit

17:04:52

Werner Hoyer

Rol : EIB

Durata

00:07:44

Început

17:04:47

Sfârșit

17:12:31

Mairead McGuinness

Rol : președintă

Durata

00:00:08

Început

17:12:29

Sfârșit

17:12:37

Georgi Pirinski

Rol : Raportor

Durata

00:04:16

Început

17:12:36

Sfârșit

17:16:52

Mairead McGuinness

Rol : președintă

Durata

00:00:19

Început

17:16:42

Sfârșit

17:17:01

17:17 - 19:37 Descărcarea de gestiune 2014 (dezbatere)

Mairead McGuinness

Rol : președintă

Durata

00:00:35

Început

17:17:08

Sfârșit

17:17:43

Martina Dlabajová

Rol : Raportor

Durata

00:04:52

Început

17:17:38

Sfârșit

17:22:30

Mairead McGuinness

Rol : președintă

Durata

00:00:17

Început

17:22:00

Sfârșit

17:22:17

Claudia Schmidt

Rol : Raportor

Durata

00:04:50

Început

17:22:11

Sfârșit

17:27:01

Mairead McGuinness

Rol : președintă

Durata

00:00:24

Început

17:26:29

Sfârșit

17:26:53

Markus Pieper

Rol : Raportor

Durata

00:04:27

Început

17:26:41

Sfârșit

17:31:08

Mairead McGuinness

Rol : președintă

Durata

00:00:13

Început

17:30:41

Sfârșit

17:30:54

Ryszard Czarnecki

Rol : Raportor

Durata

00:03:10

Început

17:30:53

Sfârșit

17:34:03

Mairead McGuinness

Rol : președintă

Durata

00:00:15

Început

17:33:56

Sfârșit

17:34:11

Anders Primdahl Vistisen

Rol : Raportor

Durata

00:04:45

Început

17:34:02

Sfârșit

17:38:47

Mairead McGuinness

Rol : președintă

Durata

00:00:27

Început

17:38:18

Sfârșit

17:38:45

Monica Macovei

Rol : Raportor

Durata

00:06:55

Început

17:38:34

Sfârșit

17:45:29

Mairead McGuinness

Rol : președintă

Durata

00:00:16

Început

17:45:02

Sfârșit

17:45:18

Derek Vaughan

Rol : Raportor

Durata

00:05:20

Început

17:45:11

Sfârșit

17:50:31

Mairead McGuinness

Rol : președintă

Durata

00:00:15

Început

17:50:23

Sfârșit

17:50:38

Marian-Jean Marinescu

Rol : Raportor

Durata

00:06:27

Început

17:50:28

Sfârșit

17:56:55

Mairead McGuinness

Rol : președintă

Durata

00:00:21

Început

17:56:26

Sfârșit

17:56:47

Jeanine Hennis-Plasschaert

Rol : Présidente en exercice du Conseil

Durata

00:07:17

Început

17:56:42

Sfârșit

18:03:59

Mairead McGuinness

Rol : președintă

Durata

00:00:20

Început

18:03:52

Sfârșit

18:04:12

Kristalina Georgieva

Rol : Vice-présidente de la Commission

Durata

00:08:31

Început

18:04:11

Sfârșit

18:12:42

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:23

Început

18:12:35

Sfârșit

18:12:58

Vítor Caldeira

Rol : C.Auditors

Durata

00:04:50

Început

18:12:49

Sfârșit

18:17:39

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:15

Început

18:17:33

Sfârșit

18:17:48

Cristian Dan Preda

Rol : AFET

Durata

00:01:57

Început

18:17:40

Sfârșit

18:19:37

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:15

Început

18:19:08

Sfârșit

18:19:23

Doru-Claudian Frunzulică

Rol : Rap avis DEVE

Durata

00:01:33

Început

18:19:20

Sfârșit

18:20:53

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:11

Început

18:20:45

Sfârșit

18:20:56

David Casa

Rol : EMPL

Durata

00:01:35

Început

18:20:49

Sfârșit

18:22:24

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:15

Început

18:21:55

Sfârșit

18:22:10

Massimiliano Salini

Rol : TRAN

Durata

00:02:05

Început

18:22:00

Sfârșit

18:24:05

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:16

Început

18:23:38

Sfârșit

18:23:54

Ivana Maletić

Rol : REGI

Durata

00:01:49

Început

18:23:44

Sfârșit

18:25:33

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:17

Început

18:25:05

Sfârșit

18:25:22

Paolo De Castro

Rol : AGRI

Durata

00:01:45

Început

18:25:12

Sfârșit

18:26:57

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:14

Început

18:26:31

Sfârșit

18:26:45

Yana Toom

Rol : Rap avis CULT

Durata

00:01:16

Început

18:26:41

Sfârșit

18:27:57

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:20

Început

18:27:49

Sfârșit

18:28:09

Pascal Durand

Rol : Rap avis AFET

Durata

00:01:06

Început

18:28:04

Sfârșit

18:29:10

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:14

Început

18:29:04

Sfârșit

18:29:18

Inés Ayala Sender

Rol : TRAN

Durata

00:02:06

Început

18:29:09

Sfârșit

18:31:15

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:15

Început

18:30:47

Sfârșit

18:31:02

Markus Ferber

Rol : ECON

Durata

00:01:49

Început

18:30:52

Sfârșit

18:32:41

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:14

Început

18:32:15

Sfârșit

18:32:29

José Blanco López

Rol : PECH

Durata

00:01:00

Început

18:32:20

Sfârșit

18:33:20

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:17

Început

18:33:02

Sfârșit

18:33:19

Joachim Zeller

Rol : PPE

Durata

00:02:22

Început

18:33:10

Sfârșit

18:35:32

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:34

Început

18:35:05

Sfârșit

18:35:39

Georgi Pirinski

Rol : S&D

Durata

00:02:48

Început

18:35:17

Sfârșit

18:38:05

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:21

Început

18:37:35

Sfârșit

18:37:56

Zbigniew Kuźmiuk

Rol : ECR

Durata

00:01:56

Început

18:37:44

Sfârșit

18:39:40

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:18

Început

18:39:12

Sfârșit

18:39:30

Martina Dlabajová

Rol : ALDE

Durata

00:02:06

Început

18:39:20

Sfârșit

18:41:26

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:13

Început

18:40:59

Sfârșit

18:41:12

Rina Ronja Kari

Rol : GUE/NGL

Durata

00:02:05

Început

18:41:04

Sfârșit

18:43:09

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:20

Început

18:42:42

Sfârșit

18:43:02

Igor Šoltes

Rol : Verts/ALE

Durata

00:01:41

Început

18:42:49

Sfârșit

18:44:30

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:14

Început

18:44:03

Sfârșit

18:44:17

Marco Valli

Rol : EFDD

Durata

00:02:10

Început

18:44:09

Sfârșit

18:46:19

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:14

Început

18:45:53

Sfârșit

18:46:07

Louis Aliot

Rol : ENF

Durata

00:01:27

Început

18:45:58

Sfârșit

18:47:25

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:13

Început

18:46:59

Sfârșit

18:47:12

Georgios Epitideios

Rol : NI

Durata

00:02:31

Început

18:47:02

Sfârșit

18:49:33

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:24

Început

18:49:00

Sfârșit

18:49:24

Tomáš Zdechovský

Rol : PPE

Durata

00:02:08

Început

18:49:12

Sfârșit

18:51:20

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:16

Început

18:50:49

Sfârșit

18:51:05

Bogusław Liberadzki

Rol : S&D

Durata

00:01:36

Început

18:50:54

Sfârșit

18:52:30

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:14

Început

18:52:03

Sfârșit

18:52:17

Gerben-Jan Gerbrandy

Rol : ALDE

Durata

00:02:55

Început

18:52:08

Sfârșit

18:55:03

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:37

Început

18:52:48

Sfârșit

18:53:25

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:27

Început

18:54:35

Sfârșit

18:55:02

Bogusław Liberadzki

Rol : S&D

Durata

00:00:45

Început

18:54:50

Sfârșit

18:55:35

Gerben-Jan Gerbrandy

Rol : Răspuns prezentat în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”

Durata

00:01:00

Început

18:55:27

Sfârșit

18:56:27

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:22

Început

18:56:16

Sfârșit

18:56:38

Inés Ayala Sender

Rol : Întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”

Durata

00:00:21

Început

18:56:30

Sfârșit

18:56:51

Gerben-Jan Gerbrandy

Rol : Răspuns prezentat în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”

Durata

00:00:31

Început

18:56:50

Sfârșit

18:57:21

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:12

Început

18:57:14

Sfârșit

18:57:26

Benedek Jávor

Rol : Verts/ALE

Durata

00:01:40

Început

18:57:17

Sfârșit

18:58:57

Sylvie Guillaume

Rol : președintă

Durata

00:00:11

Început

18:58:30

Sfârșit

18:58:41

Gerolf Annemans

Rol : ENF

Durata

00:01:08

Început

18:58:34

Sfârșit

18:59:42

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:21

Început

18:59:23

Sfârșit

18:59:44

Tamás Deutsch

Rol : PPE

Durata

00:02:23

Început

18:59:34

Sfârșit

19:01:57

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:22

Început

19:01:27

Sfârșit

19:01:49

Miroslav Poche

Rol : S&D

Durata

00:01:49

Început

19:01:35

Sfârșit

19:03:24

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:26

Început

19:02:59

Sfârșit

19:03:25

Michael Theurer

Rol : ALDE

Durata

00:02:05

Început

19:03:02

Sfârșit

19:05:07

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:18

Început

19:04:39

Sfârșit

19:04:57

Petri Sarvamaa

Rol : PPE

Durata

00:01:42

Început

19:04:52

Sfârșit

19:06:34

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:16

Început

19:06:28

Sfârșit

19:06:44

Karin Kadenbach

Rol : S&D

Durata

00:01:36

Început

19:06:36

Sfârșit

19:08:12

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:15

Început

19:07:43

Sfârșit

19:07:58

Nedzhmi Ali

Rol : ALDE

Durata

00:01:35

Început

19:07:55

Sfârșit

19:09:30

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:14

Început

19:09:23

Sfârșit

19:09:37

Ingeborg Gräßle

Rol : PPE

Durata

00:02:14

Început

19:09:29

Sfârșit

19:11:43

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:32

Început

19:11:04

Sfârșit

19:11:36

Andrey Novakov

Rol : PPE

Durata

00:02:00

Început

19:11:24

Sfârșit

19:13:24

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:34

Început

19:12:57

Sfârșit

19:13:31

Michaela Šojdrová

Rol : PPE

Durata

00:01:33

Început

19:13:19

Sfârșit

19:14:52

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:11

Început

19:14:26

Sfârșit

19:14:37

Notis Marias

Rol : ECR

Durata

00:01:38

Început

19:14:31

Sfârșit

19:16:09

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:19

Început

19:15:38

Sfârșit

19:15:57

Barbara Kappel

Rol : ENF

Durata

00:01:40

Început

19:15:49

Sfârșit

19:17:29

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:22

Început

19:16:57

Sfârșit

19:17:19

Stanislav Polčák

Rol : PPE

Durata

00:01:31

Început

19:17:10

Sfârșit

19:18:41

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:16

Început

19:18:15

Sfârșit

19:18:31

Seán Kelly

Rol : PPE

Durata

00:01:04

Început

19:18:29

Sfârșit

19:19:33

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:24

Început

19:19:27

Sfârșit

19:19:51

Vítor Caldeira

Rol : C.Auditors

Durata

00:03:33

Început

19:19:47

Sfârșit

19:23:20

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:19

Început

19:23:14

Sfârșit

19:23:33

Kristalina Georgieva

Rol : Vice-présidente de la Commission

Durata

00:02:50

Început

19:23:27

Sfârșit

19:26:17

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:24

Început

19:26:11

Sfârșit

19:26:35

Martina Dlabajová

Rol : Raportor

Durata

00:02:55

Început

19:26:26

Sfârșit

19:29:21

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:12

Început

19:28:55

Sfârșit

19:29:07

Claudia Schmidt

Rol : Raportor

Durata

00:01:12

Început

19:29:00

Sfârșit

19:30:12

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:20

Început

19:29:54

Sfârșit

19:30:14

Markus Pieper

Rol : Raportor

Durata

00:02:48

Început

19:30:05

Sfârșit

19:32:53

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:23

Început

19:32:21

Sfârșit

19:32:44

Ryszard Czarnecki

Rol : Raportor

Durata

00:03:31

Început

19:32:34

Sfârșit

19:36:05

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:19

Început

19:35:39

Sfârșit

19:35:58

Anders Primdahl Vistisen

Rol : Raportor

Durata

00:01:50

Început

19:35:48

Sfârșit

19:37:38

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:20

Început

19:37:10

Sfârșit

19:37:30

19:37 - 20:20 Atacurile împotriva spitalelor și a școlilor ca încălcări ale dreptului umanitar internațional (dezbatere)

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:34

Început

19:37:42

Sfârșit

19:38:16

Elena Valenciano

Rol : Autor

Durata

00:03:04

Început

19:38:06

Sfârșit

19:41:10

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:24

Început

19:40:41

Sfârșit

19:41:05

Enrique Guerrero Salom

Rol : Autor

Durata

00:03:19

Început

19:40:50

Sfârșit

19:44:09

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:30

Început

19:43:33

Sfârșit

19:44:03

Jeanine Hennis-Plasschaert

Rol : CouncilMember

Durata

00:05:32

Început

19:43:51

Sfârșit

19:49:23

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:37

Început

19:48:56

Sfârșit

19:49:33

Cristian Dan Preda

Rol : PPE

Durata

00:01:46

Început

19:49:15

Sfârșit

19:51:01

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:19

Început

19:50:35

Sfârșit

19:50:54

Pier Antonio Panzeri

Rol : S&D

Durata

00:02:35

Început

19:50:45

Sfârșit

19:53:20

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:16

Început

19:52:52

Sfârșit

19:53:08

Mark Demesmaeker

Rol : ECR

Durata

00:02:38

Început

19:53:00

Sfârșit

19:55:38

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:15

Început

19:55:11

Sfârșit

19:55:26

Charles Goerens

Rol : ALDE

Durata

00:02:29

Început

19:55:18

Sfârșit

19:57:47

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:15

Început

19:57:21

Sfârșit

19:57:36

Kateřina Konečná

Rol : GUE/NGL

Durata

00:02:02

Început

19:57:27

Sfârșit

19:59:29

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:21

Început

19:59:02

Sfârșit

19:59:23

Barbara Lochbihler

Rol : în numele grupului

Durata

00:02:10

Început

19:59:16

Sfârșit

20:01:26

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:14

Început

20:01:20

Sfârșit

20:01:34

Fabio Massimo Castaldo

Rol : în numele grupului

Durata

00:01:26

Început

20:01:31

Sfârșit

20:02:57

Ildikó Gáll-Pelcz

Rol : President

Durata

00:00:30

Început

20:02:34

Sfârșit

20:03:04

Anna Záborská

Rol : PPE

Durata

00:01:40

Început

20:02:52

Sfârșit

20:04:32