Multimedia pentru o dezbatere

Joi, 26 martie 2020

10:00 - 10:01

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:01:01

Început

10:00:04

Sfârșit

10:01:05

10:00 - 10:01 Reluarea sesiunii

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:11

Început

10:00:51

Sfârșit

10:01:02

10:00 - 10:01 Deschiderea ședinței

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:19

Început

10:00:56

Sfârșit

10:01:15

10:01 - 10:01 Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare

10:01 - 10:03 Calendarul perioadelor de sesiune

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:01:57

Început

10:01:24

Sfârșit

10:03:21

10:03 - 10:03 Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:43

Început

10:02:56

Sfârșit

10:03:39

10:03 - 10:03 Cerere de ridicare a imunității: consultaţi procesul-verbal

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:35

Început

10:03:28

Sfârșit

10:04:03

10:03 - 10:04 Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:29

Început

10:03:53

Sfârșit

10:04:22

10:04 - 10:04 Ordinea lucrărilor: consultaţi procesul-verbal

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:41

Început

10:04:13

Sfârșit

10:04:54

10:04 - 10:10 Voturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:06:26

Început

10:04:43

Sfârșit

10:11:09

10:29 - 10:33

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:04:46

Început

10:29:11

Sfârșit

10:33:57

10:33 - 10:33 Reluarea şedinţei

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:18

Început

10:33:32

Sfârșit

10:33:50

10:33 - 10:37 Declarația Președinției

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:04:12

Început

10:33:43

Sfârșit

10:37:55

10:37 - 12:43 Răspunsul european coordonat la epidemia de COVID-19 (dezbatere)

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:54

Început

10:37:30

Sfârșit

10:38:24

Ursula von der Leyen

Rol : Președinta Comisiei

Durata

00:19:48

Început

10:38:16

Sfârșit

10:58:04

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:01:05

Început

10:57:55

Sfârșit

10:59:00

Esteban González Pons

Rol : în numele grupului

Durata

00:05:23

Început

10:58:48

Sfârșit

11:04:11

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:15

Început

11:04:02

Sfârșit

11:04:17

Javier Moreno Sánchez

Rol : în numele grupului S&D

Durata

00:04:58

Început

11:04:09

Sfârșit

11:09:07

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:18

Început

11:08:41

Sfârșit

11:08:59

Dominique Riquet

Rol : au nom du groupe Renew

Durata

00:02:40

Început

11:08:50

Sfârșit

11:11:30

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:16

Început

11:11:02

Sfârșit

11:11:18

Nicolas Bay

Rol : au nom du groupe ID

Durata

00:04:01

Început

11:11:06

Sfârșit

11:15:07

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:23

Început

11:14:41

Sfârșit

11:15:04

Ska Keller

Rol : în numele grupului Verts/ALE

Durata

00:07:22

Început

11:14:52

Sfârșit

11:22:14

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:17

Început

11:21:48

Sfârșit

11:22:05

Derk Jan Eppink

Rol : în numele grupului

Durata

00:02:13

Început

11:22:03

Sfârșit

11:24:16

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:12

Început

11:24:10

Sfârșit

11:24:22

Manon Aubry

Rol : în numele grupului GUE/NGL

Durata

00:04:30

Început

11:24:15

Sfârșit

11:28:45

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:25

Început

11:28:19

Sfârșit

11:28:44

Esther de Lange

Rol : PPE

Durata

00:04:05

Început

11:28:39

Sfârșit

11:32:44

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:24

Început

11:32:34

Sfârșit

11:32:58

Brando Benifei

Rol : S&D

Durata

00:04:51

Început

11:32:49

Sfârșit

11:37:40

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:12

Început

11:37:14

Sfârșit

11:37:26

Frédérique Ries

Rol : Renew

Durata

00:03:28

Început

11:37:19

Sfârșit

11:40:47

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:16

Început

11:40:21

Sfârșit

11:40:37

Marco Campomenosi

Rol : ID

Durata

00:03:49

Început

11:40:29

Sfârșit

11:44:18

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:12

Început

11:43:50

Sfârșit

11:44:02

Angel Dzhambazki

Rol : ECR

Durata

00:03:12

Început

11:43:54

Sfârșit

11:47:06

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:12

Început

11:46:40

Sfârșit

11:46:52

Marc Botenga

Rol : GUE/NGL

Durata

00:01:41

Început

11:46:44

Sfârșit

11:48:25

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:18

Început

11:47:59

Sfârșit

11:48:17

Siegfried Mureşan

Rol : PPE

Durata

00:03:30

Început

11:48:14

Sfârșit

11:51:44

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:21

Început

11:51:38

Sfârșit

11:51:59

Pedro Marques

Rol : S&D

Durata

00:03:34

Început

11:51:51

Sfârșit

11:55:25

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:13

Început

11:54:59

Sfârșit

11:55:12

Dragoș Pîslaru

Rol : Renew

Durata

00:03:03

Început

11:55:04

Sfârșit

11:58:07

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:15

Început

11:57:40

Sfârșit

11:57:55

Laura Huhtasaari

Rol : ID

Durata

00:02:49

Început

11:57:47

Sfârșit

12:00:36

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:11

Început

12:00:11

Sfârșit

12:00:22

Johan Van Overtveldt

Rol : ECR

Durata

00:02:41

Început

12:00:15

Sfârșit

12:02:56

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:13

Început

12:02:30

Sfârșit

12:02:43

Mick Wallace

Rol : GUE/NGL

Durata

00:01:35

Început

12:02:40

Sfârșit

12:04:15

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:16

Început

12:04:09

Sfârșit

12:04:25

Daniel Caspary

Rol : PPE

Durata

00:02:38

Început

12:04:17

Sfârșit

12:06:55

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:15

Început

12:06:28

Sfârșit

12:06:43

Tonino Picula

Rol : S&D

Durata

00:03:37

Început

12:06:35

Sfârșit

12:10:12

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:17

Început

12:09:46

Sfârșit

12:10:03

Sophia in 't Veld

Rol : Renew

Durata

00:02:34

Început

12:09:53

Sfârșit

12:12:27

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:14

Început

12:12:01

Sfârșit

12:12:15

Maximilian Krah

Rol : ID

Durata

00:02:53

Început

12:12:07

Sfârșit

12:15:00

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:11

Început

12:14:32

Sfârșit

12:14:43

Helmut Geuking

Rol : ECR

Durata

00:02:41

Început

12:14:36

Sfârșit

12:17:17

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:10

Început

12:16:51

Sfârșit

12:17:01

Herbert Dorfmann

Rol : PPE

Durata

00:02:42

Început

12:16:54

Sfârșit

12:19:36

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:12

Început

12:19:10

Sfârșit

12:19:22

Alessandra Moretti

Rol : S&D

Durata

00:03:47

Început

12:19:15

Sfârșit

12:23:02

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:14

Început

12:22:37

Sfârșit

12:22:51

Jordi Cañas

Rol : Renew

Durata

00:04:04

Început

12:22:43

Sfârșit

12:26:47

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:16

Început

12:26:21

Sfârșit

12:26:37

Jessica Stegrud

Rol : ECR

Durata

00:01:46

Început

12:26:27

Sfârșit

12:28:13

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:11

Început

12:27:47

Sfârșit

12:27:58

Andreas Schwab

Rol : PPE

Durata

00:02:19

Început

12:27:52

Sfârșit

12:30:11

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:14

Început

12:29:45

Sfârșit

12:29:59

Jan-Christoph Oetjen

Rol : Renew

Durata

00:02:31

Început

12:29:52

Sfârșit

12:32:23

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:21

Început

12:31:57

Sfârșit

12:32:18

Maroš Šefčovič

Rol : Vicepreședinte al Comisiei

Durata

00:11:14

Început

12:32:09

Sfârșit

12:43:23

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:19

Început

12:43:16

Sfârșit

12:43:35

12:43 - 12:48 Anunțarea rezultatelor votului privind cererile de aplicare a procedurii de urgență (article 163 du règlement)

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:04:49

Început

12:43:40

Sfârșit

12:48:29

17:33 - 17:33 Reluarea şedinţei

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:29

Început

17:33:00

Sfârșit

17:33:29

17:33 - 17:37 Voturi privind amendamentele

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:01:06

Început

17:33:20

Sfârșit

17:34:26

Maximilian Krah

Rol : ID

Durata

00:01:58

Început

17:34:10

Sfârșit

17:36:08

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:02:02

Început

17:35:41

Sfârșit

17:37:43

20:08 - 20:08 Reluarea şedinţei

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:13

Început

20:08:29

Sfârșit

20:08:42

20:08 - 20:08 Anunțarea rezultatelor voturilor privind amendamentele

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:01:26

Început

20:08:37

Sfârșit

20:10:03

20:09 - 20:10 Voturi finale

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:45

Început

20:09:43

Sfârșit

20:10:28

22:32 - 22:33 Reluarea şedinţei

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:20

Început

22:32:44

Sfârșit

22:33:04

22:33 - 22:35 Anunțarea rezultatelor voturilor finale

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:02:29

Început

22:32:56

Sfârșit

22:35:25

22:35 - 22:35 Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate: consultaţi procesul-verbal

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:58

Început

22:35:01

Sfârșit

22:35:59

22:35 - 22:36 Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:15

Început

22:35:46

Sfârșit

22:36:01

22:35 - 22:36 Ridicarea ședinței

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:09

Început

22:35:56

Sfârșit

22:36:05

22:36 - 22:36 Întreruperea sesiunii

David Maria Sassoli

Rol : președinte

Durata

00:00:08

Început

22:36:11

Sfârșit

22:36:19

Notă juridică

Dezbateri anterioare

Textele sunt publicate doar după ce au fost verificate de serviciul responsabil de stenograma dezbaterilor. Din motive operaționale, ordinea publicării textelor nu corespunde neapărat cu ordinea în care discursurile au fost pronunțate în cadrul ședinței în plen.