Căutare

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă și sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  STANDPUNKT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS festgelegt in erster Lesung am 23. November 2023 im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2023/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinien 2011/99/EU und 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinie 2003/8/EG des Rates und der Rahmenbeschlüsse 2002/584/JI, 2003/577/JI, 2005/214/JI, 2006/783/JI, 2008/909/JI, 2008/947/JI, 2009/829/JI und 2009/948/JI des Rates im Hinblick auf die Digitalisierung der justiziellen Zusammenarbeit

23-11-2023 TC1-COD(2021)0395 2021/0395(COD)

  STANDPUNKT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS festgelegt in erster Lesung am 23. November 2023 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2023/... des Europäischen Parlaments und des Rates über die Digitalisierung der justiziellen Zusammenarbeit und des Zugangs zur Justiz in grenzüberschreitenden Zivil-, Handels- und Strafsachen und zur Änderung bestimmter Rechtsakte im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit

23-11-2023 TC1-COD(2021)0394 2021/0394(COD)

  STANDPUNKT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS festgelegt in erster Lesung am 21. November 2023 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU, Euratom) 2023/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union

21-11-2023 TC1-COD(2022)0085 2022/0085(COD)

  STANDPUNKT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS festgelegt in erster Lesung am 21. November 2023 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2023/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung einer Fangdokumentationsregelung für Roten Thun (Thunnus thynnus) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 640/2010

21-11-2023 TC1-COD(2020)0302 2020/0302(COD)

  POSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT adopted at first reading on 9 November 2023 with a view to the adoption of Directive (EU) 2023/… of the European Parliament and of the Council amending certain Directives as regards the establishment and functioning of the European single access point

09-11-2023 TC1-COD(2021)0379 2021/0379(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 9 noiembrie 2023 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2023/... al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate

09-11-2023 TC1-COD(2021)0378 2021/0378(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 18 octombrie 2023 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2023/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1683/95 al Consiliului în ceea ce privește digitalizarea procedurii în materie de vize

18-10-2023 TC1-COD(2022)0132B 2022/0132B(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 18 octombrie 2023 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2023/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (CE) nr. 810/2009 și (UE) 2017/2226 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 693/2003 și (CE) nr. 694/2003 ale Consiliului și a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen în ceea ce privește digitalizarea procedurii în materie de vize

18-10-2023 TC1-COD(2022)0132A 2022/0132A(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 17 octombrie 2023 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2023/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE pentru a prelungi perioada tranzitorie pentru rescEU

17-10-2023 TC1-COD(2023)0095 2023/0095(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 17 octombrie 2023 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2023/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului în ceea ce privește transformarea Rețelei de informații contabile agricole în Rețeaua de date privind durabilitatea agricolă

17-10-2023 TC1-COD(2022)0192 2022/0192(COD)

Contact

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară

Majoritatea actelor legislative europene sunt adoptate prin intermediul procedurii legislative ordinare. În acest mod, Parlamentul European și Consiliul sunt pe poziție de egalitate în ceea ce privește o serie întreagă de aspecte.

Pozițiile Parlamentului

În cursul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European adoptă o poziție în primă lectură pe baza propunerii prezentate de către Comisie. În cazul în care Consiliul nu aprobă această poziție, Parlamentul European poate să adopte poziția sa în a doua lectură prin adoptarea unor amendamente la poziția Consiliului.
Ca și regulă generală, pozițiile Parlamentului iau forma unor texte consolidate, iar amendamentele politice și adaptările tehnice sunt încorporate în propunerea prezentată de către Comisie (prima lectură) sau în poziția adoptată de Consiliu (a doua lectură).
Pozițiile adoptate în prima sau a doua lectură sunt transmise Consiliului și Comisiei, pentru a servi drept bază pentru etapele ulterioare în cursul procedurii legislative ordinare.
Pentru mai multe informații, a se vedea: Regulamentul de procedură (Articolul 203) și procedura legislativă ordinară .

Explicații privind marcajul pozițiilor Parlamentului

  • Texte care reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin simbolul ▌. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.
  • Texte care nu reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin tăierea textului eliminat. Numărul amendamentelor individuale este indicat în paranteze pătrate. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.