Căutare

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă și sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 17 ianuarie 2024 în vederea adoptării Directivei (UE) 2024/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2005/29/CE și 2011/83/UE în ceea ce privește consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziției verzi printr-o mai bună protecție împotriva practicilor neloiale și o mai bună informare

17-04-2024 TC1-COD(2022)0092 2022/0092(COD)

  POSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT adopted at first reading on 8 February 2024 with a view to the adoption of Regulation (EU) 2024/… of the European Parliament and of the Council on the automated search and exchange of data for police cooperation, and amending Council Decisions 2008/615/JHA and 2008/616/JHA and Regulations (EU) 2018/1726, (EU) 2019/817 and (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council (the Prüm II Regulation)

08-02-2024 TC1-COD(2021)0410 2021/0410(COD)

  POSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT adopted at first reading on 7 February 2024 with a view to the adoption of Decision (EU) 2024/… of the European Parliament and of the Council empowering the French Republic to negotiate, sign and conclude an international agreement on the safety and interoperability requirements within the Channel Fixed Link

07-02-2024 TC1-COD(2023)0192 2023/0192(COD)

  POSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT adopted at first reading on 7 February 2024 with a view to the adoption of Directive (EU) 2024/… of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 98/24/EC as regards the limit values for lead and its inorganic compounds and for diisocyanates

07-02-2024 TC1-COD(2023)0033 2023/0033(COD)

  POSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT adopted at first reading on 7 February 2024 with a view to the adoption of Regulation (EU) 2024/… of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 260/2012 and (EU) 2021/1230 and Directives 98/26/EC and (EU) 2015/2366 as regards instant credit transfers in euro

07-02-2024 TC1-COD(2022)0341 2022/0341(COD)

  POSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT adopted at first reading on 7 February 2024 with a view to the adoption of Directive (EU) 2024/… of the European Parliament and of the Council amending Directives 2011/61/EU and 2009/65/EC as regards delegation arrangements, liquidity risk management, supervisory reporting, the provision of depositary and custody services and loan origination by alternative investment funds

07-02-2024 TC1-COD(2021)0376 2021/0376(COD)

  POSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT adopted at first reading on 6 February 2024 with a view to the adoption of Regulation (EU) 2024/… of the European Parliament and of the Council amending Council Decision 2009/917/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data

06-02-2024 TC1-COD(2023)0143 2023/0143(COD)

  POSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT adopted at first reading on 6 February 2024 with a view to the adoption of Directive (EU) 2024/… of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

06-02-2024 TC1-COD(2023)0025 2023/0025(COD)

  POSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT adopted at first reading on 6 February 2024 with a view to the adoption of Regulation (EU) 2024/… of the European Parliament and of the Council laying down measures for a high level of public sector interoperability across the Union (Interoperable Europe Act)

06-02-2024 TC1-COD(2022)0379 2022/0379(COD)

  POSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT adopted at first reading on 6 February 2024 with a view to the adoption of Regulation (EU) 2024/… of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/2107 laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) and Regulation (EU) 2023/2053 establishing a multiannual management plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean ▌

06-02-2024 TC1-COD(2022)0111 2022/0111(COD)

Contact

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară

Majoritatea actelor legislative europene sunt adoptate prin intermediul procedurii legislative ordinare. În acest mod, Parlamentul European și Consiliul sunt pe poziție de egalitate în ceea ce privește o serie întreagă de aspecte.

Pozițiile Parlamentului

În cursul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European adoptă o poziție în primă lectură pe baza propunerii prezentate de către Comisie. În cazul în care Consiliul nu aprobă această poziție, Parlamentul European poate să adopte poziția sa în a doua lectură prin adoptarea unor amendamente la poziția Consiliului.
Ca și regulă generală, pozițiile Parlamentului iau forma unor texte consolidate, iar amendamentele politice și adaptările tehnice sunt încorporate în propunerea prezentată de către Comisie (prima lectură) sau în poziția adoptată de Consiliu (a doua lectură).
Pozițiile adoptate în prima sau a doua lectură sunt transmise Consiliului și Comisiei, pentru a servi drept bază pentru etapele ulterioare în cursul procedurii legislative ordinare.
Pentru mai multe informații, a se vedea: Regulamentul de procedură (Articolul 203) și procedura legislativă ordinară .

Explicații privind marcajul pozițiilor Parlamentului

  • Texte care reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin simbolul ▌. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.
  • Texte care nu reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin tăierea textului eliminat. Numărul amendamentelor individuale este indicat în paranteze pătrate. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.