Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă și sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Road projects

Priority question for written answer P-000583/2024
to the Commission
Rule 138
Asger Christensen (Renew)

21-02-2024 P-000583/2024

  How Germany benefits from the EU single market

Priority question for written answer P-000577/2024
to the Commission
Rule 138
Witold Jan Waszczykowski (ECR)

21-02-2024 P-000577/2024

  Standardising health professions

Priority question for written answer P-000557/2024
to the Commission
Rule 138
Silvia Sardone (ID)

21-02-2024 P-000557/2024

  Abolition of seasonal time changes – current position of the Council

Priority question for written answer P-000555/2024
to the Council
Rule 138
Anna Cavazzini (Verts/ALE)

21-02-2024 P-000555/2024

  Funding for UNRWA, conditions, and the future of humanitarian aid to Palestinians in Gaza and the surrounding region

Priority question for written answer P-000552/2024
to the Commission
Rule 138
Karen Melchior (Renew), Abir Al-Sahlani (Renew), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Billy Kelleher (Renew), Barry Andrews (Renew), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Javier Nart (Renew), Bernard Guetta (Renew), Sylvie Brunet (Renew), Salima Yenbou (Renew), Samira Rafaela (Renew), Maria Walsh (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Evin Incir (S&D), Carlos Zorrinho (S&D), Jordi Solé (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Mónica Silvana González (S&D), Mounir Satouri (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Isabel Santos (S&D), César Luena (S&D), Thijs Reuten (S&D)

20-02-2024 P-000552/2024

  Schengen conditions for Bulgaria and Romania

Priority question for written answer P-000551/2024
to the Council
Rule 138
Angel Dzhambazki (ECR)

20-02-2024 P-000551/2024

  The situation of the Serbs in Kosovo

Priority question for written answer P-000540/2024
to the Commission
Rule 138
Dominique Bilde (ID)

20-02-2024 P-000540/2024

  The situation of Dr Gubad Ibadoghlu in Azerbaijan

Priority question for written answer P-000538/2024
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Anja Haga (PPE)

20-02-2024 P-000538/2024

  ESIP (European Seafood Investments Portugal) guilty of pay discrimination

Question for written answer E-000527/2024
to the Commission
Rule 138
Sandra Pereira (The Left)

18-02-2024 E-000527/2024

  Delayed reconstruction of earthquake-affected areas of Samos

Question for written answer E-000525/2024
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

16-02-2024 E-000525/2024

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 136)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 137)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 138)

Declarație de confidențialitate