Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă și sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

Nevoia urgentă a unei strategii a UE privind îngrășămintele pentru a asigura securitatea alimentară în Europa

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000034/2022
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Colm Markey
în numele Grupului PPE

23-09-2022 O-000034/2022

  Using the regional allocation under objective 6 of Italy’s RRP to restore healthcare standards for the citizens of Basilicata

Priority question for written answer P-003149/2022
to the Commission
Rule 138
Chiara Gemma (NI)

22-09-2022 P-003149/2022

  Energy taxes

Priority question for written answer P-003148/2022
to the Commission
Rule 138
Irène Tolleret (Renew), Sylvie Brunet (Renew), Laurence Farreng (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Dominique Riquet (Renew), Bernard Guetta (Renew), Ilana Cicurel (Renew), Christophe Grudler (Renew)

22-09-2022 P-003148/2022

  PFAS and the Hedwigepolder

Question for written answer E-003158/2022
to the Commission
Rule 138
Bert-Jan Ruissen (ECR)

22-09-2022 E-003158/2022

  Renegotiation of COVID-19 vaccine contracts

Priority question for written answer P-003147/2022
to the Commission
Rule 138
Michèle Rivasi (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE)

21-09-2022 P-003147/2022

Calendarul și votul pentru aderarea României, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000033/2022
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Victor Negrescu (S&D), Tsvetelina Penkova (S&D), Clara Aguilera (S&D), René Repasi (S&D), Andrey Kovatchev (PPE), Marc Angel (S&D), Robert Hajšel (S&D), Asim Ademov (PPE), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), István Ujhelyi (S&D), Eva Kaili (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Andrey Novakov (PPE), Romana Jerković (S&D), Radan Kanev (PPE), Hannes Heide (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Eva Maydell (PPE), Juozas Olekas (S&D), Marian-Jean Marinescu (PPE), Vlad-Marius Botoş (Renew), Loránt Vincze (PPE), Traian Băsescu (PPE), Anna Zalewska (ECR), Corina Crețu (S&D), Carmen Avram (S&D), Maria Grapini (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Daniel Buda (PPE), Cristian Terheş (ECR), Adrian-Dragoş Benea (S&D), Nicolae Ştefănuță (Renew), Tudor Ciuhodaru (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Cristian-Silviu Buşoi (PPE), Ramona Strugariu (Renew), Dacian Cioloş (Renew), Dragoş Tudorache (Renew), Dragoş Pîslaru (Renew), Alin Mituța (Renew), Emil Radev (PPE), Claudiu Manda (S&D)

21-09-2022 O-000033/2022

  Costa Ripagnola

Question for written answer E-003145/2022
to the Commission
Rule 138
Rosa D'Amato (Verts/ALE)

21-09-2022 E-003145/2022

  Team Europe releasing EUR 47.7 billion to help partners cope with the pandemic and its consequences

Question for written answer E-003144/2022
to the Commission
Rule 138
Catherine Griset (ID)

21-09-2022 E-003144/2022

  The future of cellular agriculture in the EU

Question for written answer E-003136/2022
to the Commission
Rule 138
Clara Aguilera (S&D)

21-09-2022 E-003136/2022

  Commission response to large-scale cybersecurity incidents caused by spyware

Question for written answer E-003134/2022
to the Commission
Rule 138
Eva Kaili (S&D)

21-09-2022 E-003134/2022

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 136)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 137)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 138)

Declarație de confidențialitate