Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă și sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  EU leaders’ reception by Turkey’s President

Priority question for written answer P-002037/2021
to the Commission
Rule 138
Harald Vilimsky (ID)

15-04-2021 P-002037/2021

  Beneficiaries of the European Union Solidarity Fund and accession countries

Priority question for written answer P-002019/2021
to the Commission
Rule 138
Hélène Laporte (ID)

14-04-2021 P-002019/2021

  CHF LIBOR

Priority question for written answer P-002013/2021
to the Commission
Rule 138
Bogdan Rzońca (ECR)

14-04-2021 P-002013/2021

  European approach to socially responsible soy

Priority question for written answer P-002006/2021
to the Commission
Rule 138
Tom Vandenkendelaere (PPE)

14-04-2021 P-002006/2021

  Reduced tax rate under Cyprus Investment Programme

Priority question for written answer P-001997/2021
to the Commission
Rule 138
Costas Mavrides (S&D)

14-04-2021 P-001997/2021

  Conflict between Regulation (EU) No 167/2013 (on tractors and towed equipment) and Danish legislation on masses and dimensions

Priority question for written answer P-001993/2021
to the Commission
Rule 138
Asger Christensen (Renew)

14-04-2021 P-001993/2021

Accelerarea progreselor și combaterea inegalităților în vederea eradicării SIDA ca amenințare la adresa sănătății publice până în 2030

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000027/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Tomas Tobé
în numele Comisiei pentru dezvoltare

14-04-2021 O-000027/2021

  Use of zero knowledge proof (ZKP) technology for the Digital Green Certificate

Priority question for written answer P-001985/2021
to the Commission
Rule 138
Piernicola Pedicini (Verts/ALE)

13-04-2021 P-001985/2021

  Future management of the carp pond farming habitat

Priority question for written answer P-001964/2021
to the Commission
Rule 138
David McAllister (PPE)

13-04-2021 P-001964/2021

  Renewal of the derogation/authorisation allowing the use of sulphuryl fluoride for the fumigation of oak logs from the US

Priority question for written answer P-001957/2021
to the Commission
Rule 138
Manuel Pizarro (S&D)

13-04-2021 P-001957/2021

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 136)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 137)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 138)

Declarație de confidențialitate