Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă și sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

Mecanisme de neobiecțiuni în convențiile internaționale la care Uniunea Europeană este parte

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000043/2023
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Adrián Vázquez Lázara
în numele Comisiei pentru afaceri juridice

28-09-2023 O-000043/2023

  ETS and possible harm to European and Italian maritime transport

Priority question for written answer P-002810/2023
to the Commission
Rule 138
Laura Ferrara (NI)

26-09-2023 P-002810/2023

  Cost of air taxis

Priority question for written answer P-002808/2023
to the Commission
Rule 138
Martin Schirdewan (The Left)

26-09-2023 P-002808/2023

  Compensation for damages caused by the Commission's incorrect decision in the Tercas case

Priority question for written answer P-002807/2023
to the Commission
Rule 138
Marco Zanni (ID), Valentino Grant (ID), Antonio Maria Rinaldi (ID)

26-09-2023 P-002807/2023

  Follow-up questions on the Customs Control Equipment Instrument (CCEI) and Nuctech

Priority question for written answer P-002805/2023
to the Commission
Rule 138
Bart Groothuis (Renew)

26-09-2023 P-002805/2023

  Review of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European Arrest Warrant (EAW)

Priority question for written answer P-002797/2023
to the Commission
Rule 138
Jorge Buxadé Villalba (ECR)

22-09-2023 P-002797/2023

  Ensuring plurality and independence of media at the public broadcaster RTV Slovenija

Priority question for written answer P-002796/2023
to the Commission
Rule 138
Milan Zver (PPE), Franc Bogovič (PPE), Romana Tomc (PPE)

22-09-2023 P-002796/2023

  Arrest and detention of Khaled El Qaisi

Priority question for written answer P-002795/2023
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Massimiliano Smeriglio (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), Brando Benifei (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Dino Giarrusso (NI), Camilla Laureti (S&D), Alessandra Moretti (S&D), Franco Roberti (S&D), Patrizia Toia (S&D)

22-09-2023 P-002795/2023

  Debt collection for European public sector creditors among individual European debtors

Priority question for written answer P-002791/2023
to the Commission
Rule 138
Bergur Løkke Rasmussen (Renew)

22-09-2023 P-002791/2023

  Alternative routes for Ukrainian grain exports through Baltic ports

Priority question for written answer P-002789/2023
to the Commission
Rule 138
Liudas Mažylis (PPE)

22-09-2023 P-002789/2023

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 136)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 137)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 138)

Declarație de confidențialitate