Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă și sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Court of Justice of the European Union ruling on wearing visible expressions of political, philosophical or religious beliefs in the workplace

Priority question for written answer P-004187/2021
to the Commission
Rule 138
Billy Kelleher (Renew)

13-09-2021 P-004187/2021

  Dramatic increase in the price of staples in the Member States

Priority question for written answer P-004163/2021
to the Commission
Rule 138
Stelios Kouloglou (The Left)

10-09-2021 P-004163/2021

Lipsa de voință a Consiliului de a face progrese în dosarul mecanismului transfrontalier european

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000061/2021
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Younous Omarjee
în numele Comisiei pentru dezvoltare regională

10-09-2021 O-000061/2021

  Chinese tech and privacy concerns

Priority question for written answer P-004161/2021
to the Commission
Rule 138
Eva Kaili (S&D)

09-09-2021 P-004161/2021

  Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council on public passenger transport services by rail and by road

Priority question for written answer P-004155/2021
to the Commission
Rule 138
Kateřina Konečná (The Left)

09-09-2021 P-004155/2021

  Worrying spread of the Nipah virus 

Priority question for written answer P-004147/2021
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli (ID)

09-09-2021 P-004147/2021

  Future relations with Afghanistan

Priority question for written answer P-004141/2021
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Assita Kanko (ECR)

09-09-2021 P-004141/2021

Dezinformarea și rolul platformelor de socializare

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000060/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Raphaël Glucksmann
în numele Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea

09-09-2021 O-000060/2021

  Judgment of the European Court of Justice in cases C-647/19 P und C-665/19 P of 2 September 2021 on the 2014 sale of the Nürburgring.

Priority question for written answer P-004136/2021
to the Commission
Rule 138
Ralf Seekatz (PPE)

08-09-2021 P-004136/2021

  The effectiveness of over-regulation of the EU’s forestry sector

Priority question for written answer P-004134/2021
to the Commission
Rule 138
Teuvo Hakkarainen (ID)

08-09-2021 P-004134/2021

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 136)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 137)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 138)

Declarație de confidențialitate