Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Coronavirus testing in Europe. Many cases in Italy due to the higher number of tests carried out

Priority question for written answer P-001131/2020
to the Commission
Rule 138
Ignazio Corrao

25-02-2020 P-001131/2020

  Cross-border retail financial services

Priority question for written answer P-001119/2020
to the Commission
Rule 138
Frances Fitzgerald

25-02-2020 P-001119/2020

  Spread of the Covid-19 coronavirus in the EU

Priority question for written answer P-001115/2020
to the Commission
Rule 138
Jean-Paul Garraud

25-02-2020 P-001115/2020

  ‘Military Mobility’ and ‘Defender 2020’

Priority question for written answer P-001095/2020
to the Commission
Rule 138
Özlem Demirel

24-02-2020 P-001095/2020

Imixtiunile ungare în mass-media din Slovenia și Macedonia de Nord

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000017/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Kati Piri, Tanja Fajon, Tonino Picula, Andreas Schieder
în numele Grupului S&D

21-02-2020 O-000017/2020

  Grants for climate and energy NGOs

Priority question for written answer P-001037/2020
to the Commission
Rule 138
Robert Roos

20-02-2020 P-001037/2020

  Switzerland’s financial contributions and single market access

Priority question for written answer P-001019/2020
to the Commission
Rule 138
Robert Hajšel

20-02-2020 P-001019/2020

  Safeguarding the voting rights of citizens who move abroad

Priority question for written answer P-001005/2020
to the Commission
Rule 138
Michal Šimečka, Sophia in 't Veld

19-02-2020 P-001005/2020

  Support in the light of attacks on the International Criminal Court

Priority question for written answer P-001004/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Margrete Auken

19-02-2020 P-001004/2020

  Protecting the traditional ‘prošek’ designation

Priority question for written answer P-000995/2020
to the Commission
Rule 138
Ruža Tomašić

19-02-2020 P-000995/2020

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 136)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 137)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 138)