Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă și sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  EU driving licence – harmonisation of standards

Priority question for written answer P-001705/2023
to the Commission
Rule 138
Tomáš Zdechovský (PPE)

26-05-2023 P-001705/2023

  Commission response to Parliament resolution on diabetes

Priority question for written answer P-001701/2023
to the Commission
Rule 138
Kateřina Konečná (The Left), Marisa Matias (The Left), Frédérique Ries (Renew), István Ujhelyi (S&D), Antoni Comín i Oliveres (NI), Franc Bogovič (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), Pascal Arimont (PPE), Tomislav Sokol (PPE), Ondřej Knotek (Renew), Stelios Kouloglou (The Left), Mick Wallace (The Left), Robert Hajšel (S&D), Željana Zovko (PPE), Max Orville (Renew), César Luena (S&D), Nicolás González Casares (S&D)

26-05-2023 P-001701/2023

  Appointment of Luigi di Maio as EU Special Representative for the Gulf region: request for Commission clarification on selection criteria and requirements

Priority question for written answer P-001700/2023
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Susanna Ceccardi (ID)

26-05-2023 P-001700/2023

  Doubts over the effectiveness and management of the Life WolfAlps EU programme

Priority question for written answer P-001678/2023
to the Commission
Rule 138
Alessandro Panza (ID)

25-05-2023 P-001678/2023

  European Union Intellectual Property Office

Question for written answer E-001698/2023
to the Commission
Rule 138
Seán Kelly (PPE)

25-05-2023 E-001698/2023

  Reactivation of the SE-35 project despite a negative environmental opinion

Question for written answer E-001696/2023
to the Commission
Rule 138
Miguel Urbán Crespo (The Left)

25-05-2023 E-001696/2023

  Disgraceful working conditions on German fruit and vegetable farms

Question for written answer E-001682/2023
to the Commission
Rule 138
Kosma Złotowski (ECR)

25-05-2023 E-001682/2023

  ESRB task force on crypto-assets

Question for written answer E-001681/2023
to the Commission
Rule 138
Chris MacManus (The Left)

25-05-2023 E-001681/2023

  Erasmus+ scholarships in the municipality of Baronissi

Question for written answer E-001680/2023
to the Commission
Rule 138
Rosa D'Amato (Verts/ALE)

25-05-2023 E-001680/2023

  Details regarding ways of making EU funding more accessible to businesses

Question for written answer E-001679/2023
to the Commission
Rule 138
Alessandro Panza (ID)

25-05-2023 E-001679/2023

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 136)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 137)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 138)

Declarație de confidențialitate