Ajutorul european acordat grupului țărilor G5 Sahel și operațiunii franceze Barkhane

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000003/2021
adresată Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Dominique Bilde
în numele Grupului ID

11-01-2021 O-000003/2021

Sprijinul financiar acordat de UE Afganistanului în vederea negocierilor de la Doha și a controlului migrației

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000002/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Dominique Bilde
în numele Grupului ID

11-01-2021 O-000002/2021

Motivele care stau la baza anumitor decizii cu privire la vaccinurile împotriva COVID-19 în cadrul strategiei UE privind vaccinurile

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000001/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Marco Zanni, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière
în numele Grupului ID

11-01-2021 O-000001/2021

Planuri și acțiuni concertate privind tranziția către inovare fără utilizarea animalelor în UE

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000084/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Tilly Metz (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Martin Buschmann (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Caroline Roose (Verts/ALE), Clare Daly (GUE/NGL), Emil Radev (PPE), Günther Sidl (S&D), Heidi Hautala (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Annika Bruna (ID), Manuel Bompard (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), Michal Wiezik (PPE), Mick Wallace (GUE/NGL), Niels Fuglsang (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Ville Niinistö (Verts/ALE)

18-12-2020 O-000084/2020

Angajamentul UE pentru Afganistan la Conferința de la Geneva din 2020

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000083/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Johan Van Overtveldt
în numele Comisiei pentru bugete

17-12-2020 O-000083/2020

Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000082/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Irene Tinagli, Paul Tang
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare

11-12-2020 O-000082/2020

Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000081/2020
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Irene Tinagli, Paul Tang
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare

11-12-2020 O-000081/2020

Răspunsul la bolile netransmisibile în timpul și după criza de COVID-19

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000080/2020
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Véronique Trillet-Lenoir
în numele Grupului Renew

09-12-2020 O-000080/2020

Probleme logistice și legate de transport în etapa premergătoare distribuirii vaccinurilor împotriva COVID-19

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000079/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
José Ramón Bauzá Díaz, Vlad Gheorghe
în numele Grupului Renew

09-12-2020 O-000079/2020

Punerea în aplicare a legislației UE privind apa

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000078/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

07-12-2020 O-000078/2020

Contact

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri

Întrebările pot fi adresate de către o comisie, un grup politic sau cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul (36) Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe.

Articolul 132 alineatele (2)-(5) privind depunerea și votarea propunerilor de rezoluție se aplică mutatis mutandis.