Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000075/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra, Petros Kokkalis
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

25-11-2020 O-000075/2020

Impactul COVID-19 asupra tineretului și a sportului

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000074/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Sabine Verheyen
în numele Comisiei pentru cultură și educație

20-11-2020 O-000074/2020

Importanța justiției civile pentru redresarea economică după pandemia de COVID-19

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000073/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Adrián Vázquez Lázara
în numele Comisiei pentru afaceri juridice

19-11-2020 O-000073/2020

Măsuri coordonate și protocoale comune la nivelul UE privind transporturile

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000072/2020
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Pablo Arias Echeverría
în numele Grupului PPE

17-11-2020 O-000072/2020

Ajutorul european pentru Pakistan și preferințele comerciale generalizate

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000071/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Dominique Bilde
în numele Grupului ID

16-11-2020 O-000071/2020

Reexaminarea politicii comerciale a UE

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000070/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional

11-11-2020 O-000070/2020

Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000069/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

29-10-2020 O-000069/2020

Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000068/2020
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

29-10-2020 O-000068/2020

Transparența angajamentelor prealabile de achiziție a vaccinurilor împotriva COVID-19

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000067/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Nils Torvalds
în numele Grupului Renew
Tilly Metz
în numele Grupului Verts/ALE
Kateřina Konečná, Marc Botenga
în numele Grupului GUE/NGL

20-10-2020 O-000067/2020

Către o nouă agendă pentru consumatori după 2020

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000066/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Anna Cavazzini
în numele Grupului Verts/ALE

13-10-2020 O-000066/2020

Contact

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri

Întrebările pot fi adresate de către o comisie, un grup politic sau cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul (36) Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe.

Articolul 132 alineatele (2)-(5) privind depunerea și votarea propunerilor de rezoluție se aplică mutatis mutandis.