Contact

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei

În fiecare perioadă de sesiune se poate include un timp afectat întrebărilor adresate Comisiei, cu o durată de până la 90 de minute, vizând una sau mai multe teme orizontale specifice decise de Conferința președinților cu o lună înaintea perioadei de sesiune.

Formatul este organizat după cum urmează:

  • fiecare perioadă de timp afectat întrebărilor are o temă orizontală specifică și se bazează exclusiv pe procedura „catch-the-eye”, întrebările din partea deputaților alternând cu răspunsurile comisarilor (deputații au la dispoziție un minut pentru a formula întrebarea, iar comisarul are la dispoziție două minute pentru a răspunde).
  • Comisarii cu portofolii legate de tema aleasă sunt invitați pentru timpul afectat întrebărilor. Numărul comisarilor este limitat la doi pentru fiecare perioadă de sesiune (maximum trei, în funcție de temele alese).

Timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului, Președintelui Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Președintelui Eurogrupului

  • În conformitate cu orientările definite de Conferința președinților, se pot prevedea perioade specifice pentru timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului, Președintelui Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Președintelui Eurogrupului.