Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă și sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Transparency Register – Digital Services Act and Digital Markets Act

Priority question for written answer P-001287/2021
to the Commission
Rule 138
Martin Schirdewan (The Left)

05-03-2021 P-001287/2021

  Disqualification of sole proprietorships

Priority question for written answer P-001269/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

04-03-2021 P-001269/2021

  Access for businesses to documents on the Commission's Smart Kids Belt

Priority question for written answer P-001263/2021
to the Commission
Rule 138
Andrzej Halicki (PPE)

04-03-2021 P-001263/2021

  Hazardous substance classification of synthetic amorphous silica (SAS)

Priority question for written answer P-001236/2021
to the Commission
Rule 138
Dennis Radtke (PPE)

03-03-2021 P-001236/2021

Prizonieri armeni în Azerbaidjan

Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris P-001229/2021
adresată Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Costas Mavrides (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Lefteris Christoforou (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Lukas Mandl (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Eva Kaili (S&D), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Nathalie Loiseau (Renew), Stelios Kympouropoulos (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Nicolae Ştefănuță (Renew), Giorgos Georgiou (The Left), Charlie Weimers (ECR), Carlo Fidanza (ECR), Sergio Berlato (ECR), Demetris Papadakis (S&D), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Vangelis Meimarakis (PPE), Karen Melchior (Renew), Carmen Avram (S&D), Petras Auštrevičius (Renew), Michaela Šojdrová (PPE), François Alfonsi (Verts/ALE), Georgios Kyrtsos (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Nikos Androulakis (S&D), Annie Schreijer-Pierik (PPE), Emmanuel Maurel (The Left)

03-03-2021 P-001229/2021

  Outbreak of equine herpes

Priority question for written answer P-001223/2021
to the Commission
Rule 138
Hilde Vautmans (Renew)

02-03-2021 P-001223/2021

Punctul unic de intrare

Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris P-001221/2021
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Gheorghe-Vlad Nistor (PPE)

02-03-2021 P-001221/2021

  Hentong’s compliance with EU sanctions and its participation in the EU market

Priority question for written answer P-001213/2021
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Maria Spyraki (PPE)

02-03-2021 P-001213/2021

  Negotiations between the Commission and AstraZeneca on vaccine supply

Priority question for written answer P-001204/2021
to the Commission
Rule 138
Peter Lundgren (ECR)

02-03-2021 P-001204/2021

  Exchange of waste with non-OECD countries – change of code B3010 to B3011

Priority question for written answer P-001192/2021
to the Commission
Rule 138
Tomasz Frankowski (PPE)

01-03-2021 P-001192/2021

Contact

Întrebări cu solicitare de răspuns scris

  • Întrebările cu solicitare de răspuns scris pot fi adresate de orice deputat, grup politic sau comisie parlamentară Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • Termenul pentru a răspunde la întrebările prioritare este de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat, grup politic sau comisie poate desemna în fiecare lună una dintre întrebările sale ca „întrebare prioritară”.

Declarație de confidențialitate