Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă și sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Recycling of RES technical components following the example of photovoltaic modules

Priority question for written answer P-006379/2020
to the Commission
Rule 138
Bogdan Rzońca (ECR)

23-11-2020 P-006379/2020

  Changes to the new EU rules on non-performing loans following the impact of the COVID-19 pandemic on the economy

Priority question for written answer P-006362/2020
to the Commission
Rule 138
Raffaele Fitto (ECR), Carlo Fidanza (ECR)

23-11-2020 P-006362/2020

  Pfizer patent for COVID-19 vaccine

Priority question for written answer P-006357/2020
to the Commission
Rule 138
Mohammed Chahim (S&D)

20-11-2020 P-006357/2020

  Results of hexagonal grid calculations for the purposes of the habitats directive

Priority question for written answer P-006350/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

20-11-2020 P-006350/2020

  Hydropower in the EU

Priority question for written answer P-006340/2020
to the Commission
Rule 138
Nils Torvalds (Renew)

20-11-2020 P-006340/2020

  Assessment of the German National Energy and Climate Plan (NECP) as regards promoting self-consumption and renewable energy communities

Priority question for written answer P-006328/2020
to the Commission
Rule 138
Tiemo Wölken (S&D)

19-11-2020 P-006328/2020

  Multiannual financial framework and assistance package threatened by Polish Government veto

Priority question for written answer P-006322/2020
to the Commission
Rule 138
Marek Belka (S&D)

19-11-2020 P-006322/2020

Nerespectarea de către armatori a legislației UE privind obligația de plată a contribuțiilor de asigurări sociale ale navigatorilor din UE

Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris P-006308/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Nicolae Ştefănuță (Renew)

19-11-2020 P-006308/2020

  Production of pandemic plans and updating thereof

Priority question for written answer P-006301/2020
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli (ID)

18-11-2020 P-006301/2020

  Assistance from Just Transition Platform in drawing up territorial plans for Taranto and Sulcis

Priority question for written answer P-006268/2020
to the Commission
Rule 138
Paolo Borchia (ID)

18-11-2020 P-006268/2020

Contact

Întrebări cu solicitare de răspuns scris

  • Întrebările cu solicitare de răspuns scris pot fi adresate de orice deputat, grup politic sau comisie parlamentară Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • Termenul pentru a răspunde la întrebările prioritare este de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat, grup politic sau comisie poate desemna în fiecare lună una dintre întrebările sale ca „întrebare prioritară”.