Căutare

PROPUNERE DE ACT AL UNIUNII
prezentată în temeiul articolului 47 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
privind necesitatea de a proteja familiile, întreprinderile și persoanele care desfășoară o activitate independentă de creșterea prețurilor la combustibili în Europa
Jorge Buxadé Villalba, Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

16-10-2023 B9-0435/2023  

PROPUNERE DE ACT AL UNIUNII
prezentată în temeiul articolului 47 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la necesitatea de a proteja familiile, companiile și persoanele care desfășoară o activitate independentă împotriva creșterii prețurilor la carburanți în Europa
Jorge Buxadé Villalba, Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa

09-10-2023 B9-0425/2023  

PROPUNERE DE ACT AL UNIUNII
prezentată în temeiul articolului 47 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
privind necesitatea de a modifica legislația Uniunii pentru a soluționa situația problematică a fermelor în raport cu tuberculoza bovină
Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa, Ryszard Antoni Legutko

15-06-2023 B9-0299/2023  

PROPUNERE DE ACT AL UNIUNII
prezentată în temeiul articolului 47 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
privind instituirea unei autorități independente care să investigheze efectele secundare ale vaccinurilor împotriva COVID-19
Ivan Vilibor Sinčić, Christine Anderson, Francesca Donato, Stasys Jakeliūnas, Mislav Kolakušić, Cristian Terheş

25-05-2023 B9-0261/2023  

PROPUNERE DE ACT AL UNIUNII
prezentată în temeiul articolului 47 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
privind transparența procedurilor de selecție a funcționarilor UE de rang înalt
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík

11-02-2021 B9-0152/2021  

Contact

Propuneri de acte ale Uniunii: conceptul

Orice deputat poate prezenta o propunere prin care să solicite Comisiei elaborarea unui act al Uniunii (un act nou sau modificarea unui act existent), în temeiul dreptului de inițiativă ce îi este conferit Parlamentului prin articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Propuneri de acte ale Uniunii: procedură

  • O propunere de act al Uniunii poate fi depusă în comun de maximum 10 deputați. Propunerea indică temeiul juridic pe care se bazează și poate fi însoțită de o expunere de motive de cel mult 150 de cuvinte.
  • Președintele verifică dacă sunt îndeplinite cerințele legale. Pentru a obține un aviz privind pertinența temeiului juridic, Președintele poate trimite propunerea respectivă comisiei competente cu efectuarea unei astfel de verificări. În cazul în care declară propunerea admisibilă, Președintele o comunică în plen și o trimite comisiei competente.
  • Comisia competentă decide cu privire la procedura de urmat în termen de trei luni de la trimitere, după ce acordă autorilor propunerii posibilitatea de a se adresa comisiei.
  • Autorii propunerii sunt specificați în titlul raportului.

Propuneri de acte ale Uniunii: difuzare

Propunerile de acte ale Uniunii se publică în limbile oficiale și sunt disponibile pe site-ul Parlamentului.