Căutare

PROPUNERE DE ACT AL UNIUNII
prezentată în temeiul articolului 47 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
privind transparența procedurilor de selecție a funcționarilor UE de rang înalt
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík

11-02-2021 B9-0152/2021  

Contact

Propuneri de acte ale Uniunii: conceptul

Orice deputat poate prezenta o propunere prin care să solicite Comisiei elaborarea unui act al Uniunii (un act nou sau modificarea unui act existent), în temeiul dreptului de inițiativă ce îi este conferit Parlamentului prin articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Propuneri de acte ale Uniunii: procedură

  • O propunere de act al Uniunii poate fi depusă în comun de maximum 10 deputați. Propunerea indică temeiul juridic pe care se bazează și poate fi însoțită de o expunere de motive de cel mult 150 de cuvinte.
  • Președintele verifică dacă sunt îndeplinite cerințele legale. Pentru a obține un aviz privind pertinența temeiului juridic, Președintele poate trimite propunerea respectivă comisiei competente cu efectuarea unei astfel de verificări. În cazul în care declară propunerea admisibilă, Președintele o comunică în plen și o trimite comisiei competente.
  • Comisia competentă decide cu privire la procedura de urmat în termen de trei luni de la trimitere, după ce acordă autorilor propunerii posibilitatea de a se adresa comisiei.
  • Autorii propunerii sunt specificați în titlul raportului.

Propuneri de acte ale Uniunii: difuzare

Propunerile de acte ale Uniunii se publică în limbile oficiale și sunt disponibile pe site-ul Parlamentului.