Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă și sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  REPORT on sustainable corporate governance

03-12-2020 A9-0240/2020 2020/2137(INI)
JURI

Pascal DURAND

  REPORT on a new strategy for European SMEs

02-12-2020 A9-0237/2020 2020/2131(INI)
ITRE

Paolo BORCHIA

RAPORT referitor la Strategia UE privind egalitatea de gen

25-11-2020 A9-0234/2020 2019/2169(INI)
FEMM

Maria NOICHL

RAPORT referitor la o Europă socială puternică pentru tranziții juste

24-11-2020 A9-0233/2020 2020/2084(INI)
EMPL

Agnes JONGERIUS , Dennis RADTKE

RAPORT referitor la rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2019

23-11-2020 A9-0230/2020 2020/2044(INI)
PETI

Kosma ZŁOTOWSKI

RAPORT referitor la perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză

20-11-2020 A9-0229/2020 2020/2121(INI)
FEMM

Frances FITZGERALD

Contact

Informații și documente prioritare

Lista amendamentelor aduse rapoartelor

Rapoarte

Rapoartele sunt adoptate de comisiile parlamentare, la propunerea unui raportor numit de comisia competentă.
Propunerile de rezoluție pe care le conțin sunt examinate în plen și pe măsură ce sunt adoptate, acestea vor fi incluse în textele adoptate.